Oud­reg­ter lei pro­ses oor Li­fe E­si­di­me­ni

Beeld - - Nuus - Ü­gen Vos

Dik­gang Mo­se­ne­ke, af­ge­tre­de ad­junk­hoof­reg­ter, sal die al­ter­na­tie­we op­los­sings­pro­ses tus­sen die re­ge­ring en die fa­mi­lies wat deur die Li­fe E­si­di­me­ni-tra­ge­die ge­raak is, lei.

Die Gau­teng­se de­par­te­ment van ge­sond­heid het gis­ter aan­ge­kon­dig dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di, mi­nis­ter van ge­sond­heid, en Da­vid Mak­hu­ra, pre­mier van Gau­teng, het ná sa­me­spre­kings met die be­trok­ke fa­mi­lies oor­een­ge­kom dat Mo­se­ne­ke die pro­ses sal lei.

Prof. Ma­le­ga­pu­ru Mak­go­ba, ge­sond­heids­om­buds­man, het vroe­ër van­jaar aan­be­veel dat Mot­so­a­le­di in sa­me­wer­king met Mak­hu­ra dié pro­ses moet fa­si­li­teer.

T­ha­bo Ma­se­be, woord­voer­der van die Gau­teng­se pro­vin­si­a­le re­ge­ring, het gis­ter be­ves­tig Mo­se­ne­ke is ge­wil­lig om met die pro­ses te help. Vol­gens hom het die oud­reg­ter on­der­neem om “so spoe­dig moont­lik” met al die be­trok­ke par­tye te ver­ga­der om die pad vo­ren­toe te be­spreek.

Mak­hu­ra se kan­toor is vol­gens hom ge­reed om aan Mo­se­ne­ke al die no­di­ge steun te bied.

Mak­go­ba het op 1 Fe­bru­a­rie sy ver­slag uit­ge­reik oor die sterf­tes van psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te wat na nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies ver­skuif is.

Die Gau­teng­se de­par­te­ment van ge­sond­heid het sy kon­trak met vier Li­fe E­si­di­me­ni-kli­nie­ke in 2015 be­ëin­dig, waar­na so­wat 2 000 psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te hoof­saak­lik na nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies oor­ge­plaas is met die be­doe­ling om geld te be­spaar.

Meer as 100 psi­gi­a­trie­se en ge­strem­de pa­si­ën­te is ná die skuif dood, waar­na die de­par­te­ment uit tal­le oor­de daar­oor ge­pak is.

’n On­der­soek deur Net­werk24 in No­vem­ber het ge­toon min­stens 40 pa­si­ën­te is ná die oor­pla­sings weens ’n kom­bi­na­sie van fak­to­re dood.

Hul fa­mi­lie­le­de het ver­tel van die ver­waar­lo­sing en ver­hon­ge­ring van die pa­si­ën­te, ter­wyl som­mi­ge nie­re­ge­rings­or­ga­ni­sa­sies er­ken het dat hul­le nie toe­ge­rus is om vir die psi­gi­a­trie­se pa­si­ën­te te sorg nie.

Fo­to: SAMSON RATSWANA, DAILY SUN

Dr. Aa­ron Mot­so­a­le­di en prof. Ma­le­ga­pu­ru Mak­go­ba by die be­kend­ma­king van die Li­fe E­si­di­me­ni­ver­slag in Fe­bru­a­rie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.