Po­li­sie be­man fo­ne

‘Dit sal nie re­ak­sie op mis­daad be­ïn­vloed’

Beeld - - Nuus - Ren­eil­we Dhludhlu

Die po­li­sie speel met men­se se vei­lig­heid om­dat die be­amp­tes wat ver­on­der­stel is om op mis­daad te re­a­geer, nou nood­op­roe­pe moet ant­woord, sê die SuidA­fri­kaan­se Po­li­si­eu­nie (Sa­pu).

Po­li­sie­be­amp­tes is by die 10111-in­bel­sen­trums ont­plooi om­dat te­le­foon­o­pe­ra­teurs land­wyd staak.

Hul­le eis dat hul sa­la­ris van R160 000 tot R226 000 per jaar ver­hoog word.

“O­pe­ra­teurs by die po­li­sie word te min be­taal. O­pe­ra­teurs by die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke kry R183 000 per jaar. Ons al­mal werk vir die re­ge­ring en die ver­eis­tes is die­self­de,” sê Bet­hu­el N­ku­na, woord­voer­der van Sa­pu.

Hy sê hul werklas is gro­ter om­dat die te­le­foon­o­pe­ra­teurs by die po­li­sie be­dank om by die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke te gaan werk, “want die gras daar is groe­ner”. Dit vat lank om daar­die pos­te weer te vul, sê hy.

Vol­gens hom be­ant­woord el­ke o­pe­ra­teur ge­mid­deld 200 op­roe­pe per dag.

Vuyo M­han­ga, woord­voer­der van Fi­ki­le M­ba­lu­la, mi­nis­ter van po­li­sie, sê die ont­plooi­ing van po­li­sie­be­amp­tes sal nie die re­ak­sie op mis­daad be­ïn­vloed nie.

“Daar gaan nie ’n te­kort aan po­li­sie­be­amp­tes op die grond wees nie. Daar is ge­noeg le­de en dié is nie ’n per­ma­nen­te re­ë­ling nie,” sê M­han­ga.

Genl.maj. Sal­ly de Beer, na­sio- na­le po­li­sie­woord­voer­der, sê sy kan die pu­bliek ver­se­ker dat hul­le die hulp sal kry wat hul­le no­dig het.

Sy sê daar was nog geen ont- wrig­ting by die in­bel­sen­trum nie.

Sy vra dat men­se nie die in- bel­sen­trum on­no­dig bel om uit te vind of daar men­se aan diens is nie.

“Daar is men­se wat reg­tig hulp no­dig het, maar moet nou wag tot­dat ’n o­pe­ra­teur be­skik- baar is om­dat al­mal bel.”

Sers. S­te­ven M­ba­tha, ’n po­li- sie­be­amp­te wat gis­ter by die in- bel­sen­trum in Mid­rand ge­werk het, sê ook daar gaan nie ’n te- kort aan be­amp­tes op straat wees nie om­dat po­li­sie­le­de, soos hy, aan­vank­lik by die sen­trum ge­werk het toe daar nog nie o­pe­ra­teurs aan­ge­stel was nie.

De Beer wou nie sê hoe­veel po­li­sie­be­amp­tes ont­plooi is nie en ook nie hoe­veel wer­kers staak nie. “Maar dit is min­der as 1 000. Nie al­mal is ver­bon­de aan Sa­pu nie.”

A­friForum het tal­le op­roe­pe van men­se ont­vang wat be­kom­merd is oor die s­ta­king en dat hul­le nie hulp van die po­li­sie sal kry as daar mis­daad ge­pleeg word nie.

“Die in­bel­sen­trum het in elk ge­val die af­ge­lo­pe jaar ag­ter­uit­ge­gaan, so ons moe­dig men­se aan om hul po­li­sie­kan­toor se kon­tak­nom­mers te hou so­dat hul­le die po­li­sie reg­streeks kan bel,” sê Ian Ca­me­ron, A­friForum se na­si­o­na­le vei­lig­heids­ko­ör­di­neer­der.

Hy sê dit is dui­de­lik dat daar die­per pro­ble­me in die po­li­sie se struk­tuur is en wat die s­ta­king be­tref, is dit on­aan­vaar­baar.

Os­car S­kom­me­re, hoof­se­kre­ta­ris van Sa­pu, sê genl. Ri­ah P­hiy­e­ga, voor­ma­li­ge na­si­o­na­le po­li­sie­kom­mis­sa­ris, het ’n taak­span aan­ge­stel om die be­trok­ke per­so­neel­le­de se pos­te te e­va­lu­eer en dit het die ver­wag­ting ge­skep dat hul­le sa­la­ris­ver­ho­gings sal kry.

Hy sê die duur van die s­ta­king is on­be­paald om­dat die de­par­te­ment nog nie moei­te ge­doen het om die wer­kers se grie­we te be­spreek nie.

In Lim­po­po, die Vry­staat, Gau­teng en K­waZu­lu-Na­tal is po­li­sie­le­de by die sen­trums ont­plooi.

B­rig. Ma­rin­da Mills, po­li­sie­woord­voer­der in die Oos-Kaap, sê die vier 10111-in­bel­sen­trums in die pro­vin­sie (Mt­ha­tha, Port E­li­za­beth, Qu­een­stown en OosLon­den) funk­si­o­neer doel­tref­fend om­dat hul­le voor­af oor die be­plan­de s­ta­king in­ge­lig is.

“Ge­beur­lik­heids­plan­ne is in­ge­stel en die po­li­sie ver­se­ker die pu­bliek dat diens­le­we­ring son­der e­ni­ge on­der­bre­king by ons sen­trums in die pro­vin­sie voort­gaan.”

Vol­gens b­rig. Mo­ha­le Ra­mat­se­ba, Noord-Kaap­se po­li­sie­woord­voer­der, staak die 10111wer­kers nie in dié pro­vin­sie nie.

In M­pu­ma­lan­ga staak die o­pe­ra­teurs ook nie, sê b­rig. Le­o­nard Hla­thi, pro­vin­si­a­le po­li­sie­woord­voer­der.

Fo­to: JACO MARAIS

S­ta­ken­de Sa­pu­le­de in die Oos­Kaap.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.