Voor­stel­le oor be­las­ting vir NGV dalk dán be­kend

Beeld - - Sake - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die be­las­ting­voor­stel­le oor hoe die Na­si­o­na­le Ge­sond­heids­ver­se­ke­ring (NGV) ge­fi­nan­sier gaan word, kan moont­lik teen Ok­to­ber be­kend wees.

Vis­hal B­ri­jlal, teg­nie­se ad­vi­seur van die de­par­te­ment van ge­sond­heid, het in Kaap­stad op die jaar­lik­se kon­fe­ren­sie van die be­dryfs­lig­gaam van me­die­se ske­mas, die Raad van Ge­sond­heids­fi­nan­siers (BHF), ge­sê die na­si­o­na­le te­sou­rie sal meer dui­de­lik­heid oor die be­las­ting­voor­stel­le vir die NGV kan ver­skaf.

Vol­gens hom sê die na­si­o­na­le te­sou­rie die voor­stel­le vir be­las­ting sal teen ein­de Sep­tem­ber of teen Ok­to­ber be­kend ge­maak word, na­by die me­di­um­ter­myn­be­gro­tings­raam­werk.

Die fi­na­le wit­skrif oor die NGV is ’n paar we­ke ge­le­de uit­ge­reik.

Sa­ke het toe be­rig ’n te­kort van R71,9 mil­jard word teen 2025 ver­wag vir die fi­nan­sie­ring van die NGV en die voor­keur­keu­se in die wit­skrif vir be­las­ting om dit te fi­nan­sier, is ’n werk­ne­mers­be­las­ting (soos vir werk­loos­heids­ver­se­ke­ring) en ’n be­las­ting­ver­ho­ging vir in­di­vi­due.

Dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid, sê ook die be­las­ting­kre­die­te wat le­de van me­die­se ske­mas kry, sal oor die eer­ste paar jaar vir die NGV ge­bruik word. Die be­las­ting­kre­die­te wat le­de van me­die­se ske­mas kry, be­loop jaar­liks so­wat

R20 mil­jard. Dié kre­die­te kom daar­op neer dat dit jou maan­de­lik­se be­las­ting ver­min­der. As dit ver­val, be­taal jy dus meer be­las­ting.

Joe Se­o­lo­a­ne, uit­voe­ren­de hoof van San­lam He­alt­hca­re Ma­na­ge­ment, het in vra­e­tyd op die kon­fe­ren­sie ge­sê die pri­va­te sek­tor weet nie wan­neer die kre­die­te gaan ver­val nie en kan dus nie be­plan nie. Hy sê die rol wat in die wit­skrif vir me­die­se ske­mas in die voor­uit­sig ge­stel word om slegs aan­vul­len­de dek­king te bied, skep ook baie on­se­ker­heid.

“Waar­by gaan dit aan­vul­lend wees?”

B­ri­jlal sê hy kan nie ant­woord oor die be­las­ting­kre­die­te nie, want die na­si­o­na­le te­sou­rie sal dui­de­lik­heid daar­oor moet gee.

Die de­par­te­ment het Vry­dag in die S­taats­koe­rant se­we ko­mi­tees wat die fy­ner be­son­der­he­de van die NGV sal uit­werk, af­ge­kon­dig.

Dit sluit in ’n mi­nis­te­ri­ë­le ad­vies­ko­mi­tee wat oor die NGV se ge­sond­heids­voor­de­le gaan be­sluit. Hy sê so­dra die ko­mi­tee die raam­werk vir die voor­de­le daar­ge­stel het, sal die pri­va­te sek­tor ge­kon­sul­teer word.

B­ri­jlal sê ’n groot on­be­ken­de fak­tor oor die kos­te van die NGV is juis die voor­de­le wat ge­dek gaan word. Vol­gens hom moet “erns­ti­ge kon­sul­ta­sie ook plaas­vind” oor hoe die pry­se van die voor­de­le be­paal gaan word. Daar­voor is ’n prys­ad­vies­ko­mi­tee ge­skep wat lei­ding daar­oor gaan gee en ’n ver­wy­sings­prys­raam­werk gaan op­stel waar­vol­gens vir diens­te be­taal gaan word. Die­self­de pry­se gaan be­taal word, on­ge­ag of ver­skaf­fers in die pri­va­te of die o­pen­ba­re sek­tor is.

Daar moet nog be­sluit word wat­ter voor­de­le die NGV gaan dek, hoor BHF­kon­fe­ren­sie­gan­gers

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.