‘Ma­cron se woor­de is nie ras­sis­ties’

Beeld - - Nuus -

Frank­ryk het aan­ty­gings ont­ken dat p­res. Em­ma­nu­el Ma­cron ras­sis­tie­se uit­spra­ke oor A­fri­ka en A­fri­ka­vroue op die G20-be­raad in Duits­land ge­maak het.

Die Fran­se am­bas­sa­de in P­re­to­ria het gis­ter by na­vraag ge­sê Ma­cron se woor­de is nie ras­sis­ties nie.

Lui­dens be­rig­te het Ma­cron op ’n me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­sê ont­wik­ke­ling in A­fri­ka word be­lem­mer deur “be­ska­wings­pro­ble­me” en dat vroue “se­we tot agt kin­ders het”.

’n Vi­deo van 28 se­kon­des daar­oor op so­si­a­le me­dia het tot groot ver­ont­waar­di­ging ge­lei.

Die am­bas­sa­de sê die vi­deo is bui­te kon­teks.

“Sy op­mer­king het geen ras­sis­tie­se kon­no­ta­sies nie. Hy het ge­ant­woord op ’n vraag oor of ’n Mars­hall-plan vir ont­wik­ke­ling in A­fri­ka no­dig is.

“Hy het ge­sê hy meen die uit­da­gings in A­fri­ka sal meer as ’n Mars­hall-plan verg.” ’n Plan wat net op die e­ko­no­mie­se her­struk­tu­re­ring van lan­de fo­kus, sal mis­luk.

“Hy het drie pro­ble­me uit­ge­lig: Vei­lig­heids­pro­ble­me, wat spruit uit e­ko­no­mie­se on­der­ont­wik­ke­ling of gods­diens­ti­ge fun­da­men­ta­lis­me; die ge­brek­ki­ge ka­pa­si­teit van som­mi­ge re­ge­rings en swak be­stuur; en de­mo­gra­fie­se pro­ble­me, on­der meer hoë ge­boor­te­sy­fers.”

Hy het ge­sê: “Wan­neer som­mi­ge lan­de nog se­we tot agt kin­ders per vrou het, kan jy mil­joe­ne eu­ro’s be­stee, maar jy sal die land nie kan sta­bi­li­seer nie.”

“P­res. Ma­cron het die struk­tu­re­le pro­ble­me op­ge­noem. Om o­pen­lik oor sul­ke pro­ble­me te praat, is die e­nig­ste ma­nier om dit te ta­kel.”

Ma­cron

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.