Groe­pe wil fir­ma saam met B­rit­te be­kyk

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die He­len Suz­man-stig­ting, die men­se­reg­te­or­ga­ni­sa­sie Secti­on27 en Sa­ve South A­fri­ca wil deel wees van die B­rit­se on­der­soe­ke na die ska­kel­maat­skap­py Bell Pot­tin­ger oor of sy werk vir die om­stre­de Gup­ta-fa­mi­lie ras­se­haat in Suid-A­fri­ka aan­ge­blaas het.

Dié drie bur­ger­li­ke or­ga­ni­sa­sies het dit gis­ter be­kend ge­maak na­dat hul­le Maan­dag ’n brief aan Bell Pot­tin­ger se hoof­kan­toor in Lon­den in dié ver­band ge­rig het.

In die brief deur die pro­ku­reurs­fir­ma Web­ber Went­zel skryf die or­ga­ni­sa­sies aan Ja­mes Hen­der­son, uit­voe­ren­de hoof van Bell Pot­tin­ger, dat hul­le die on­lang­se ont­hul­lings en on­der­soe­ke volg wat ge­lei het tot die ska­kel­maat­skap­py se “on­dub­bel­sin­ni­ge ver­sko­ning” ver­le­de week waar­in dit “ver­ant­woor­de­lik­heid vir die aan­stoot­li­ke veld­tog­te en ras­ge­gron­de nar­ra­tie­we met be­trek­king tot e­ko­no­mie­se a­part­heid in SuidA­fri­ka” aan­vaar het.

Die or­ga­ni­sa­sies skryf hul­le het ver­neem het dat Bell Pot­tin­ger self ’n pro­ku­reurs­fir­ma, Her­bert S­mith F­ree­hills LLP, in En­ge­land aan­ge­stel het om die maat­skap­py se op­tre­de met die Gup­ta-kon­trak te on­der­soek.

Dit is be­ne­wens die amp­te­li­ke klag­te wat die DA vroe­ër by twee re­gu­la­to­rie­se lig­ga­me in En­ge­land, die Pu­blic Re­la­ti­ons and Com­mu­ni­ca­ti­ons As­so­ci­a­ti­on (PRCA) en die C­har­te­red In­s­ti­tu­te of Pu­blic Re­la­ti­ons, teen Bell Pot­tin­ger in­ge­dien het.

Die drie or­ga­ni­sa­sies skryf in die brief dat hul­le dié re­gu­la­to­rie­se o­wer­he­de wil help om die maat­skap­li­ke, e­ko­no­mie­se en moont­li­ke regs­im­pli­ka­sies van Bell Pot­tin­ger se op­tre­de be­ter in hul on­der­soe­ke te be­gryp.

“Jul­le is be­wus van die Suid-A­fri­kaan­se ge­skie­de­nis wat ras en sek­ta­rie­se po­li­tiek be­tref.

“Van­weë ons kli­ën­te se er­va­ring in die be­sker­ming van die Suid-A­fri­kaan­se de­mo­kra­sie en Grond­wet is dit nood­saak­lik dat Suid-A­fri­ka en sy spe­si­a­le om­stan­dig­he­de groot­liks in ’n oor­we­ging van die saak deur die re­gu­le­ren­de o­wer­he­de in die Ver­e­nig­de Ko­nink­ryk in ag ge­neem word en dat ons kli­ën­te ’n sin­vol­le ge­leent­heid ge­bied word om voor­leg­gings te doen in ver­band met die fi­na­le ver­slag en Bell Pot­tin­ger se op­tre­de,” lui die brief.

Die or­ga­ni­sa­sies ver­soek Bell Pot­tin­ger om in­lig­ting soos sy op­drag vir die Her­bert S­mith F­ree­hills-on­der­soek, as­ook die ver­slag daar­oor en al­le an­der re­le­van­te do­ku­men­te, drin­gend aan hul­le te oor­han­dig om ook vir die an­der on­der­soe­ke voor te be­rei.

In­tus­sen het P­hum­zi­le van Dam­me, DA-woord­voer­der, gis­ter aan­ge­kon­dig dat die PRCA laat weet het dat sy tugon­der­soek teen Bell Pot­tin­ger op 18 Au­gus­tus in Lon­den sal plaas­vind. Die DA sal ook voor­leg­gings gaan doen.

“Bell Pot­tin­ger het ’n haat­dra­en­de en ver­de­len­de pro­pa­gan­da­veld­tog vir die Gup­tas en die Zu­mas in ons land ont­werp en uit­ge­voer wat ’n steeds pyn­li­ke ver­le­de pro­beer ver­werk,” het Van Dam­me ge­sê.

Vol­gens haar sal die DA aan­hou om druk op die ska­kel­maat­skap­py te plaas om al­les oor sy Gup­ta-kon­trak te ont­hul en dat hy die geld hier­voor aan Suid-A­fri­ka moet te­rug­be­taal.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.