Is die vet kat­te se sa­la­ris­se bil­lik?

Beeld - - Sake Nuus -

Die jong­ste be­rig­te oor die groot verskil tus­sen maat­ska ppy­hoof­de en hul laags be­sol­dig­de wer­kers se ver­goe­ding het kom­men­ta­tors weer vir be­ter re­gu­le­ring van ver­goe­dings­pak­ket te laat vra.

Dr. Mark Bus sin, lid van die Suid-A­fri­kaan­se Ver­goe­dings ver­e­ni­gings e uit­voe­ren­de ko­mi­tee, sê kom­men­ta­tors be­vraag­te­ken die bil­lik­heid van top­be­stuur­ders se ver­goe­dings pak­ket­te. Om ver­goe­ding be­ter te re­gu­leer, moet daar vol­gens Bus­sin be­gin word met hoe ver­goe­ding op ver­skil­len­de vlak­ke be­re­ken word.

Al­ge­me­ne wer­kers:

Vir al­ge­me­ne wer­kers word ’n bil­li­ke loon deur kol­lek­tie­we be­din­ging be­slis. Die mik­punt is ’n ba­lans tus­sen wat werk­ge­wers kan be­kos­tig en wat vak­bond on­der­han­de­laars be­reid is om­te aan­vaar. Bus­sin meen on­lang­se loon­oo­re en­koms­te is meest­al teen 7% tot 8% be­klink.

Sa­la­ris­pe r­so­neel:

Vir per­so­neel wat sa­la­ris­se ver­dien, word fak­to­re in ag ge­neem soos sa­la­ris­pei­lings, in­fla­sie, op­voe­dings­vlak, per­soon­li­ke pres­ta­sie en hoe skaars ’n werk­ne­mer se vaar­dig­he­de is. Uit­ein­de­lik be­groot ’n maat­skap­py se fi­nan­si­ë­le af­de­ling vir ’n to­ta­le ver­ho­ging van die ver­goe­dings be­gro­ting wat met in­fla­sie oor­een­stem, wat tans rond­om 6% is, sê Bus­sin.

Uit­voe­ren­de hoof­de en di­rek­teu­re

Uit­voe­ren­de sa­la­ris­se is in­ge­wik­kel­der. Hoof­de en di­rek­teu­re se be­we­se ge­skie­de­nis om maat­skap­pye suk­ses­vol te lei te mid­de van oor­wel­di­gen­de per­soon­li­ke ri­si­ko is hoe­kom hul­le in die eer­ste plek aan­ge­stel word en hul­le ver­wag dus ver­goe­ding wat by die ri­si­ko pas.

Hul­le kan op twee ma­nie­re ver­goed word.

Vas­te be­ta­ling:

Uit­voe­ren­de hoof­de kry ’n vas­te sa­la­ris wat hoof­saak­lik deur maat­staf ver­ge­ly­kings be­paal word. Dit sluit sa­la­ris pei­lings en ver­ge­ly­ken­de stu­dies van maat­skap­pye van soort­ge­ly­ke groot­te en kom­plek­si­teit in. Hul sa­la­ris sal ook af­hang van die be­trok­ke or­ga­ni­sa­sies e ver­goe­dings­be­leid.

Wis­se­len­de be­ta­ling:

Uit­voe­ren­de hoof­de kan ook met kort­ter­my­nen lang­ter­myn aan­spo­rings be­loon word. Kort­ter­myn aan­spo­rings word op pres­ta­sie tei­kens ge­grond. Lang­ter­myn aan­spo­rings is ge­kop­pel aan die maat­skap­py se pres­ta­sie en kan aan­de­le of aan­deel­op­sies in­sluit.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.