Nou moet jy net kop­hou, Cy­ril

Beeld - - Kommentaar - Hen­ry Jef­freys

Die wed­loop om p­res. Ja­cob Zu­ma op te volg, het skie­lik baie be­volk ge­raak met aan­kon­di­gings dat Lin­di­we Si­su­lu en Ba­le­ka M­be­te ook tot die stryd toe­ge­tree het. Daar is spra­ke dat Jeff Ra­de­be en Z­we­li Mk­hi­ze ook hul na­me in die hoed sal gooi.

Tot ver­le­de week was net adj.p­res. Cy­ril Ra­map­ho­sa en N­ko­sa­za­na Dla­mi­ni-Zu­ma die guns­te­lin­ge. Al­bei van hul­le het nou ’n groot taak op han­de om die nu­we toe­tre­ders af te weer.

Dla­mi­ni-Zu­ma word in som­mi­ge krin­ge as die ge­salf­de van haar eks­man, Ja­cob Zu­ma, be­skou. Maar hy kan nou meer van ’n meul­steen as ’n aan­wins vir haar wees na­ma­te sy ge­wild­heid in die ANC on­der druk kom.

Zu­ma het op die ANC se on­lang­se be­leids­kon­fe­ren­sie die bui­ten­ge­wo­ne voor­stel ge­maak dat wie ook al die op­volg­stryd ver­loor (hy het dui­de­lik net aan Ra­map­ho­sa en Dla­mi­ni-Zu­ma ge­dink), aan­ge­wys moet word as ad­junk­pre­si­dent van die re­ge­ren­de par­ty.

Dit is on­mid­del­lik deur Mat­hews P­ho­sa, ook ’n moont­li­ke kan­di­daat, ver­werp as on­de­mo­kra­ties. Dit is on­waar­skyn­lik dat die ANC dit sal doen uit vrees vir ’n on­ge­mak­li­ke pre­se­dent.

Ra­map­ho­sa en Dla­mi­ni-Zu­ma moet steeds be­skou word as die guns­te­lin­ge.

Ver­al Ra­map­ho­sa het ná die be­leids­kon­fe­ren­sie tot die aan­val oor­ge­gaan en pro­beer om sy ge­rap­por­teer­de ster­ker po­si­sie in ver­skeie pro­vin­sies te kon­so­li­deer. Hy moet eg­ter nie die nu­we teen­stan­ders on­der­skat nie.

Si­su­lu is van a­del­li­ke ANC-af­koms, die dog­ter van die i­ko­nie­se Wal­ter en Al­ber­ti­na Si­su­lu, en ’n be­kwa­me mi­nis­ter. Sy is deur ver­skeie stre­ke van die ANC-vrou­e­li­ga in die Oos-Kaap be­noem, wat nie goeie nuus is vir Dla­mi­ni-Zu­ma nie, wat ook deur dié li­ga be­noem is. Dit dui op twee­spalt in die vrou­e­li­ga wat tot dus­ver ver­e­nig ge­lyk het in sy on­der­steu­ning van haar.

M­be­te het haar eie pro­ble­me. Sy suk­kel by­voor­beeld om ont­slae te raak van per­sep­sies dat sy ook ban­de met die Gup­tas het. Vir baie in die ANC het sy haar nie juis in glo­rie ge­hul met haar han­te­ring van die EFF se kna­en­de uit­tar­ting van Zu­ma in die par­le­ment nie.

Sy het ook ’n be­lang­ri­ke be­sluit om te neem oor die ver­wag­te mo­sie van wan­troue in Zu­ma. Sy moet be­sluit of die stem­ming oor die mo­sie oop of in die ge­heim gaan wees. Dit kan be­pa­lend wees vir haar kan­di­da­tuur.

In­tus­sen hou Ra­map­ho­sa aan om te be­ïn­druk. Hy sit nou af­stand tus­sen hom en Zu­ma en speel dui­de­lik vir die groei­en­de ga­le­ry van ka­ders wat teen die pre­si­dent ge­kant is.

Hy het ver­le­de week op die SAKP se na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie te vel­de ge­trek teen kor­rup­sie en ver­al die kwaad­aar­di­ge in­vloed van die Gup­ta-fa­mi­lie op die re­ge­ring. Hy is bo Zu­ma ver­kies as spre­ker by die kon­fe­ren­sie.

In­tus­sen kan ons so­lank voor­be­rei vir die moont­lik­heid van ’n Ra­map­ho­sa-Si­su­lu-ven­noot­skap vir die pre­si­den­sie van die ANC en die land.

Die­self­de geld ’n moont­li­ke ven­noot­skap tus­sen Ra­map­ho­sa en Mk­hi­ze, die ANC se te­sou­rier-ge­ne­raal, wat ook be­noem is. Hy word be­skou as ’n be­kwa­me en deur­dag­te po­li­ti­kus wat e­ni­ge pre­si­dent se ter­myn sal ver­ryk eer­der as on­der­myn.

On­danks al die me­de­din­gers is die op­volg­wed­loop steeds Ra­map­ho­sa s’n om te ver­loor. Sy tyds­be­re­ke­ning om sy stem dik te maak, was per­fek. Daar is nog ge­noeg tyd vir die land om hom be­hoor­lik te hoor.

Hy moet nou net kop­hou en die no­di­ge werk op voet­sool­vlak doen om sy kan­di­da­tuur on­der ANC-tak­ke te ver­ste­wig. Dit sal ook help as hy stra­te­gie­se ban­de smee met ver­al Si­su­lu en Mk­hi­ze. E­ni­ge so­da­ni­ge i­dee met Dla­mi­niZu­ma kan fa­taal wees.

Hy moet el­ke ge­leent­heid ge­bruik om pre­si­den­si­eel te lyk – iets wat hy op die oom­blik nog­al goed doen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.