Stof van 9/11 lei steeds tot siek­tes

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

By­na 300 000 men­se is op 9/11 en in die dae daar­na bloot­ge­stel aan ska­de­li­ke stof­deel­tjies na­dat die twee to­rings van die Wor­ld Tra­de Cen­ter in New York weens ter­reur­aan­val­le in­een­ge­stort het.

So­wat 51 000 men­se er­vaar reeds ge­sond­heids­pro­ble­me, soos a­sem­ha­ling­siek­tes, er­ge spys­ver­te­ring­siek­tes, hart­aan­val­le, seld­sa­me kan­kers en psi­gi­a­trie­se siek­tes. Nog men­se sal na ver­wag­ting siek word.

Na­vor­sing wat in die vak­joer­naal In­ju­ry E­pi­de­mi­o­lo­gy ge­pu­bli­seer is, wys dui­sen­de men­se het die siek­tes nie voor die tyd ge­had nie, maar het dit nou. Baie men­se wat des­tyds op die to­neel was en die ramp oor­leef het, is reeds dood weens dié bloot­stel­ling.

Die kan­kers kan reg­streeks Die reu­se­stof­wolk wat op 11 Sep­tem­ber 2001 oor ’n groot deel van New York ge­hang het. Meer as 32 000 men­se wat daar­aan bloot­ge­stel is, het al a­sem­ha­lings­pro­ble­me of kan­ker ge­kry. ver­bind word met die bloot­stel­ling aan die stof, wat on­der meer as­bes, ge­smel­te glas en me­taal be­vat het.

“Ons be­vin­dings dui aan die in­ten­se bloot­stel­ling op een dag – die eer­ste een – dra aan­sien­lik by tot die ont­wik­ke­ling van chro­nie­se siek­tes,” skryf die na­vor­sers.

Men­se wat op daar­die dag be­ne ge­breek of ge­swik en kop- be­se­rings op­ge­doen het, het ’n ver­hoog­de kans om nou ’n hart­aan­val te kry.

8 700 men­se het deel­ge­neem aan die stu­die. 41% het in­ten­se bloot­stel­ling aan die stof en rook ge­had. So­wat 10% van dié men­se het ’n be­se­ring op­ge­doen en 2% meer as twee be­se­rings.

Vol­gens die Wor­ld Tra­de Cen­ter-ge­sond­heids­pro­gram het ver­skeie men­se seld­sa­me kan­kers ge­kry wat reg­streeks met die stof te doen het. Die ge­tal men­se met dié kan­kers het van 1 822 in 2014 toe­ge­neem tot 5 500 ver­le­de jaar.

Men­se wat in die dae net na­dat die to­rings in­een­ge­stort het tot vier maan­de daar­na op die to­neel was om­dat hul­le met op­rui­ming ge­help het, kom in aan­mer­king vir hulp.

Fo­to: NY­PO­LI­SIE

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.