NGV ‘kan nie son­der pri­va­te sek­tor werk’

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die bood­skap vir die ge­sond­heid­sek­tor in A­fri­ka is dui­de­lik: ’n Na­si­o­na­le ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV)-stel­sel het die pri­va­te sek­tor no­dig.

Af­ge­vaar­dig­des na die jaar­lik­se kon­fe­ren­sie van die be­dryfs­lig­gaam vir me­die­se fond­se, die raad vir ge­sond­heids­org­fi­nan­siers (BHF), in Kaap­stad het gis­ter van ver­skeie spre­kers ge­hoor dat u­ni­ver­se­le ge­sond­heid­sorg nie son­der die pri­va­te sek­tor kan slaag nie.

Suid-A­fri­ka het ’n paar we­ke ge­le­de sy fi­na­le be­leids­do­ku­ment vir die NGV ge­kry en daar was te­leur­stel­ling oor die rol wat vir sie­ke­fond­se be­plan word.

Dr. Ru­fa­ro C­ha­to­ra, ver­teen­woor­di­ger van die Wê­reld­ge­sond­heids­or­ga­ni­sa­sie (WGO) in Suid-A­fri­ka, het op die kon­fe­ren­sie ge­sê die bood­skap van die A­fri­ka-ge­sond­heids­fo­rum van die WGO wat ’n paar dae ge­le­de in R­wan­da ge­hou is, is ook dat die pri­va­te sek­tor ’n be­lang­ri­ke rol hier­in te speel het.

“So­wel die re­ge­ring as die pri­va­te sek­tor moet ver­an­der om­dat al­bei ’n be­lang­ri­ke aan­vul­len­de rol het in die ver­skaf­fing van ge­sond­heids­dek­king vir al­mal,” sê C­ha­to­ra.

In lan­de met u­ni­ver­se­le ge­sond­heid­stel­sels le­wer die pri­va­te sek­tor by­kans 50% van die diens­te, sê hy.

Be­ne­wens die diens­te wat die pri­va­te sek­tor kan ver­skaf, kan hy ook ’n by­drae le­wer deur by­voor­beeld met op­lei­ding te help om die te­kort aan per­so­neel­le­de te ver­lig.

Die pri­va­te sek­tor kan ook ’n by­drae le­wer om ’n ge­pas­te wets­raam­werk en die ver­eis­tes vir ak­kre­di­ta­sie en li­sen­si­ë­ring vir die NGV te ont­wik­kel.

Dr. E­li­za­beth Fo­w­ler, wat in die VSA be­trok­ke was by die op­stel van die wet­ge­wing wat tot u­ni­ver­se­le ge­sond­heid­sorg, die so­ge­naam­de O­ba­ma­ca­re-wet, ge­lei het en daar­na be­trok­ke was by die toe­pas­sing daar­van, het ook die be­lang­rik­heid van die pri­va­te sek­tor be­klem­toon.

Die pri­va­te sek­tor was be­trok­ke by die in­stel­ling van O­ba­ma­ca­re.

Hul in­slui­ting het daar­toe ge­lei dat be­leg­gings in die sek­tor ge­doen is, en die pri­va­te sek­tor is nou baie be­sorg oor po­gings van die Trum­pre­ge­ring om groot de­le van die Af­for­da­ble Ca­re-Act te her­skryf, sê Fo­w­ler.

“Ek is nie hier om te sê dat dit die moei­te werd is om die A­me­ri­kaan­se ge­sond­heid­stel­sel hier net so toe te pas nie. “Ons be­stee meer as e­ni­ge an­der land aan ge­sond­heid­sorg en se­ke­re van ons ge­sond­heids­orguit­koms­te is nie wat dit moet wees met in ag ge­no­me wat ons be­stee, naam­lik 18% van ons bru­to bin­ne­land­se pro­duk.”

Maar, sê Fo­w­ler, die VSA het waar­de­vol­le les­se ge­leer oor hoe om ge­sond­heids­her­vor­ming te be­werk­stel­lig en be­leids­doel­wit­te te be­reik in ’n kom­plek­se be­leids- en po­li­tie­ke om­ge­wing.

Daar is les­se hier­uit te leer, sê Fo­w­ler: “Eer­stens: U­ni­ver­se­le ge­sond­heid­sorg is ’n lang reis, maar een wat die moei­te werd is om voor te veg.

“T­wee­dens: Dit is ’n reis waar jy ge­sel­skap moet hê, en ek be­doel hier­mee die pri­va­te sek­tor.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.