Het Dla­mi­ni ge­lieg? Dank haar af, eis Ne­ha­wu

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce en News24

Pres. Ja­cob Zu­ma moet Bat­ha­bi­le Dla­mi­ni, mi­nis­ter van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, on­mid­del­lik af­dank as sy vir die land ge­lieg het oor waar­om die groot­baas van die Suid-A­fri­kaan­se a­gent­skap vir maat­skap­li­ke se­ker­heid (Sas­sa) se diens­te be­ëin­dig is.

So het Ne­ha­wu, die groot­ste vak­bond in Co­sa­tu wat ook ’n groot kom­po­nent van Sas­sa se wer­kers ver­teen­woor­dig, gis­ter ge­sê in re­ak­sie op Dla­mi­ni se aan­kon­di­ging Maan­dag dat T­ho­ko­za­ni Mag­wa­za nie lan­ger uit­voe­ren­de hoof is nie.

Dla­mi­ni het Pe­arl B­hen­gu gis­ter as tus­sen­tyd­se hoof van Sas­sa aan­ge­stel. B­hen­gu het se­dert 2012 as Sas­sa se streek­be­stuur­der in K­waZu­lu-Na­tal ge­werk.

“Vol­gens die mi­nis­ter is die waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof se eer­ste pri­o­ri­teit om die a­gent­skap te sta­bi­li­seer en te ver­se­ker dit fo­kus op sy grond­wet­li­ke man­daat: die ad­mi­nis­tra­sie en be­ta­ling van maat­skap­li­ke toe­lae krag­tens die wet,” sê Lum­ka O­lip­hant, Dla­mi­ni se woord­voer­der, in ’n ver­kla­ring.

Mag­wa­za het vroe­ër van­dees­week ge­loop te mid­de van be­spie­ge­ling dat hy uit­ge­werk is weens ’n ge­skil met Dla­mi­ni oor die uit­be­ta­ling van maat­skap­li­ke toe­lae.

Mag­wa­za en Dla­mi­ni het on­der meer daar­oor ver­skil om die SuidA­fri­kaan­se Pos­kan­toor te ge­bruik om die toe­lae uit te be­taal.

Mag­wa­za is die twee­de se­ni­or amp­te­naar wat weg is weens ’n me­nings­ver­skil met Dla­mi­ni.

Za­ne Dan­gor, voor­ma­li­ge di­rek­teur-ge­ne­raal van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling, het in Maart be­dank weens ’n ver­brok­ke­ling van die ver­hou­ding tus­sen hom en Dla­mi­ni. Dit was weens hul me­nings­ver­skil oor Sas­sa se wet­li­ke ver­plig­tin­ge teen­oor die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof.

Sas­sa en die de­par­te­ment van maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling het ’n streng sper­tyd om die kon­trak met Cash Pay­mas­ter Ser­vi­ces (CPS), wat die uit­be­ta­ling van toe­lae han­teer, teen Maart vol­gen­de jaar te be­ëin­dig.

Sas­sa is ver­ant­woor­de­lik vir die maan­de­lik­se uit­be­ta­ling van staats­toe­lae aan so­wat 17 mil­joen Suid-A­fri­ka­ners.

Zo­la Sap­he­tha, Ne­ha­wu-hoof­se­kre­ta­ris, het gis­ter ge­sê Mag­wa­za se skie­li­ke ver­trek is erg kom­mer­wek­kend om­dat daar, toe hy tien maan­de ge­le­de aan­ge­stel is, kon­sen­sus on­der al­le rol­spe­lers in die maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling­sek­tor was dat hy die reg­te per­soon vir die pos is.

Sap­he­tha meen Dla­mi­ni se ver­kla­ring Maan­dag dat Mag­wa­za se diens­te be­ëin­dig is ná ’n “kon­sul­ta­tie­we pro­ses”, is op­per­vlak­kig en be­doel om die pu­bliek te mis­lei.

Dit is vol­gens Ne­ha­wu ook vreemd dat ’n uit­voe­ren­de hoof van so ’n stra­te­gie­se a­gent­skap sy diens­te son­der e­ni­ge gel­di­ge re­des sal be­ëin­dig.

“Die de­par­te­ment se ar­gu­ment ver­skil nie veel van die re­des wat aan­ge­voer is toe an­der se­ni­or re­ge­rings­lei­ers soos Dan­gor en Nhlanhla Ne­ne en Pra­vin Gord­han (twee voor­ma­li­ge mi­nis­ters van fi­nan­sies) ook af­ge­dank is nie. (Dla­mi­ni) is daar­op uit om die maat­skap­li­ke ont­wik­ke­ling­sek­tor te de­sta­bi­li­seer deur haar in­men­ging in die daag­lik­se be­stuur van Sas­sa. Hier­die si­tu­a­sie het nou ook ver­sprei na die Na­si­o­na­le Ont­wik­ke­lings­a­gent­skap, wat ook op die rand van in­een­stor­ting is.”

Ne­ha­wu het die par­le­ment ge­vra om Mag­wa­za se ver­trek by Sas­sa drin­gend te on­der­soek en dat Zu­ma Dla­mi­ni moet af­dank as sy daar­oor ge­lieg het.

Fo­to: DAILY SUN

Bat­ha­bi­le Dla­mi­ni

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.