S­wak­ker rand, be­ter e­ko­no­mie?

Beeld - - Kommentaar - T­heo Roe­lof­sz, Mar­ble Hall

Ek stel voor dat die rand se wis­sel­koers met so ’n hal­we per­sen­ta­sie­punt af­waarts aan­ge­pas word om Suid-A­fri­ka se hui­di­ge re­ses­sie ’n hou toe te dien. Dit sal vol­gens my die vol­gen­de po­si­tie­we ge­vol­ge vir ons e­ko­no­mie hê:

Om­dat die rand so ef­fens ver­swak is, kan ons die land se uit­voer ver­meer­der. Dit sal meer en­tre­pre­neurs aan­spoor om tot die uit­voer­mark toe te tree.

Dit sal ook ons ren­te op spaar­geld ver­hoog. Maak dit som­mer 7,5%, be­las­ting­vry.

Dit sal ver­brui­kers ont­moe­dig om op kre­diet te leef. Men­se leen geld om hul be­staan­de skuld te delg.

Dit be­hoort ook ons hui­di­ge re­ses­sie, wat deur pres. Ja­cob Zu­ma se vrien­de ver­oor­saak is, te mo­ker.

Ek meen hul­le be­plan om nog van Suid-A­fri­ka se am­per ban­krot on­der­ne­mings op te koop.

Dit gaan hul­le dan in die toe­koms meer vas­hou­plek in Suid-A­fri­ka gee, want daar is al ’n he­le paar fir­mas en staats­in­stel­lings wat on­der die Gup­tas se be­heer is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.