Verlaag da­ta­kos­te gou, pleit mi­nis­ter

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Suid-A­fri­kaan­se ver­skaf­fers van in­ter­net­da­ta moet hul pry­se so gou moont­lik verlaag om­dat die hoë prys daar­van e­ko­no­mie­se groei en werk­skep­ping be­lem­mer.

E­bra­him Pa­tel, mi­nis­ter van e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling, ver­soek da­ta­ver­skaf­fers ook om nie op die uit­slag van die Me­de­din­gings­kom­mis­sie se be­plan­de markon­der­soek na da­ta­pry­se te wag voor­dat hul­le pry­se verlaag nie.

Pa­tel rig dié ver­soek in ’n ge­skre­we par­le­men­tê­re ant­woord wat gis­ter uit­ge­reik is na­dat dr. Mi­cha­el Car­do, DA-LP, by hom wou weet wat die op­drag en tyds­raam­werk is vir die Me­de­din­gings­kom­mis­sie se be­oog­de markon­der­soek, wat Pa­tel op 25 Mei in sy be­gro­tings­re­de aan­ge­kon­dig het.

Pa­tel sê in sy ant­woord die kern­rol wat te­le­kom­mu­ni­ka­sie­diens­te in mo­der­ne e­ko­no­mieë speel, be­te­ken dat hoë da­ta­pry­se ’n groot, ne­ga­tie­we im­pak op die e­ko­no­mie­se ver­to­ning, pro­duk­ti­wi­teit, toe­gang en in­no­va­sie kan hê, en dus ook op e­ko­no­mie­se groei en werk­skep­ping.

Vol­gens Pa­tel is dit waar­om die be­lang­rik­heid van dié sek­tor in re­ge­rings­be­leid er­ken word.

“Die Vier­de Ny­wer­heids­re­vo­lu­sie sal ook staat­maak op goed­koop en naat­lo­se kon­nek­ti­wi­teit teen me­de­din­gen­de pry­se.

“Daar is be­wy­se dat da­ta­pry­se in SuidA­fri­ka ho­ër is as wat dit kan wees, wat ’n be­lem­me­ring vir e­ko­no­mie­se pro­duk­ti­wi­teit is, ter­wyl toe­gang tot da­ta­diens­te ook aan­sien­lik tus­sen ste­de­li­ke en lan­de­li­ke ge­bie­de ver­skil.”

Vol­gens Pa­tel ver­soek hy die Me­de­din­gings­kom­mis­sie om dié re­des om ’n markon­der­soek te doen.

Die kom­mis­sie sal die on­der­soek en die vol­le­di­ge op­drag teen 1 Sep­tem­ber aan­kon­dig, vol­gens Pa­tel.

Die pu­bliek sal ook ge­nooi word om daar­aan deel te neem.

Die on­der­soek sal na ver­wag­ting teen 31 Au­gus­tus 2018 af­ge­han­del wees.

Pa­tel sê in sy ant­woord ook hoë da­ta­pry­se be­na­deel ver­al die land se jong men­se, wat groot­maat-ge­brui­kers van da­ta is.

“Dit raak ook men­se in die al­ge-meen, as­ook on­der­ne­mings in ’n e­ko­no­mie wat toe­ne­mend ge­kon­nek­teerd raak en op in­lig­tin­gen kom­mu­ni­ka­sie­teg­no­lo­gie staat­maak.”

Vol­gens Pa­tel kan hoë da­ta­pry­se ook ’n di­gi­ta­le kloof in die sa­me­le­wing ver­oor­saak – tus­sen die­ge­ne wat toe­gang tot die in­ter­net kan be­kos­tig en dié wat nie kan nie.

“Ek ver­soek ver­skaf­fers van da­ta om die kos­te drin­gend te ver­min­der son­der om te wag op die uit­slag van die markon­der­soek,” pleit Pa­tel in sy ant­woord.

E­bra­him Pa­tel

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.