I­sis be­rei ’n nu­we front voor

‘Stryd in die ber­ge kan he­wi­ger en veel moei­li­ker wees’

Beeld - - Nuus - – Reu­ters

Irak en die Wes­te moet dalk nie te gou fees­vier om­dat I­sis uit sy ves­ting in die noord­oos­te van Irak ver­dryf is nie.

Al is sy skrik­be­wind in die stad Mo­soel ná drie jaar deur Irak se mag­te met die steun van die VSA be­ëin­dig, het die ek­stre­mis­tie­se groep hom lank­al op ’n nu­we front be­gin voor­be­rei.

I­sis het o­ën­skyn­lik sy droom van ’n mo­der­ne kalifaat in Irak laat vaar en be­rei hom die laas­te paar maan­de op guerrilla-oorlogvoering voor.

Vol­gens Irak­se amp­te­na­re en in­tel­li­gen­sie-of­fi­sie­re het al hoe meer I­sis-veg­ters en be­vel­voer­ders aan Mo­soel ont­trek en na die Ham­rin-ge­berg­te ge­vlug. Daar is baie skuil­plek en hul­le het van daar af mak­lik toe­gang tot vier Irak­se pro­vin­sies.

Som­mi­ge is voor­ge­keer en in heg­te­nis ge­neem, maar baie kon weg­kom en het reeds ba­sis­se in die ber­ge in­ge­rig.

Daar­om wag daar waar­skyn­lik ’n veel he­wi­ger en moei­li­ker stryd op die Irak­se weer­mag as die stryd om Mo­soel.

Vol­gens in­tel­li­gen­sie-of­fi­sie­re ver­wag hul­le die­self­de soort aan­slag as wat Al-Ka­ï­da uit­ge­voer het na­dat die VSA Irak in 2003 in­ge­val het. Dit het in ’n sek­ta­rie­se stryd ont­wik­kel wat in 2006 en 2007 ’n ge­weld­da­di­ge hoog­te­punt be­reik het.

“Hul­le is be­sig om hul­le in te gra­we,” sê La­hur Ta­la­ba­ny, ’n Koer­die­se an­ti-ter­reur­be­amp­te.

“En hul­le het vrye toe­gang tot die hoof­stad. Ek meen ’n selfs moei­li­ker tyd lê vir ons voor.”

Som­mi­ge I­sis-veg­ters was juis deel van Al-Ka­ï­da se veld­tog van mo­tor- en self­moord­bom­me wat el­ke dag in Irak ont­plof het.

Toe Al-Ka­ï­da ein­de­lik deur sy plaas­li­ke teen­stan­ders en met die VSA se hulp ver­slaan is, het die mi­li­tant­ste le­de in die woes­tyn tus­sen Irak en Si­rië gaan her­groe­peer.

Hul­le het la­ter na vo­re ge­tree as I­sis, wat selfs ge­weld­da­di­ger as Al-Ka­ï­da is.

I­sis het gou be­rug ge­word weens die o­pen­ba­re ont­hoof­dings waar­mee hy vrees in­boe­sem en om sy ek­stre­me i­de­o­lo­gie te ver­sprei.

I­sis het in ’n sta­di­um so­wat ’n der­de van Irak be­set, wat be­te­ken hy het groot de­le goed ver­ken. Dit kan hom in die ko­men­de stryd ’n voor­deel bo die re­ge­rings­mag­te gee.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.