Wag­te staak in Tshwa­ne

Po­li­sie, me­tro­le­de gaan ba­tes be­skerm

Beeld - - Nuus - Seug­net van Zyl

Le­de van die Tshwa­ne-me­tro­po­li­sie en ’n by­ko­men­de 1 187 po­li­sie­le­de sal nou die stad se ba­tes be­skerm.

Vol­gens Sol­ly M­si­man­ga, bur­ge­mees­ter van Tshwa­ne, kan die me­tro nie voort­gaan om meer as R200 mil­joen per jaar aan vei­lig­heids­maat­skap­pye te be­taal nie.

R200 mil­joen per jaar is een­vou­dig on­vol­hou­baar as an­der, be­kos­tig­baar­der, op­sies tot die stad se be­skik­king is, sê hy.

Gis­ter het on­ge­luk­ki­ge pri­va­te vei­lig­heids­wag­te in die me­tro hier­oor ge­pro­tes­teer.

Die paar hon­derd vei­lig­heids­wag­te, wat eers op Kerk- plein by­een­ge­kom en toe na Tshwa­ne-huis, die hoof­stad se nu­we hoof­kan­toor, ge­stap het, eis dat hul­le vas aan­ge­stel word.

Vol­gens I­saac Ng­we­nya, ’n or­ga­ni­seer­der van die op­tog, sal 3 000 vei­lig­heids­wag­te van 27 pri­va­te vei­lig­heids­maat­skap­pye hul werk kwyt wees wan­neer M­si­man­ga hul kon­trak­te ein­de van­dees­maand be­ëin­dig.

M­si­man­ga sê in die ver­kla­ring die pro­tes­op­tre­de het hul­le heel­te­mal on­kant be­trap “om­dat ons voort­du­rend ons ver­bin­te­nis tot vrye, de­mo­kra­tie­se en kon­struk­tie­we ar­beids­ver­hou­din­ge uit­ge­spreek het”.

Hy sê hy het sy ver­se­ke­ring ge­gee dat die vei­lig­heids­wag­te werk­ge­leent­he­de soos be­no­dig in P­re­to­ria ge­gun sal word en die sta­king is on­wet­tig.

Ng­we­nya het ge­sê hul­le is daar om met M­si­man­ga te on­der­han­del.

“Ons weet die me­tro het nie geld nie, maar ons wil hê dat die bur­ge­mees­ter met ons moet on­der­han­del.

“Maak ons kon­trak­teurs van die stad.”

M­si­man­ga sê die me­tro kan dit nie be­kos­tig om el­ke kon­trak­wer­ker te ab­sor­beer nie as ge­volg van die stad se “hag­li­ke fi­nan­si­ë­le po­si­sie weens die vo­ri­ge ad­mi­nis­tra­sie.”

Hy het be­we­rings dat die stad on­wil­lig is om an­der kon­trak­teurs aan te stel, as leu­ens ver­werp.

Die Tshwa­ne-me­tro het vol­gens M­si­man­ga lank ge­dink hoe hy sy hulp­bron­ne ten bes­te kan be­nut om die stad se ba­tes te be­skerm.

Die vei­lig­heids­wag­te het ge­ëis dat M­si­man­ga met hul­le kom praat, maar Sam­ke­lo M­go­bo­zi, die bur­ge­mees­ter se woord­voer­der, het ge­sê M­si­man­ga gaan die wag­te nie toe­spreek nie, want hy is nie voor­af van die sta­king in ken­nis ge­stel nie en het an­der ver­plig­tin­ge.

Aus­tin Mo­fya, nog ’n ver­teen­woor­di­ger van die vei­lig­heids­wag­te, sê die me­tro moet drin­gend stap­pe doen om se­ker te maak dat die vei­lig­heids­wag­te nie werk­loos is wan­neer die kon­trak­te ver­stryk nie. “Dié wat reeds af­ge­dank is, moet ook da­de­lik her­aan­ge­stel word.”

M­go­bo­zi het la­ter be­ves­tig dat ’n ver­teen­woor­di­ger van die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, Moe­ket­si Mo­so­la, met die wag­te gaan praat het.

“Die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der het in­ge­stem om Vry­dag met hul­le te ver­ga­der.”

Fo­to: DEAAN VIVIER

Pri­va­te vei­lig­heids­wag­te in die hoof­stad hou han­de ter­wyl hul­le gis­ter van Kerk­plein na Tshwa­ne­huis stap om te eis dat hul­le vas aan­ge­stel word as me­tro­wer­kers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.