Dié fees plaas kol­lig op vroue

Ver­skeie pro­duk­sies kyk na i­den­ti­teit, fe­mi­nis­me, ge­slags­ge­weld

Beeld - - Kuns & Vermaak - Ma­ri­a­na Ma­lan

Vroue kan dalk be­skou word as die swak­ke­re ge­slag, maar eint­lik is hul­le sterk en dap­per. Daar is tans land­wyd al hoe meer vroue wat aan ver­ne­de­ring en mis­han­de­ling on­der­werp word.

Een kuns­te­fees laat reeds meer as ’n de­ka­de die kol­lig val op vroue en die uit­da­gings waar­mee hul­le te kam­pe het.

Die mis­bruik van vroue, die rol van ge­strem­des en die plek van mens­lik­heid in die sa­me­le­wing kom van­jaar on­der die loep by die Kunstekaap se Vrou­e­fees (Wo­men Hu­ma­ni­ty Arts Fe­s­ti­val). Dit word van­jaar die 11de keer ge­hou en vind van 2 tot 12 Au­gus­tus in die Kunstekaap-te­a­ter­sen­trum plaas.

Prof. Pum­la Go­bo­do-Ma­di­ki­ze­la sal as ge­nooi­de spre­ker die fees o­pen. Dit val saam met die o­pe­ning van ’n nu­we uit­stal­ling van die beeld­hou­er E­vet­te Wey­ers in die mar­mer­voor­por­taal van die sen­trum. Hier­na volg Ik­ha­ya van die In­do­ni Dan­ce, Arts and Le­a­ders­hip A­ca­de­my. Dit be­skou die vroue se rol tuis en in die sa­me­le­wing deur dans, aan­ge­bied van 2 tot 5 Au­gus­tus.

Qu­a­ni­ta A­dams is te sien in Na­dia Da­vids se be­kroon­de At Her Feet. Dis die eer­ste keer in 13 jaar dat die stuk op­ge­voer word. Deur be­we­ging, sang, mo­no­loë en ge­dig­te word ge­kyk na on­der meer i­den­ti­teit, Isla­mo­fo­bie en Isla­mi­tie­se fe­mi­nis­me deur die oë van vier Mos­lem­vroue van Kaap­stad. Dit is van 8 tot 12 Au­gus­tus op die plan­ke.

Ook op die ver­hoog is die Ab­so­lu­te­ly Fa­bu­lous Drag Show met die fop­dos­di­vas Vi­da Fan­ta­bis­her, SA’s Got Ta­lent 2016 se naas­wen­ner Ma­ni­la von Teez, Kat Gi­lar­di, Ti­a­ra Skye Har­wood en An­gel La­la­mo­re. Ca­mil­lo Lom­bard be­har­tig die mu­siek­re­gie en Ba­sil Ap­pol­lis is die re­gis­seur.

Op Vrou­e­dag, 9 Au­gus­tus, stap al­mal wat stand­punt in­neem teen ge­slags­ge­weld om 09:00 van die St. Ge­or­ge­ka­te­draal saam na die Kuns­te­kaap­sen­trum.

Or­ga­ni­sa­sies wat ook be­trok­ke is, sluit in die Suid-A­fri­kaan­se ge­loof-en­ge­sins­in­sti­tuut (Saf­fi), wat kerk­lei­ers saam­bring om te praat oor ge­weld teen vroue. Die Wo­men’s A­chie­vement Net­work for Di­sa­bi­li­ty (Wand) bied ’n be­mag­ti­gings­lyp­skool vir tie­ner­mei­sies aan.

’n Kuns­werk van teks­tiel word in die fees­tyd ge­skep en op 5 Au­gus­tus kan al­mal wat iets wil by­voeg, daar­aan kom werk. Dit gaan la­ter in die sen­trum uit­ge­stal word.

Die mid­dag­e­te ge­borg deur The Next 48 Hours word weer aan­ge­bied (9 Au­gus­tus), ge­volg deur ’n pro­duk­sie van die S­tig­ting vir Be­mag­ti­ging deur A­fri­kaans, A­fri­kaans sing in vrou­e­stem­me. Dis gra­tis en word ge­borg deur die Dag­breek Trust. Ka­rin Kor­tjé, agt vrou­e­groe­pe en ’n mas­sa­koor tree op.

Be­soek www.art­s­ca­pe.co.za vir meer in­lig­ting oor die fees. Be­spreek by Com­pu­tic­ket.

‘‘ Dit word van­jaar die 11de keer ge­hou en vind van 2 tot 12 Au­gus­tus in die Kunstekaap­te­a­ter­sen­trum plaas.

Qu­a­ni­ta A­dams in Na­dia Da­vids se pro­duk­sie At Her Feet.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.