Die ko­mis­sie sal:

Beeld - - Nuus -

Die da­ta­diens­waar­de­ket­ting en sy ver­hou­ding met an­der de­le van die in­lig­ting­ en kom­mu­ni­ka­sie­teg­no­lo­gie­sek­tor en die bre­ër e­ko­no­mie be­kyk;

Suid­A­fri­ka se da­ta­pry­se met dié van an­der lan­de ver­ge­lyk;

Vas­stel of da­ta­ver­skaf­fing se ge­hal­te en dek­king aan in­ter­na­si­o­na­le stan­daar­de vol­doen en met die land se ont­wik­ke­lings­be­hoef­tes strook;

Die stand van die mark vir die ver­skaf­fing van da­ta ont­leed;

By die re­ge­ring aan­be­veel hoe die da­ta­mark me­de­din­gen­der en in­klu­sie­wer ge­maak kan word en hoe da­ta­pry­se verlaag kan word om die land as ’n la­e­da­ta­kos­te­e­ko­no­mie te kan po­si­si­o­neer; en

Die me­de­din­gen­de im­pak van die re­gu­la­to­rie­se raam­werk be­stu­deer en aan­be­ve­lings aan die sek­tor se re­gu­leer­der doen oor wy­si­gings daar­aan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.