Dra­ma en bloed: Dís hoe dit was

A­del het des­tyds nie lank ge­leef nie

Beeld - - Nuus - El­sa­bé B­rits

Nou­dat die ge­vaar van “Die Win­ter” uit­ein­de­lik hier is in Ga­me of Thro­nes (GoT), sal daar se­ker nog heel­wat ka­rak­ters sterf.

Is daar te veel dood in dié ge­wil­de TV-reeks, wat wê­reld­wyd mil­joe­ne aan­han­gers het?

Blyk­baar nie. In die werk­li­ke Mid­del­eeu­se“bur­ger­oor­log”land­skap waar­in G oT kon af­speel, het dit so rof ge­gaan.

Die ou­der­doms­perk is da­rem ook 18 jaar.

Ce­li­ne Cu­nen, ’n dok­to­ra­le stu­dent in wis­kun­de aan die U­ni­ver­si­teit van O­slo, het die ge­beu­re in GoT ver­ge­lyk met die War of the Ro­ses van 1455 tot 1487.

Die sterf­te­sy­fer on­der die hoof­ka­rak­ters in die TV-reeks stem taam­lik oor­een met die sterf­tes on­der die a­del­stand in dié oor­log.

Die War of the Ro­ses was die skry­wer Ge­or­ge R.R. Mar­tin se in­spi­ra­sie vir die reeks.

Cu­nen sê haar na­vor­sing was net vir die pret en dit is on­moont­lik om ’n TV-reeks te ver­ge­lyk met ’n werk­li­ke oor­log.

Die da­ta wat sy ge­bruik het, was hoof­saak­lik van mans in die a­del­stand.

In GoT is 55% van die ka­rak­ters in die fik­tie­we a­del­stand (of be­lang­ri­ke men­se) en 76% mans.

Vol­gens die his­to­rie­se da­ta van die oor­log was 68% van die a­del­stand en 88% mans.

In dié oor­log het hul­le ook om die troon en mag ge­veg – maar dit was die a­del wat oor­log ge­voer het en min is be­kend oor die ge­wo­ne men­se. Die da­ta en ge­skie­de­nis fo­kus op die be­lang­ri­ke men­se.

Om­dat die a­del des­tyds ge­veg het, is hul sterf­te­sy­fer ho­ër as dié van die ge­wo­ne men­se en is hul le­wens­ver­wag­ting maar kort. In GoT is dit om­ge­keer.

Die sterf­to­ne­le in GoT is wel re­a­lis­ties. Dit is hoe dit was, lui die ver­kla­ring.

Fo­to: HBO/GOT

Cer­sei Lan­nis­ter (Le­na He­a­dey) en haar broer Jai­me Lan­nis­ter (Ni­ko­laj Cos­terWal­dau) in Ga­me of Thro­nes.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.