Ons moet die staat­ska­pers keer; die ANC kan nie

Beeld - - Kommentaar -

Suid-A­fri­ka is in die han­de van die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing om staat­skaping te keer. Die ANC kan en wil die Zu­mas en die Gup­tas nie stop nie.

Die staats­in­stan­sies wat mis­da­di­gers moet on­der­soek en ver­volg, kan ook nie ver­trou word nie. Hul­le is ver­lam deur sleg­te aan­stel­lings en van hul­le is waar­skyn­lik self ge­kaap.

Suid-A­fri­ka hui­wer nie van­dag op die af­grond net oor din­ge wat die laas­te tyd ge­beur het nie. Die keer­punt was toe die ANC en die re­ge­ring die on­der­soek­een­heid die S­ker­pi­oe­ne in 2008 ont­bind het na­dat hul­le die wê­reld vir Ja­cob Zu­ma warm ge­maak het. In die plek daar­van het ons die Val­ke ge­kry, ’n ont­man­de en ver­wa­ter­de weer­ga­we wat nie ’n duik in kor­rup­sie maak nie.

Die lam­len­di­ge di­rek­teur van na­si­o­na­le ver­vol­ging, S­haun A­bra­hams, was vol bra­va­de toe hy Pra­vin Gord­han, toe mi­nis­ter van fi­nan­sies, ver­le­de jaar ver­volg het. Nou, ná maan­de se onthullings, hoor jy niks van A­bra­hams nie.

Die ANC-lei­ers wat in die o­pen­baar teen Zu­ma op­staan, kan jy op die een hand tel. Adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa se Da­mas­kus-er­va­ring ver­le­de week dat die “land aan die brand is” kom ef­fens laat. Hy het ja­re lank as ad­junk­pre­si­dent le­gi­ti­mi­teit aan Zu­ma ver­leen. Voor­dat hy nie ’n klag by die po­li­sie in­dien nie, hoef hy nie erns­tig op­ge­neem te word nie.

’n Hoop­vol­le ont­wik­ke­ling eer­gis­ter was die Fu­tu­re of South A­fri­ca-kon­fe­ren­sie waar bur­ger­li­ke be­we­gings be­raad­slaag het oor hoe om staat­skaping te be­ëin­dig. Hul­le het ge­vra dat maat­skap­pye met Gup­ta-ban­de ge­boi­kot word en wil ’n veld­tog be­gin om die Gup­tas se TV-sta­sie, ANN7, van DStv te ver­wy­der. Die sen­ti­ment be­hoort ge­steun te word. Maat­skap­pye kan tog nie uit die land se el­len­de en kor­rup­sie wins wil maak nie?

Dit is baie moei­lik om ’n saak uit te maak dat ANN7 ’n “kom­mer­si­ë­le sta­sie” is. Dis ’n wa­pen van die Gup­tas om leu­ens en ver­draai­ings te ver­sprei, soos wat die ska­du­ag­ti­ge Bell Pot­tin­ger vir die Gup­tas ge­doen het. DStv moet ANN7 se teen­woor­dig­heid op sy plat­form erns­tig her­oor­weeg.

Al­le Suid-A­fri­ka­ners be­hoort ak­tief by die bur­ger­li­ke sa­me­le­wing be­trok­ke te raak. Ons red­ding lê daar, nie by die po­li­ti­ci nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.