SAL ont­ken dat hy on­ge­rymd­he­de by diens toe­smeer

Beeld - - Sake -

Die Suid-A­fri­kaan­se Lug­diens (SAL) se di­rek­sie het gis­ter te­rug­ge­krab­bel oor uit­ge­lek­te in­ter­ne ver­slae van die staats­be­heer­de lug­diens en sê hy sal nie e­ni­ge on­ge­rymd­he­de by die on­der­ne­ming toe­smeer nie.

Dit spruit uit be­rig­te in Ci­ty P­ress die na­week oor fo­ren­sie­se ver­slae oor R4,5 mil­jard se be­ta­lings deur die SAL se teg­nie­se af­de­ling aan bui­te­land­se kon­trak­teurs.

Uit die fo­ren­sie­se ver­slae blyk dit dat SAL Teg­nies ver­kry­gings­re­ëls oor­tree het in die toe­ken­ning van die kon­trak­te en dit tal­le ke­re ver­leng het son­der om die ten­ders vir die kon­trak­te weer oop te stel. ’n Kon­trak is al in 1999 met ’n Eu­ro­pe­se ver­skaf­fer van vlieg­tuig­ban­de ge­sluit vir die ver­skaf­fing van ban­de vir Boeing- en Ai­r­bus-vlieg­tuie, maar die kon­trak het blyk­baar geen ver­stry­kings­da­tum nie.

B­rid­ges­to­ne Ai­r­craft Ti­re Eu­ro­pe (BAE) het lui­dens die ver­slae die kon­trak oor 15 jaar tal­le ke­re ver­leng son­der ’n o­pen­ba­re ten­der, be­rig Ci­ty P­ress.

Die Wet op die Be­stuur van O­pen­ba­re Fi­nan­sies ver­bied die ver­len­ging van kon­trak­te son­der ’n o­pen­ba­re ten­der­pro­ses.

In 1999 is BAE meer as R2 mil­jard vir die kon­trak be­taal. Eers teen Sep­tem­ber 2013 het SAL Teg­nies die ten­der weer ge­ad­ver- teer en BAE se ten­der het in No­vem­ber 2014 ge­wen. Geen kon­trak is glo ge­sluit nie, maar die twee par­tye het ’n me­mo­ran­dum van ver­stand­hou­ding ge­sluit.

In De­sem­ber 2015 is die me­mo­ran­dum ge­kan­sel­leer en daar is te­rug­ge­val op die aan­een­lo­pen­de kon­trak van 1999.

Eers in Fe­bru­a­rie 2016 is ’n nu­we ten­der weer uit­ge­reik.

In ’n twee­de fo­ren­sie­se ver­slag word be­son­der­he­de ge­o­pen­baar van ’n kon­trak met Air Fran­ce teen R240 mil­joen per jaar wat in 2013 van kwar­taal tot kwar­taal ver­leng is son­der om die ten­der vir die kon­trak weer oop te stel.

Die di­rek­sie voer aan die ver­slae is wel nog on­vol­le­dig.

Eers as daar in­set­te van al­le be­lang­heb­bers en die uit­voe­ren­de be­stuur ge­kry is, sal die ver­slae af­ge­han­del word en aan die di­rek­sie vir oor­we­ging en op­tre­de voor­ge­lê word.

Uit fo­ren­sie­se ver­slae wat deur die me­dia on­der oog ge­kry is, blyk daar on­ge­rymd­he­de te wees in die SAL se stal, ten spy­te daar­van dat die staats­be­heer­de lug­diens al­les ont­ken.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.