Net 9 hos­pi­ta­le kan top­plek 3 j. lank vol­hou

Beeld - - Sakenuus - Nel­lie Brand­Jon­ker

Net ne­ge hos­pi­ta­le in Suid-A­fri­ka het dit reg­ge­kry om drie jaar ag­ter­een­vol­gens on­der die top-20 te bly, vol­gens ’n pei­ling wat die me­die­se­fonds­ad­mi­nis­tra­teur Dis­co­ve­ry He­alth on­der me­die­se­fond­s­le­de ge­doen het.

Al­te­sa­me 136 hos­pi­ta­le is van­jaar in die Dis­co­ve­ry-pei­ling ont­leed.

Die vol­gen­de ne­ge hos­pi­ta­le (in al­fa­be­tie­se volg­or­de) is die af­ge­lo­pe drie jaar on­der die top-20:

1. Et­hek­wi­ni-hos­pi­taal en -hart­sen­trum (Dur­ban, K­waZu­lu-Na­tal)

2. Hil­l­crest- pri­va­te hos­pi­taal (Hil­l­crest, K­waZu­lu-Na­tal)

3. Lo­w­veld-hos­pi­taal (M­pu­mu­lan­ga)

4. Me­di­cli­nic Mil­ner­ton (Kaap­stad, Wes-Kaap)

5. Me­di­cli­nic Pa­no­ra­ma (Kaap­stad, Wes-Kaap)

6. Me­di­cli­nic S­tel­len­bosch (Wes-Kaap)

7. Mid­vaal- pri­va­te hos­pi­taal (Ve­ree­ni­ging, Gau­teng)

8. Wil­med Park- pri­va­te hos­pi­taal (K­lerks­dorp, Noord­wes)

9. Zuid-A­fri­kaans-hos­pi­taal (P­re­to­ria, Gau­teng)

Me­di­cli­nic het die mees­te hos­pi­ta­le on­der die top-20, naam­lik agt.

Die pei­ling word ge­doen on­der le­de van die me­die­se fond­se wat Dis­co­ve­ry He­alth ad­mi­nis­treer na­dat hul­le uit ’n hos­pi­taal ont­slaan is.

Dis­co­ve­ry het in 2013 be­gin om die ge­hal­te van sorg in hos­pi­ta­le te peil.

Dr. Ros­hi­ni Mood­ley Nai­doo, hoof van ge­hal­te­sorg van Dis­co­ve­ry He­alth, sê hul­le sien po­si­tie­we ver­an­de­rin­ge in die ge­hal­te van sorg se­dert daar met die pei- ling be­gin is.

Nai­doo sê die pei­ling het “be­wust­heid van die ge­hal­te van sorg ver­be­ter”.

Daar is ’n groot te­kort aan goeie in­lig­ting oor die ge­hal­te van sorg wat hos­pi­ta­le in SuidA­fri­ka bied.

Die vrae in die pei­ling han­del on­der meer oor die sorg wat van ver­ple­ërs en dok­ters ge­kry word, die toe­stan­de in die hos­pi­taal en die er­va­ring wat pa­si­ën­te van die hos­pi­taal het.

Vol­gens Nai­doo is daar se­dert die be­gin van die pei­ling ’n toe­na­me in die ge­tal men­se wat daar­aan deel­neem.

Dis­co­ve­ry gee die top-20 se na­me al­fa­be­ties aan en nie vol­gens ’n rang­lys nie.

Dit is wel moont­lik om na die in­di­vi­du­e­le hos­pi­ta­le se pun­te te gaan kyk.

Dis­co­ve­ry He­alth sal die ska­kel ver­skaf so­dra dit be­skik­baar is.

Fo­to: ISTOCK

Dis­co­ve­ry He­alth het pas weer sy jaar­lik­se pei­ling oor hos­pi­ta­le be­kend ge­maak. Al­te­sa­me 136 hos­pi­ta­le is in die pei­ling ont­leed.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.