Kom­mis­sie be­gin on­der­soek na ver­voer­diens­te

Jy kan ook stui­wer in arm­beurs gooi

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Die Me­de­din­gings­kom­mis­sie het be­gin met sy markon­der­soek na o­pen­ba­re ver­voer te mid­de van toe­ne­men­de klag­tes oor die swak diens van die ste­de­li­ke trein­pen­del­diens Me­tro­rail en aan­val­le op die groei­en­de tax­i­diens U­ber.

Die kom­mis­sie het die ver­wy­sings­raam­werk vir die on­der­soek in Mei be­kend ge­maak en vra nou voor­leg­gings van die pu­bliek en be­lang­heb­ben­des.

Die doel is om te be­paal of daar ken­mer­ke van die be­dryf is wat me­de­din­ging ver­hoed, ver­wring of be­perk. Daar sal ge­kyk word na on­der meer prys­vas­stel­lings­me­ga­nis­mes, prys­re­gu­le­ring, ver­voer­be­plan­ning, die toe­ken­ning van ver­voer­sub­si­dies, roe­te­toe­ken­ning en li­sen­si­ë­rings­ver­eis­tes. O­pen­ba­re sit­tings sal ook ge­hou word.

Die on­der­soek, wat teen Mei 2019 af­ge­han­del sal wees, sal fo- kus op o­pen­ba­re ver­voer per pad en per spoor, wat in­sluit die mi­ni­bus­tax­i­be­dryf, me­ter­taxi’s, app-ge­gron­de diens­te soos U­ber, as­ook Me­tro­rail en die Gautrein.

Tus­sen 70% en 80% van SuidA­fri­ka­ners ge­bruik o­pen­ba­re ver­voer.

Dui­sen­de ste­de­li­ke pen­de­laars wat van Me­tro­rail af­hank­lik is, was die laas­te paar maan­de ge­frus­treerd om­dat dié fi­li­aal van Pra­sa sy kli­ën­te nie teen ro­wers kan be­skerm nie, nie ge­noeg trei­ne kan voor­sien om te sorg dat hul­le be­tyds by die werk kom nie en ook nie sy eie in­fra­struk­tuur teen van­da­le en skroot­me­taal­han­de­laars kan be­skerm nie.

Pen­de­laars het al ver­skeie ke­re trein­wa­ens aan die brand ge­steek, wat die si­tu­a­sie ver­er­ger.

Daar­by was daar mil­jar­de ran­de se be­weer­de kor­rup­sie by Pra­sa en die ver­tra­ging in die le­we­ring van nu­we trein­wa­ens en lo­ko­mo­tie­we vir die trein­diens.

Die kom­mis­sie sê voor­leg­gings hoef nie be­perk te wees tot die as­pek­te in die ver­wy­sings­raam­werk nie, maar kan e­nig­iets wees wat re­le­vant kan wees in die on­der­soek en hoe dit me­de­din­ging in die be­dryf raak. Dit kan ook han­del oor trans­for­ma- sie en be­mag­ti­ging. ) Meer in­lig­ting oor die on­der­soek is by com­p­com.co.za be­skik­baar en die sper­tyd vir voor­leg­gings is 24 Au­gus­tus.

S­tuur voor­leg­gings na PPT@com­p­com.co.za of na Die Me­de­din­gings­kom­mis­sie, P­ri­vaat­sak X23, Lynn­wood­rif, P­re­to­ria 0040.

Fo­to: FA­CE­BOOK

Die bran­den­de voer­tuig van ’n U­ber­be­stuur­der. Dit is op 10 Ju­nie by die Lof­tus Vers­feld­rug­by­sta­di­on in P­re­to­ria aan die brand ge­steek. Die be­stuur­der is aan­ge­val en het die na­week aan sy be­se­rings be­swyk.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.