Ken­ny & Dol­ly Vir ou­laas

Beeld - - Nuus -

Hy het meer as 100 mil­joen al­bums ver­koop en spog met van die bes­te ver­ko­pe tot nog toe.

Uit vier van sy vyf hu­we­li­ke is vyf kin­ders ge­bo­re.

Voor­dat sy so­lo­loop­baan op dreef ge­kom het, was hy van 1967 tot 1976 ’n lid van die groep The First E­di­ti­on.

The Gam­bler is die ses­de a­tel­jee­al­bum deur Ken­ny Ro­gers en is in De­sem­ber 1978 deur U­ni­ted Ar­tis­ts uit­ge­reik. Die al­bum is een van sy ge­wild­stes en het Ro­gers se sta­tus as een van die suk­ses­vol­ste kuns­te­naars van die 1970’s en 1980’s ge­ves­tig.

Die ti­tel­lied­jie, “The Gam­bler” is ge­skryf deur Don S­chiltz, wat dit eer­ste op­ge­neem het. Ver­skeie an­der kuns­te­naars het dit ook op­ge­neem, maar dit was Ro­gers se ver­wer­king wat die eer­ste plek op die coun­try­tref­fers­pa­ra­des ge­haal het en die Gram­my­mu­siek­prys vir lied­jie van die jaar ge­wen het. John­ny Cash het die lied­jie voor Ro­gers op­ge­neem, maar Ro­gers se weer­ga­we is eer­ste uit­ge­reik.

In 1981 het Ro­gers die ou ABS Dun­hill­ge­bou ge­koop en een van die ge­wild­ste en mo­dern­ste op­na­me­a­tel­jees in Los An­ge­les ge­bou.

Die lied­jie “We are the Wor­ld” is daar op­ge­neem.

As ’n en­tre­pre­neur het Ro­gers in sa­me­wer­king met John

Y. Bro­wn, voor­ma­li­ge hoof­be­stuur­der van Ken­tucky F­ried

C­hic­ken, in 1991 die re­stau­rant­ket­ting­groep Ken­ny Ro­gers

Ro­as­ters be­gin.

Ken­ny Ro­gers het pas aan­ge­kon­dig dat hy nie meer gaan toer nie en op 25 Ok­to­ber wil uit­tree. Ten ty­de van die ver­to­ning in Nash­vil­le sal hy ook vir die laas­te keer saam met sy sang­maat, Dol­ly Par­ton, op­tree. Ro­gers en Par­ton het tien jaar laas saam op­ge­tree.

“Ek dink ons is dit aan haar ver­skul­dig om haar toe te laat om haar loop­baan voort te sit, maar ons is dit aan my ver­skul­dig om dit nog net een keer saam te doen en ons gaan dit doen,” het Ro­gers ná die me­di­a­kon­fe­ren­sie ge­sê.

“Om op 25 Ok­to­ber vir ou­laas saam met Ken­ny op te tree, gaan vir al­bei van ons baie e­mo­si­o­neel wees, maar dit gaan ook baie spe­si­aal wees,” sê Par­ton in ’n ver­kla­ring. “Al tree Ken­ny nou af en ver­dwyn hy van die ver­hoog af, sal ons lief­de vir me­kaar nooit ver­dwyn nie.” – chan­nel24.com, AP Sy deel ’n wê­reld­re­kord met Beyon­cé vir 46 Gram­my­be­noe­mings.

In 1966 is sy met Carl T­ho­mas De­an ge­troud. In 2016 was hul­le

50 jaar lank ge­troud en sy sê hul­le is baie trots op hul hu­we­lik.

“Dit is ons al­bei se eer­ste hu­we­lik. En die laas­te.”

Die eg­paar het geen kin­ders van hul eie nie, maar Par­ton is die san­ger­lied­jie­skry­wer Mi­ley Cy­rus se peet­ma.

Par­ton het ver­skeie aan­bie­dings om naak vir die Play­boy­tyd­skrif te po­seer van die hand ge­wys, hoe­wel sy op die voor­blad van die Ok­to­ber 1978­uit­ga­we van dié tyd­skrif ver­skyn het in ’n Play­boy­ha­sie­uit­rus­ting.

Die as­so­si­a­sie van bors­te met Par­ton se o­pen­ba­re beeld is weer eens be­ves­tig toe die skaap Dol­ly na haar ge­noem is na­dat dié skaap ge­kloon is van ’n sel uit die melk­klier van ’n vol­was­se skaap­ooi.

Par­ton maak dik­wels grap­pies oor haar voor­koms en chi­rur­gie. Een van haar be­kend­ste uit­la­tings is: “Dit kos ’n klomp geld om so goed­koop te lyk.”

Van die lied­jies wat Par­ton ge­skryf het, is pro­mi­nent in ver­skeie rol­pren­te ge­bruik. Be­ne­wens die ti­tel­lied­jie vir die fliek 9 to 5, het sy ook ’n t­wee­de weer­ga­we van “I Will Al­ways Lo­ve You” (ook ge­sing deur W­hit­ney Hou­ston op The Bo­dy­guard se klank­baan) op­ge­neem.

Par­ton is al twee keer as lied­jie­skry­wer vir ’n Os­car be­noem – vir bes­te oor­spronk­li­ke lied­jie vir “9 to 5” en

“Tra­ve­lin’ Thru” (2005) uit die trans­gen­der­rol­prent

Trans­a­me­ri­ca.

KENNETH RAY RO­GERS: Ge­bo­re 21 Au­gus­tus 1938, 78 jaar oud Saam­ge­stel en ont­werp deur Johnn­Grant Mun­ro

Ken­ny en Dol­ly is ver­al be­kend om hul du­et “Is­lands in the Stre­am”, wat op Ro­gers se 1983­al­bum, Ey­es that See in the Dark, ver­skyn. Die lied­jie is ge­skryf deur Bar­ry Gibb van die Bee Gees. Die lied­jie is oor­spronk­lik vir Mar­vin Gaye ge­skryf.

Ken­ny en Dol­ly het ver­skeie ke­re krag­te saam­ge­span, soos met die Kers­fees­al­bum On­ce U­pon a Chris­t­mas (1984), die tref­fer “Re­al Lo­ve” (1985) en met “You Can’t Ma­ke Old F­riends” (2013). DOL­LY REBECCA PAR­TON DE­AN: 19 Ja­nu­a­rie 1946, 71 jaar oud

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.