‘Nou’s ons gat­vol’

Gi­ga­ba moet da­de­lik pad­gee, eis Mai­ma­ne

Beeld - - Nuus - Seugnet van Zyl en Niel Jou­bert

“Ons is nou gat­vol. Ge­noeg is ge­noeg.”

So het M­mu­si Mai­ma­ne, DA­lei­er, gis­ter in A­fri­kaans op Kerk­plein ge­sê waar hy ’n me­mo­ran­dum teen staat­skaping aan die na­si­o­na­le te­sou­rie dus­kant Paul Kru­ger se stand­beeld oor­han­dig het.

Mai­ma­ne was saam met Sol­ly M­si­man­ga, uit­voe­ren­de DA-bur­ge­mees­ter van Tshwa­ne, en John Moodey, Gau­teng­se DA-lei­er, op Kerk­plein.

“Ons moet nou saam­staan, want ons toe­koms is op die spel,” het hy aan die paar hon­derd DA-on­der­steu­ners ge­sê.

Hy het na Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, as “ju­ni­or Ja­cob” en “Gi­gup­ta” ver­wys.

In die me­mo­ran­dum dring Mai­ma­ne daar­op aan dat Gi­ga­ba on­mid­del­lik be­dank so­dat die Gup­tas nie lan­ger ’n hou­vas op die land se geld kan hê nie.

“Die te­sou­rie is ver­re­weg die be­lang­rik­ste re­ge­rings­de­par­te­ment in die he­le land.

“In die reg­te han­de en on­der die reg­te lei­er­skap het die te­sou­rie die ver­moë om Suid-A­fri­ka­ners se le­we te ver­an­der en om hulp­bron­ne toe te ken om ’n be­ter en voor­spoe­di­ge na­sie te bou. Dit is nou on­der be­leg.”

Mai­ma­ne sê Gi­ga­ba volg se­dert 2010, toe hy as ’n mi­nis­ter aan­ge­stel is, die Gup­tas slaafs na.

“Toe Gi­ga­ba sy lo­ja­li­teit aan die Gup­tas be­toon het, is hy na die de­par­te­ment van bin­ne­land­se sa­ke ge­skuif waar hy die rooi ta­pyt vir die Gup­tas se vrien­de, werk­ne­mers en sa­ke­ven­no­te uit­ge­rol het om mak­lik bur­ger­skap en toe­gang tot die land te kry.”

Hy het by­voor­beeld as mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke tien­tal­le vi­sums tot voor­deel van die Gup­tas uit­ge­reik, sê Mai­ma­ne.

“Die Gup­tas is nou in be­heer van al ons land se geld. Ons moet saam­staan teen die ka­ping van ons te­sou­rie.

“Ons het nie ’n rom­mel­land nie, maar ’n rom­mel­pre­si­dent en rom­mel­lei­ers­korps.”

Mai­ma­ne sê die DA sal aan­hou veg teen staat­skaping.

Die DA be­plan ook om straf­reg­te­li­ke klag­te teen E­s­kom se geld­baas in te dien wat ver­band hou met die Gup­tas se be­weer­de “ka­ping” van die kragreus.

Na­ta­sha Maz­zo­ne, DA-LP, sê daar is re­de om te glo dat A­noj Singh, E­s­kom se fi­nan­si­ë­le hoof, ’n “sen­tra­le rol” daar­in ge­speel het.

E­s­kom sê hy sien nie nou e­ni­ge re­de om teen Singh op te tree nie.

Zet­hem­be K­ho­za, E­s­kom se tus­sen­tyd­se voor­sit­ter, het Woens­dag by die uit­rei­king van die maat­skap­py se re­sul­ta­te ge­sê daar is tans geen reg­ver­di­ging daar­voor om Singh te skors nie.

Maz­zo­ne meen Singh het moont­lik die Wet op die Be­stuur van O­pen­ba­re Fi­nan­sies (PFMA) oor­tree.

In­ge­vol­ge dié wet moet ’n staats­in­stel­ling se re­ken­plig­ti­ge be­amp­te on­der meer “die re­de­li­ke be­sker­ming van die staats­in­stel­ling se ba­tes ver­se­ker” en “ge­trou, eer­lik, met in­te­gri­teit en in be­lang van die staats­in­stel­ling ten op­sig­te van die be­stuur van die fi­nan­si­ë­le sa­ke op­tree”.

Die wet be­paal ook dat ’n re­ken­plig­ti­ge be­amp­te nie sy pos mag ge­bruik “vir per­soon­li­ke ge­win of om ’n an­der per­soon on­be­hoor­lik te be­voor­deel nie”.

Maz­zo­ne sê Singh word ver­bind met ver­skeie kor­rup­sie­skan­da­le en ver­dag­te tran­sak­sies by E­s­kom. Dit moet vol­le­dig on­der­soek word.

Dit sluit in R495 mil­joen wat aan T­ril­li­an be­taal is; Te­ge­ta se boe­te wat van R2,1 mil­jard tot R577 mil­joen ver­min­der is; ’n waar­borg van R1,6 mil­jard aan Te­ge­ta om Op­ti­mum te koop (al is die waar­borg nie ge­bruik nie); en die voor­af­be­ta­ling aan Te­ge­ta vir steen­kool.

Maz­zo­ne sê dit lyk as­of Singh een van ’n aan­tal groot­kop­pe by E­s­kom is wat waar­skyn­lik ge­kom­pro­mit­teer is en die staat­skof­fers wil plun­der.

Fo­to: SEUGNET VAN ZYL

M­mu­si Mai­ma­ne, DA­lei­er, lei ’n be­to­ging na die na­si­o­na­le te­sou­rie teen staat­skaping. Links van hom is John Moodey, DA­lei­er in Gau­teng, en regs Sol­ly M­si­man­ga, DA­bur­ge­mees­ter van Tshwa­ne.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.