Ge­ne maak Wag­ter jou maat

Daar­om het hul­le van voor­saat weg­ge­breek

Beeld - - Nuus -

Hon­de is so­si­aal bui­ten­ge­woon ge­fo­kus op die mens en dit is on­der meer aan ge­ne­tie­se ver­an­de­rin­ge toe te skryf.

Na­vor­sers het in ’n ge­ne­tie­se ver­ge­ly­king van ’n klomp hon­de en hul voor­saat, die grys­wolf, vas­ge­stel dat u­nie­ke stuk­kies ge­ne­tie­se ma­te­ri­aal in baie ge­val­le in­ge­voeg is in ’n spe­si­fie­ke ge­bied op hon­de se chro­mo­soom 6. Dié ge­bied kom ook in die men­se­ge­noom voor.

In teen­stel­ling met hon­de ver­oor­saak ’n ver­lies aan ge­ne in daar­die ge­bied dat men­se hi­per­so­si­aal word, lui­dens ’n ver­kla­ring van die P­rin­ce­ton-U­ni­ver­si­teit. Dié mu­ta­sie word die Wil­li­ams-Beu­ren-sin­droom ge­noem en gaan ook met se­ke­re an­der af­wy­kings ge­paard.

Die na­vor­sers het die DNS van ver­skeie hon­de­ras­se, as­ook ge­so­si­a­li­seer­de grys­wol­we, in die spe­si­fie­ke chro­mo­so­ma­le streek ver­ge­lyk.

Die grys­wol­we het nie die­self­de ge­ne­tie­se ver­an­de­rin­ge as hon­de nie.

Die stu­die is pas deur die groep na­vor­sers in die vak­joer­naal S­cien­ce Ad­van­ces ge­pu­bli­seer. Die hoof-me­de­skry­wer is dr. B­rid­gett von Holdt van die de­par­te­ment van e­ko­lo­gie en e­vo­lu­si­o­nê­re bi­o­lo­gie aan P­rin­ce­ton.

V­rien­de­li­ke ge­drag was ’n kern­e­le­ment in die pro­ses om hon­de te kon mak maak. Dié pro­ses het al so­wat 30 000 jaar ge­le­de be­gin.

Vol­gens die stu­die het dit daar­toe by­ge­dra dat hon­de vin­nig van die wol­we weg­ge­breek het en met men­se kon saam­leef.

In ge­drags­toet­se soek vol­was­se hon­de ge­leent­he­de om so­si­a­le in­ter­ak­sie met men­se te hê, waar ge­so­si­a­li­seer­de grys­wol­we hul­le min ge­steur het, vol­gens die na­vor­sing.

In be­paal­de toets­oe­fe­nin­ge het die hon­de on­der meer men­se se ge­sig­te dop­ge­hou en op uit­druk­kings ge­re­a­geer.

Hul­le kan ook iets volg as jy daar­na wys en ver­staan dié be­grip van “kyk waar ek kyk”.

In Na­tu­re Com­mu­ni­ca­ti­ons is ’n stu­die on­langs ge­pu­bli­seer oor die her­koms van mak hon­de en wan­neer hul stam­boom ge­skei het van dié van die grys­wolf.

Die stu­die is ge­doen deur die koers van mu­ta­sies in DNS te be­paal (mu­ta­sies is soos ’n mo­le­ku­lê­re hor­lo­sie wat te­rug in tyd werk).

Vol­gens die stu­die het die skei­ding tus­sen hond en wolf tus­sen 36 000 en 41 000 jaar ge­le­de plaas­ge­vind.

Die be­ne van ’n hond wat

7 000 jaar ge­le­de ge­leef het en een van 5 500 jaar ge­le­de is on­der meer be­stu­deer.

Die ge­no­me van meer as 5 600 grys­wol­we en hon­de is ge­bruik om die mu­ta­sie­koers te be­paal.

Uit­ein­de­lik het mo­der­ne hon­de so­wat 20 000 jaar ge­le­de in twee groe­pe af­ge­skei – een ’n Eu­ro­pe­se groep en die an­der ’n A­si­a­tie­se groep, vol­gens die na­vor­sers.

Fo­to: MONIQUE UDELL

Wol­we in Wolf Park, In­di­a­na, wat deel­ge­neem het aan die stu­die.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.