Min­der kaart­jies ver­koop

Fees­gan­gers bly kor­ter tyd; ver­kies pro­duk­sies van be­ken­de na­me

Beeld - - Kuns & Vermaak -

Die Na­si­o­na­le Kunstefees in Grahamstad het van­jaar 10,2% min­der kaart­jies as ver­le­de jaar ver­koop.

Die by­wo­ning­sy­fer was van­jaar 202 643 vir die op­voe­rings en aan­bie­din­ge op die fees.

Die uit­voe­ren­de hoof, To­ny Lan­ke­ster, skryf dit toe aan die hui­di­ge e­ko­no­mie­se kli­maat.

Hy het in ’n me­di­a­ver­kla­ring ge­sê die re­ses­sie dwing SuidA­fri­ka­ners om hul geld­sa­ke goed te be­plan. Aan die po­si­tie­we kant, het Lan­ke­ster ge­sê, was daar oor die af­ge­lo­pe tien jaar ’n po­si­tie­we groei van 37% in by­wo­ning.

“Die stand van die kuns­te is nog sterk, maar as stad en as fees sal ons in die toe­koms slim moet be­plan om ver­nu­wend te wees en aan ge­ho­re goeie waar­de vir geld te bied.”

Plaas­li­ke sa­ke­on­der­ne­mings het die jaar ver­skil­lend be­leef. Su­per­mark­te het ’n toe­na­me in ver­ko­pe in ver­ge­ly­king met ver­le­de jaar be­leef, ter­wyl re­stau­ran­te en kroeë se ver­ko­pe af­ge­neem het. Hier­die sy­fers dui vol­gens Lan­ke­ster op hoe fees­gan­gers ver­kies om hul geld te be­stee.

“In die ver­le­de het be­soe­kers die fees vyf of ses dae lank by­ge­woon en el­ke aand by ’n re­stau­rant ge­ëet. Hul­le kom nou vir ’n kor­ter tyd en ver­kies om tuis te eet.”

Die fees se uit­voe­ren­de ver­vaar­di­ger, Ashraf Jo­haar­dien, het ge­sê hy is te­vre­de met die be­soe­kers se re­ak­sie op die pro­gram. Vol­gens hom was daar ver­skeie pro­duk­sies op die hoof­en a­re­na­pro­gram wat uit- ver­koop het.

Een van hul­le was die op­tre­de van die Kaap­stad­se Fil­har­mo­nie­se Or­kes.

Van die an­der tref­fers was Da­da Ma­si­lo se Gi­sel­le, Mam­ba Re­pu­blic, Na­dia Da­vids se pro­duk­sie W­hat Re­mains, Tar­tuf­fe, Mand­la M­bothwe se Sa­bam­nye noMen­di en die kin­der­pro­duk­sie The Gruf­fa­lo.

Die top­ver­ko­per van die in­ter­na­si­o­na­le pro­duk­sies was The P­re­tend Men se tref­fer Po­li­ce Cops. Ook die aan­bie­din­ge van S­tan­dard Bank se Jong Kuns­te­naars is goed by­ge­woon en het po­si­tie­we kom­men­taar van ge­ho­re en kri­ti­ci ge­kry.

Wat die F­rin­ge-pro­gram be­tref, sê Jo­haar­dien lo­ka­le waar ver­skil­len­de pro­duk­sies van goeie ge­hal­te aan­ge­bied word en ook ’n kui­er­plek vir be­soe­kers kan wees, is ’n tref­fer. Hul­le het dit van­jaar ge­sien met The Ed­ge, Fol­lowspot Pro­ducti­ons se lo­kaal en Ex­ploSIV Pro­ducti­ons se lo­kaal in die Ma­so­nic.

Die twee top­ver­ko­pers was al­bei van Fol­lowspot Pro­ducti­ons – die S­tan­dard Bank O­va­ti­on­prys­wen­ner Au Re­voir en Big Boys the T­hi­rd.

Die te­a­ter­pro­duk­sies se top­ver­ko­pers was Un­der­mi­ned en A Man and a Dog.

’n Ten­dens is op­ge­merk dat ge­ho­re eer­der na pro­duk­sies van be­ken­de na­me soos Loyi­so Go­la, C­hes­ter Mis­sing, die jaar­lik­se Rai­ders- aan­bie­ding en die kul­kuns­te­naar S­tu­art Lig­ht­bo­dy gaan kyk as na nu­we werk van jong kuns­te­naars.

“Ons sal moet kyk hoe die fees nu­we­lin­ge kan help om ge­ho­re se aan­dag te trek.

Lan­ke­ster het in ’n ope brief aan die stads­va­ders van Grahamstad ge­sê daar moet van die stad se kant ook stap­pe ge­doen word om be­soe­kers po­si­tief teen­oor die fees te hou.

Daar is reeds be­sluit om die Vil­la­ge G­reen se stal­le­tjies te­rug te skuif na die hart van die dorp. Dit sal van vol­gen­de jaar af op die ter­rein van die Vic­to­ria Gi­rls’ High S­chool wees. Hier gaan ook o­pe­lug­aan­bie­din­ge ge­hou word. ’n Ko­mi­tee gaan ak­ti­wi­tei­te hier be­plan.

Vol­gen­de jaar se Na­si­o­na­le Kunstefees word van 28 Ju­nie tot 8 Ju­lie ge­hou.

To­ny Lan­ke­ster, uit­voe­ren­de hoof van die Na­si­o­na­le Kunstefees in Grahamstad

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.