ETF’s en ETN’e be­weeg saam met die JSE sy­waarts

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert

Op 30 Ju­nie het die to­ta­le mark­waar­de van al­le beurs ver­han­del­ba­re fond­se( ET F’ s) en beurs ver­han­del­ba­re no­tas (ETN’e) wat op die JSE ge­no­teer is R79,7 mil­jard be­dra.

Dit is 7,5% ho­ër as die to­ta­le mark­waar­de teen die ein­de van 2016.

Die be­dryf het tus­sen 2008 en 2013 vin­nig ge­groei, maar die af­ge­lo­pe 3½ jaar taam­lik kon­stant ge­bly, sê Mi­ke Bro­wn, be­stu­ren­de di­rek­teur van et­fSA.

Bro­wn sê dit weer­spie­ël die stag­na­sie van die plaas­li­ke mark – die JSE se in­deks van al­le aan­de­le het nie ge­groei oor hier­die tyd­perk nie – eer­der as ’n te­kort aan ak­ti­wi­teit in die be­dryf.

Die plaas­li­ke aan­de­le­mark het in die eer­ste ses maan­de van die jaar ef­fens ver­be­ter, maar die mees­te in­dek­se is steeds on­der die re­kord hoog­te­pun­te wat laat in 2014 be­haal is, sê Bro­wn.

Die in­deks van al­le aan­de­le (Al­si) het die af­ge­lo­pe ses maan­de met 3,37% ge­styg, maar die af­ge­lo­pe jaar met net 1,69%, sê hy.

Vol­gens Bro­wn het se­ke­re ETF’s en ETN’e eg­ter “heel ge­mak­lik be­ter ge­vaar” as hul maat­staw­we in die mark.

(Sien die kas­sie “P­res­teer­ders” hier­naas.).

Dit dui daar­op dat die keu­se van in­deks, soos al­tyd, kri­tiek be­lang­rik is vir die pres­ta­sie van ’n be­leg­ging, sê Bro­wn.

In­deks­vo lg­fond­se vs. ak­tie­we be­stuur

Bro­wn sê in die hui­di­ge moei­li­ke om­stan­dig­he­de vir die aan­de­le­mark, ge­ge­we die po­li­tie­ke, e­ko­no­mie­se en fi­nan­si­ë­le on­se­ker­heid in Suid-A­fri­ka, word daar soms aan die hand ge­doen dat ak­tie­we ba­te­be­stuur­ders, wat die op­brengs van in­dek­se pro­beer klop, ’n be­ter pro­po­si­sie is as om in ’n in­deks­volg­fonds te be­lê.

Vol­gens Bro­wn lyk dit eg­ter as­of die mees­te ak­tie­we ba­te­be­stuur­ders nie be­ter kan pres­teer as die al­ge­me­ne op­brengs­te in die Suid-A­fri­kaan­se aan­de­le­mark nie, selfs in swak mark­om­stan­dig­he­de.

Oor die af­ge­lo­pe ses maan­de kon 89,3% van ak­tie­we be­stuur­ders (80,4% oor die af­ge­lo­pe 12 maan­de) nie in­deksop­brengs­te klop nie, voeg Bro­wn by.

Die af­ge­lo­pe ses maan­de kon net 20 ef­fek­te­trusts (al­ge­me­ne aan­de­le­fond­se) die Al­si se op­brengs klop. Die Al­si se op­brengs was 3,37%, ver­ge­le­ke met die ge­mid­del­de op­brengs

van 0,42% van 188 ef­fek­te­trusts.

Die af­ge­lo­pe jaar het slegs 37 ef­fek­te­trusts die Al­si ge­klop. Die op­brengs van die Al­si was 1,69% ver­ge­le­ke met die ge­mid­del­de

op­brengs van 0,99% van die ef­fek­te­trusts.

“Die ver­on­der­stel­ling dat ak­tie­we be­stuur­ders be­ter vaar in mark­te wat daal, bly ’n dwaal­be­grip.”

Die in­deks van al­le aan­de­le (Al­si) het die af­ge­lo­pe ses maan­de met 3,37% ge­styg, maar die af­ge­lo­pe jaar met net 1,69%.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.