Reus gee R3 mjd. on­re­ël­ma­tig uit

Beeld - - Sake - Niel Jou­bert

On­re­ël­ma­ti­ge be­ste­ding van na­ge­noeg R3 mil­jard is een van die re­des waar­om die kragreus E­s­kom nie ’n skoon ou­dit ge­kry het vir sy fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te vir die jaar tot ein­de Maart nie.

Dit het aan die lig ge­kom toe John­ny Dlad­la, waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof van E­s­kom, gis­ter die krag­ver­skaf­fer se re­sul­ta­te vir die boek­jaar in Jo­han­nes­burg be­kend ge­maak het.

E­s­kom se ou­di­teu­re, Si­z­weNt­sa­lu­baGo­bo­do, het ’n ge­kwa­li­fi­seer­de ou­dit­me­ning oor sy jaar­sta­te uit­ge­spreek weens pro­ble­me met die na­ko­ming van die Wet op die Be­stuur van O­pen­ba­re Fi­nan­sies (PFMA) en die vol­le­dig­heid van die o­pen­baar­ma­king van on­re­ël­ma­ti­ge be­ste­ding.

Die PFMA ver­eis dat die maat­skap­py in ’n no­ta die be­son­der­he­de be­kend maak van al­le on­re­ël­ma­ti­ge be­ste­ding wat in die jaar plaas­ge­vind het.

Vol­gens die ou­dit­ver­slag het E­s­kom nie ’n be­hoor­li­ke stel­sel om on­re­ël­ma­ti­ge be­ste­ding op te merk nie.

E­s­kom het ook nie, soos ver­eis deur die PFMA, doel­tref­fen­de stap­pe ge­doen om on­reg­ma­ti­ge be­ste­ding te ver­hoed nie.

Die ou­di­teu­re sê daar was nie vol­doen­de al­ter­na­tie­we pro­se­du­res om re­de­li­ke ge­rus­stel­ling te kry dat al­le on­re­ël­ma­ti­ge be­ste­ding be­hoor­lik aan­ge­te­ken is nie.

Hy kon dus nie be­paal of e­ni­ge aan­pas­sings no­dig was vir die on­re­ël­ma­ti­ge be­ste­ding van R2,996 mil­jard nie.

In 2016 het E­s­kom se on­re­ël­ma­ti­ge be­ste­ding R348 mil­joen be­loop.

E­s­kom het in die jaar ver­lie­se van so­wat R1,27 mil­jard ge­ly weens on­wet­ti­ge krag­ver­bin­dings, krag­me­ters waar­aan ge­peu­ter en wat om­seil is en as ge­volg van die on­wet­ti­ge ver­koop van e­lek­tri­si­teit.

In die vo­ri­ge geld­jaar was dié ver­lies R1,2 mil­jard.

E­s­kom se in­kom­ste vir die jaar het met 7,9% tot R177 mil­jard ge­styg, maar sy net­to wins is 83% la­er op R1 mil­jard.

Hoe­wel die maat­skap­py se ba­lans­staat ster­ker lyk, het mu­ni­si­pa­li­tei­te (So­we­to uit­ge­sluit) se ag­ter­stal­li­ge skuld, met ren­te in­ge­sluit, van R6 mil­jard tot R9,4 mil­jard toe­ge­neem.

Dié mu­ni­si­pa­li­tei­te skuld E­s­kom al­te­sa­me R15,26 mil­jard, waar­van 62% dus ag­ter­stal­lig is.

So­we­to skuld E­s­kom, ren­te uit­ge­sluit, R5,3 mil­jard. Daar­van is 99%, of R5,26 mil­jard, ag­ter­stal­lig.

Die to­ta­le ver­ko­pe van e­lek­tri­si­teit het met 0,2% ge­daal. Plaas­li­ke ver­ko­pe lu­mes het met 1% af­ge­neem en ver­ko­pe aan buur­lan­de het met 12,1% ge­styg, sê Dlad­la.

Hy sê daar is tans ’n oor­skot­ver­moë met krag­op­wek­king en dit gaan oor die vol­gen­de drie jaar ge­lei­de­lik toe­neem.

E­s­kom se ver­dien­ste voor ren­te, be­las­ting, de­pre­si­a­sie en a­mor­ti­sa­sie (e­bit­da) het met 14,4% tot R38 mil­jard ge­styg en sy kon­tant uit be­dry­wig­he­de met 23% tot R46 mil­jard.

E­s­kom se op­wek­kings­kos­te het met 8,5% tot R60 mil­jard ge­daal.

Die maat­skap­py se net­to fi­nan­sie­rings­kos­te het eg­ter met 82% – van R8 mil­jard tot

R14 mil­jard – ge­styg.

Ge­volg­lik het sy net­to wins vir die jaar met 83% ge­daal, van R5 mil­jard tot R1 mil­jard.

E­s­kom se net­to wins het met 83% ge­daal, van R5 mil­jard tot R1 mil­jard.

Fo­to: PIXABAY

E­s­kom het tans ’n oor­skot­ver­moë met krag­op­wek­king en dit gaan oor die vol­gen­de drie jaar ge­lei­de­lik toe­neem, sê John­ny Dlad­la, waar­ne­men­de uit­voe­ren­de hoof.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.