Klag teen stu­dent laat vaar ná Facebook­twis

Beeld - - Nuus - Su­san Cil­liers

In­ter­ne klag­te teen Je­an­dré Go­li­ath, ’n stu­dent op die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit (NWU) se Pot­chef­stroom-kam­pus, weens be­weer­de be­le­di­gen­de en ras­sis­tie­se uit­la­tings op Facebook is gis­ter te­rug­ge­trek.

Han­no Bisschoff, ’n an­der stu­dent wat Go­li­ath op A­friForum Jeug se Facebook-blad ’n “a­pie” ge­noem het, is wel in ’n tug­ver­hoor in Mei skul­dig be­vind.

In sy tug­ver­hoor is be­vind hy het die u­ni­ver­si­teit se naam in on­eer ge­bring en ras­sis­tie­se, dis­kri­mi­ne­ren­de uit­la­tings op so­si­a­le me­dia ge­maak.

Bisschoff is vir twee jaar ge­skors, maar dit is op­ge­skort vir die oor­bly­wen­de tyd van sy stu­die. Hy moes ook ’n boe­te van R5 000 be­taal.

Go­li­ath is van soort­ge­ly­ke oor­tre­dings aan­ge­kla.

Prof. Dan Kg­wa­di, vi­se­kan­se­lier van die NWU wat aan die s­tuur staan van tug­pro­se­du­res teen stu­den­te, sê in ’n me­di­a­ver­kla­ring hy het in oor­leg met sy se­ni­or be­stuur be­sluit om die klag­te teen Go­li­ath te­rug te trek.

“Die be­wy­se (teen hom) het nie werk­lik die voort­set­ting van ’n tug­ver­hoor ge­reg­ver­dig nie.”

Die ge­wraak­te kom­men­ta­re is in Mei op A­friForum Jeug se Facebook-blad ge­maak waar de­bat ge­voer is oor A­fri­kaans in reg­stu­die aan die NWU.

Go­li­ath het in die Facebook-ge­sprek on­der meer ge­skryf A­friForum Jeug is on­ver­draag­saam en swart stu­den­te is “moeg om ‘ge­ak­kom­mo­deer’ te word”.

Bisschoff het in re­ak­sie ge­sê Go­li­ath “sy­pel min­der­waar­dig­heid” en sy “sin van ge­reg­tig­heid is walg­lik”.

“Dis na­dat ons on­dank­ba­re a­pies soos jul­le ’n kans ge­gee het wat jul­le die mat on­der ons voe­te uit­ge­pluk het,” het Bisschoff ge­skryf. “Jul­le het ’n plun­der-men­ta­li­teit, want jul­le kan nie jul eie suk­ses­vol­le in­stan­sies bou nie.”

Go­li­ath het toe ge­skryf Bisschoff se “wit heer­skap­py is om van naar te word”.

En: “(Die) plun­der-men­ta­li­teit is jou wit A­fri­ka­ner­men­ta­li­teit wat dink jy (is) meer­der­waar­dig . . . Dit is hoe­kom jou in­he­ren­te ras­sis­me jou toe­laat om an­der men­se ‘a­pies’ te noem.”

A­friForum Jeug het hom gis­ter sterk uit­ge­spreek teen men­se wat die or­ga­ni­sa­sie se so­si­a­le­me­di­a­plat­forms ge­bruik om aan­stoot­li­ke en ras­sis­tie­se uit­la­tings te maak.

O­hann Fou­rie, A­friForum Jeug se na­si­o­na­le ko­ör­di­neer­der van kam­pus­struk­tu­re, sê hul­le het en­ke­le mi­nu­te ná die pla­sing van dié kom­men­ta­re daar­van be­wus ge­word en was op die punt om Bisschoff se op­mer­kings te ver­wy­der toe hy dit self ge­doen het. “On­ge­luk­kig is s­kerm­gre­pe daar­van reeds ge­maak. Dis jam­mer dat dit op ons Facebook-blad moes ge­beur, want dit skep ’n ne­ga­tie­we beeld van ons. Men­se, on­ge­ag hul ras- of taal­groep, moet me­kaar nie op so­si­a­le plat­forms aan­vat nie.”

Go­li­ath se kom­men­taar is ook in­tus­sen ver­wy­der, maar dis nie se­ker deur wie nie.

Kg­wa­di sê in ’n me­di­a­ver­kla­ring die NWU het die laas­te paar jaar hard ge­werk aan ’n stra­te­gie om te trans­for­meer en die u­ni­ver­si­teit te ves­tig as ’n u­ni­tê­re in­stel­ling wat a­ka­de­mies uit­blink en tot maat­skap­li­ke ge­reg­tig­heid ver­bind is.

“Voor­val­le soos dié is in stryd met my en my span se har­de werk om ’n kul­tuur te skep wat al­mal in­sluit en die ver­skei­den­heid bin­ne ons u­ni­ver­si­teits­ge­meen­skap om­arm, ter­wyl ons sen­si­tief bly vir die his­to­rie­se kon­teks.

“Dis dui­de­lik ons moet meer doen om stu­den­te op te lei om in Suid-A­fri­ka te leer en werk in die gees van ons Grond­wet.”

Kg­wa­di sê die NWU-be­stuur ver­oor­deel e­ni­ge vorm van ras­sis­me of dis­kri­mi­na­sie ten sterk­ste. “Dit druis teen ons e­tos en waar­des in.”

Fo­to: FACEBOOK

Je­an­dré Go­li­ath

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.