Wat doen jy in jou 67 min.?

Beeld - - Front Page - Ver­slag­span

Wat be­plan jy om van­dag in jou 67 Man­de­la-mi­nu­te te doen? Die te­ma ter vie­ring van Man­de­la­dag is van­jaar op­tre­de teen ar­moe­de.

Gau­teng

) K­rie­ket Suid-A­fri­ka vier van 10:00 tot 15:00 Man­de­la se er­fe­nis by die Le­bo­neng P­ri­ma­ry S­chool in Ham­mans­kraal. ) Si­za­ke­le N­ko­si-Ma­lo­ba­ne, Gau­teng­se LUR vir ge­meen­skaps­vei­lig­heid, gaan die It­lo­seng-crè­che in Cul­li­nan om­streeks 09:00 be­soek om men­se be­wus te maak van die im­pak van ge­weld op die ge­meen­skap. Kom­ber­se, ma­tras­se en op­voed­kun­di­ge speel­goed sal uit­ge­deel word. ) Nan­di Ma­y­at­hu­la-K­ho­za, Gau­teng­se LUR vir maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, be­soek S­mall To­wn in E­va­ton om ’n bood- skap oor te dra dat ge­weld teen vroue be­kamp moet word. ) As 2 400 Suid-A­fri­ka­ners elk R67 skenk, kan die Oa­sis Ha­ven-kin­der­huis in Rand­burg vir ’n jaar skool­geld be­taal. Be­ver­ley Beu­kes, be­stu­ren­de di­rek­teur, sê Oa­sis Ha­ven het al­tyd geld no­dig.

“Hoe­wel ons waar­de­ring het vir Man­de­la­dag, help dit or­ga­ni­sa­sies nie al­tyd met wat hul­le reg­tig no­dig het nie – geld om aan die gang te bly,” sê sy.

M­pu­ma­lan­ga

) In M­bom­be­la (Nel­spruit) is Man­de­la­dag ’n dag vol glim­lag­te. O­pe­ra­ti­on S­mi­le be­gin van­dag met op­knap­pings­werk aan die pe­di­a­trie­se een­heid van die Rob Fer­rei­ra-hos­pi­taal.

“Dit is net won­der­lik om te sien hoe die men­se van M­bom­be­la na vo­re kom om te help,” sê S­haun Rob­son, woord­voer­der van die pro­jek. “Die Ho­ër­skool Rob Fer­rei­ra en die plaas­li­ke Li­ons gaan uit hul pad om al­les moont­lik te maak,” sê hy.

Die op­knap­ping sluit in verf­werk, de­kor en nu­we gor­dy­ne.

K­waZu­lu­Na­tal:

) B­he­ki Ce­le, ad­junk­mi­nis­ter van land­bou, bos­bou en vis­se­rye, gaan jong boe­re tus­sen 09:30 en 12:00 in Ulun­di ont­moet en 67 ge­sin­ne help om groen­te­tui­ne aan te lê en vrug­te­bo­me te plant.

Be­ken­des se plan­ne vir van­dag:

) Graça Ma­chel, Nel­son Man­de­la se we­du­wee, en Ri­chard Bran­son, stig­ter van die Vi­r­gin-groep, is van die be­ken­des in die groep The El­ders, wat saam met min­stens 1 000 Ka­pe­naars aan ’n sim­bo­lie­se stap­tog gaan deel­neem. Dit be­gin 12:00 by die Kaap­stad­se stad­saal en ein­dig 14:45 by die Kaap­stad­se In­ter­na­si­o­na­le Kon­fe­ren­sie­sen­trum. ) Die Ver­e­nig­de Na­sies se af­vaar­di­ging na Suid-A­fri­ka vier die dag saam met leer­lin­ge aan die A­de­lai­de Tam­bo-skool vir ge­strem­des in So­we­to. Rol­stoe­le en kom­ber­se gaan on­der meer uit­ge­deel word en die klas­ka­mers gaan op­ge­knap word. Dit be­gin 09:00. ) Die TV-ka­naal Via (DSt­v­ka­naal 147) bied in sa­me­wer­king met die be­graf­nis­on­der­ne­mer A­vbob 19:30 ’n do­ku­men­têr aan oor die krag van po­ë­sie. Coe­nie de Vil­liers praat met dig­ters soos An­tjie Krog, Vin­cent O­lip­hant, Jo­an Ham­bid­ge en Jo­hann de Lan­ge oor po­ë­sie se ver­moë om dít te ver­woord wat ’n mens nie al­tyd kan nie. Fran­cois van Co­ke, Brandon Oc­to­ber, A­man­da S­try­dom, Pie­ter-Dirk Uys en jong dig­ters soos Bi­bi S­lip­pers en Fou­rie Bo­tha praat ook oor hul lief­de vir en ver­bin­te­nis met die woord­kuns. – Ver­slag­span: Ren­eil­we Dhludhlu, Odette Par­fitt, Su­san Cil­liers, C­har­né Kemp, A­let Jou­bert en Ma­re­li­ze Bar­nard

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.