Le­wer kom­men­taar op taks­wet­te

Beeld - - Sake Nuus - – Fran­cois Wil­li­ams

Twee kon­sep­be­las­ting­wets­ont­wer­pe wat ver­de­re be­krag­ti­ging ver­leen aan die be­las­ting­voor­stel­le wat Pra­vin Gord­han, voor­ma­li­ge mi­nis­ter van fi­nan­sies, in Fe­bru­a­rie in die be­gro­ting be­kend ge­maak het, is gis­ter vir kom­men­taar uit­ge­reik.

Die na­si­o­na­le te­sou­rie en die Suid­A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) sê die kon­sep­wy­si­gings­wets­ont­werp op be­las­ting­wet­te (Tlab) van 2017 en die kon­sep­wy­si­gings­wets­ont­werp oor be­las­ting­ad­mi­nis­tra­sie­wet­te (Ta­lab) van 2017 is vir kom­men­taar op die te­sou­rie en Jan Taks se web­wer­we ge­pu­bli­seer.

Men­se moet teen 18 Au­gus­tus kom­men­taar daar­op le­wer. Die hoof­voor­stel­le in die Tlab sluit on­der meer in:

Die ver­wy­de­ring van die kwyt­skel­ding vir in­kom­ste­be­las­ting vir Suid­A­fri­ka­ners wat oor­see werk;

Die han­te­ring van die om­sei­ling van teen­ver­my­dings­re­ëls ra­ken­de on­der meer aan­de­le­te­rug­koop en di­vi­dend­stro­ping;

Ster­ker teen­ver­my­dings­re­ëls vir fond­se wat geld moet hou vir my­ne se re­ha­bi­li­ta­sie; en

Ve­ran­de­rin­ge aan hoe ban­ke be­las word weens nu­we in­ter­na­si­o­na­le re­ke­ning­kun­di­ge stan­daar­de; Die be­lang­rik­ste be­las­ting­ad­mi­nis­tra­sie­voor­stel­le in die Ta­lab gaan oor:

Hulp aan mi­kro­on­der­ne­mings om tot klein on­der­ne­mings te ont­wik­kel;

Werk­ne­mer­be­las­ting en die ver­ha­ling van reis­uit­ga­wes;

Die toe­pas­sing van die perk op be­las­ting­af­trek­ba­re by­dra­es tot af­tree­fond­se; en

Die be­las­ting op ren­te be­taal­baar op ge­wo­ne be­las­ting deur die SAID.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.