Ren­te­koer­se dalk nie van­dag al ver­laag

In­fla­sie ‘kan oor res van jaar daal’

Beeld - - Sake - Fran­cois Wil­li­ams

Met Ju­nie se ver­brui­kers­in­fla­sie op 5,1% – vir die der­de maand bin­ne die­tei­ken­band van 3% tot 6% – ver­wag ekonome die Re­ser­we­bank kan nou erns­ti­ger be­gin dink aan la­er ren­te­koer­se.

Maar die mees­te ekonome ver­wag nie die Re­ser­we­bank sal al van­dag daar­mee be­gin nie.

Gi­na S­choe­man, ’n e­ko­noom van Ci­ti­group,

glo nie die Ju­niein­fla­sie­sy­fers wat gis­ter uit­ge­reik is sal van­dag die Re­ser­we­bank se mo­ne­tê­re­be­leids­ko­mi­tee se be­sluit raak nie. Sy ver­wag wel die ko­mi­tee kan ’n sag­ter mo­ne­tê­re sen­ti­ment be­gin aan­neem, met meer as een ko­mi­tee­lid wat dalk vir ’n ren­te­koers­ver­la­ging stem.

S­choe­man ver­wag ver­brui­kers­prys­in­fla­sie kan dié maand tot on­der 5% daal en selfs teen so­wat 4,5% ver­lang­saam, ver­al om­dat e­lek­tri­si­teits­kos­te vir die nu­we boek­jaar met net 2,2% ge­styg het. Die pe­trol­prys is boon­op in Ju­lie met 69c per li­ter ver­laag teen­oor die sty­ging van 11c per li­ter in Ju­lie ver­le­de jaar.

Ke­vin Lings, hoof­e­ko­noom van S­tan­lib,

ver­wag in­fla­sie sal die res van die jaar la­er neig. Dit kan van­jaar ge­mid­deld 5,5% be­dra dank­sy la­er brand­stof­pry­se en ma­ti­ger kos­in­fla­sie.

Lings ver­wag ook dat in­fla­sie reeds dié maand tot on­der 5% kan af­neem. Hy meen die Re­ser­we­bank kan oor die vol­gen­de ses tot ne­ge maan­de ren­te­koer­se min­stens twee keer met 25 ba­sis­pun­te elk ver­laag.

“Die vol­gen­de paar ren­te­koers­be­slui­te van die mo­ne­tê­re­be­leids­ko­mi­tee gaan nie mak­lik wees nie en die uit­slag sal waar­skyn­lik na­el­skraap wees.”

Lings sê Suid-A­fri­ka bly ui­ters kwes­baar vir ver­an­de­rings in in­ter­na­si­o­na­le be­leg­ger­sen­ti­ment. Dit word ver­er­ger deur die on­lang­se kre­die­taf­gra­de­rings en die ver­wag­ting dat A­me­ri­ka sal voort­gaan om sy ren­te­koer­se te ver­laag. In sul­ke om­stan­dig­he­de word ver­wag dat die Re­ser­we­bank nou ren­te­koer­se kan ver­laag, maar die ver­la­ging sal waar­skyn­lik re­la­tief ge­demp wees.

“Die bank moet die hui­di­ge in­lig­ting oor lae in­fla­sie en lae groei ba­lan­seer teen­oor die ri­si­ko van gro­ter kwes­baar­heid vir ver­an­de­ring in bui­te­land­se ka­pi­taal­vloei.”

Die Ned­bank­groep se e­ko­no­mie­se een­heid

ver­wag die mo­ne­tê­re­be­leids­ko­mi­tee sal tot min­stens Sep­tem­ber nog ren­te­koer­se on­ver­an­derd hou, maar daar kan vroeg vol­gen­de jaar ver­de­re ver­la­gings wees.

Hul­le meen die strui­kel­blok is die kom­mer dat ’n kre­die­taf­gra­de­ring van Suid-A­fri­ka se rand­skuld tot gro­ter swak­heid van die rand kan lei.

Ned­bank ver­wag in­fla­sie sal van­jaar ge­mid­deld 5,4% wees teen­oor ver­le­de jaar se 6,4%. Hul­le meen in­fla­sie sal vir die res van die jaar on­der 6% bly. Hul­le be­skou die wis­sel­val­li­ge rand-wis­sel­koers as die groot­ste en­ke­le be­drei­ging vir in­fla­sie­voor­uit­sig­te.

meen die Re­ser­we­bank sal eers sorg dat sy voor­uit­skat­tings vir in­fla­sie vir die vol­gen­de 18 tot 24 maan­de na­der aan die mid­del van die tei­ken­band van 3% tot 6% is voor­dat hy dit sal oor­weeg om ren­te­koer­se te ver­laag.

Ka­p­lan ver­wag brand­stof­prys­in­fla­sie sal dié maand ver­der ver­lang­saam. Daar word tans ver­wag dat pe­trol en die­sel on­der­skei­de­lik 68c en 60c per li­ter goed­ko­per kan word.

Dit is dank­sy ’n la­er o­lie­prys en die ver­ste­wi­ging van die rand teen­oor die dol­lar tot dus­ver van­jaar.

Ka­p­lan sê o­lie­ter­myn­kon­trak­te se pryskur­wes dui aan dat sta­bie­le o­lie­pry­se vir die vol­gen­de drie jaar ver­wag kan word.

Ka­mil­la Ka­p­lan van In­ves­tec. Ka­mil­la Ka­p­lan van In­ves­tec se e­ko­no­mie­se span

Ke­vin Lings van S­tan­lib.

Gi­na S­choe­man van Ci­ti­group.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.