79 Ta­si­ma­wer­kers se sa­la­ris ’n pro­bleem

Beeld - - Nuus - Je­an­ne­Ma­rié Ver­sluis

Dit gee el­ke maand ’n ge­suk­kel af om die sa­la­ris­se van die 79 per­so­neel­le­de wat van die maat­skap­py Ta­si­ma na die Pad­ver­keers­be­stuurs­kor­po­ra­sie (RTMC) oor­ge­dra is, te be­taal.

’n Ar­beids­ge­skil het tus­sen die twee or­ga­ni­sa­sies ont­staan na­dat die RTMC die na­si­o­na­le e­lek­tro­nie­se ad­mi­nis­tra­sie­stel­sel vir ver­keer­s­in­lig­ting – eNa­tis – in Mei by Ta­si­ma oor­ge­neem het.

Die RTMC wil ook ap­pel­leer teen ’n hof­be­vel wat ver­klaar het dat dié per­so­neel­le­de se diens­kon­trak­te ou­to­ma­ties van Ta­si­ma aan hom oor­ge­dra is.

Ná Ta­si­ma se jong­ste aan­soek daar­oor in die ar­beids­hof in Jo­han­nes­burg moet die RTMC teen Don­der­dag R3 208 307 as ver­goe­ding vir die per­so­neel se A­pril 2017-sa­la­ris­se aan Ta­si­ma oor­be­taal.

Die RTMC moet ook ’n ken­nis­ge­wing by dié hof se grif­fier in­dien dat die be­drag wel oor­be­taal is.

Die ar­beids­hof het op 23 Mei be­slis dat 79 men­se se diens­kon­trak­te ou­to­ma­ties van Ta­si­ma na die RTMC oor­ge­dra is. Die hof het die RTMC ook be­veel om dié men­se se sa­la­ris­se van 5 A­pril af te be­taal na­dat Ta­si­ma ’n drin­gen­de aan­soek ingedien het dat die werk­ne­mers be­taal word.

Ta­si­ma is weer op 2 Ju­nie met ’n drin­gen­de aan­soek ar­beids­hof toe om­dat daar nie aan die be­vel van 23 Mei ge­hoor ge­gee is nie. Die RTMC wou teen die uit­spraak van 23 Mei ap­pel­leer. Hy het aan­ge­voer dat sy voor­ne­men­de ap­pèl daar­die uit­spraak op­skort en dat hy die sa­la­ris­se dus nie hoef te be­taal nie.

Die hof het op 2 Ju­nie be­vind dat die sa­la­ris­se be­taal móét word, on­danks e­ni­ge ap­pèlaan­soe­ke.

Die RTMC het toe Mei se sa­la­ris­se be­taal, maar daar­na ver­lof be­kom om teen die uit­spraak te ap­pel­leer.

Ta­si­ma is op 23 Ju­nie weer hof toe om­dat die RTMC nie die A­pril-sa­la­ris­se be­taal het nie. Die hof het Don­der­dag ge­sê Ta­si­ma het die A­pril-sa­la­ris­se self aan die werk­ne­mers uit­be­taal, maar is nie deur die RTMC daar­voor ver­goed nie.

Die hof het be­vind dat die RTMC aan min­ag­ting van die hof skul­dig is deur­dat hy nie die A­pril-sa­la­ris­se be­taal het nie.

Reg­ter Hi­la­ry Rabkin-Naic­ker het die RTMC be­veel om R3 208 307 aan Ta­si­ma te be­taal as ver­goe­ding vir die A­pril-sa­la­ris­se.

Rabkin-Naic­ker het ge­sê as dié be­vel nie uit­ge­voer word nie, kan die RTMC maar weet die hof sal dit nie waar­deer as die saak weer voor hom dien nie. Rabkin-Naic­ker het ge­sê sy is nie van plan om min­ag­tings­be­ve­le teen die RTMC in die toe­koms te ver­leen nie.

Die RTMC het die Ju­nie-sa­la­ris­se op 23 Ju­nie be­taal.

Die RTMC is aan min­ag­ting van die hof skul­dig, want hy het nie die A­pril­sa­la­ris­se be­taal nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.