Slag nóú die vrot by E­s­kom tot op die been uit

Beeld - - Kommentaar -

Die E­lek­tri­si­teits­voor­sie­nings­kom­mis­sie is in 1923 ge­stig met die ba­sie­se taak om SuidA­fri­ka van e­lek­tri­si­teit te voor­sien. Met dié taak was dit de­ka­des suk­ses­vol. Dit is uit­ge­bou tot die groot­ste krag­maat­skap­py in A­fri­ka en on­der die top­maat­skap­pye van sy soort ter wê­reld. Dees­dae is E­s­kom eg­ter ’n man­ko­lie­ke, lek­ken­de stoom­ke­tel­weer­ga­we van sy ou self.

Se­dert die vroeë 2000’s maak hy ’n be­spot­ting van hom­self deur swak diens­le­we­ring en land­wye beurt­krag toe te skryf aan al­les van ’n moeds­wil­li­ge bout in die krag­op­wek­ker by Koe­berg en roet op krag­dra­de tot nat steen­kool.

T­wy­fel­ag­ti­ge aan­stel­lings en nog meer t­wy­fel­ag­ti­ge be­stuurs­prak­ty­ke word nê­rens ge­noem nie. Ook nie geld wat na Gup­ta-ver­wan­te maat­skap­pye ge­ka­na­li­seer word nie.

In die­self­de tyd­perk laat die ver­an­de­ren­de lei­ers­korps by E­s­kom ’n mens dui­se­lig.

Lyn­ne Bro­wn, mi­nis­ter van o­pen­ba­re on­der­ne­mings, be­lo­we nou weer ’n on­der­soek na die pro­ble­me by E­s­kom. Dit is die so­veel­ste een die laas­te paar jaar, met wis­se­len­de ma­te van suk­ses, on­af­hank­lik­heid en deur­sig­tig­heid.

Bro­wn moet toe­sien dat die jong­ste on­der­soek die­per gaan en deeg­li­ker is. Die bin­ne­ste vrot van E­s­kom móét tot op die been oop­ge­vlek word so­dat die nuts­maat­skap­py weer tot sy eer­tyd­se glo­rie her­stel kan word.

Dit is ge­woon skok­kend om te hoor dat E­s­kom by­voor­beeld by­na R500 mil­joen be­taal het aan T­ril­li­an, ’n on­der­ne­ming in die Gup­ta-stal, son­der dat hy eens ’n kon­trak met T­ril­li­an ge­had het én son­der om dui­de­lik te kan wys wat T­ril­li­an ge­doen het om dié be­drag te ver­dien.

Die skul­di­ges in hier­die voort­sle­pen­de tra­ge­die moet nou eens en vir al­tyd aan die pen ry, as­ook die men­se en maat­skap­pye wat on­reg­ma­tig be­voor­deel word ten kos­te van ge­wo­ne men­se.

As John­ny Dlad­la, nu­we waar­ne­men­de hoof, wil naam maak as ie­mand met in­te­gri­teit, sal hy vol­uit moet werk om die ver­rot­ting by E­s­kom uit te roei so­dat hy kan fo­kus op die eint­li­ke werk: om vir ’n slag te sorg dat al­le Suid-A­fri­ka­ners toe­gang kry tot be­kos­tig­ba­re en sta­bie­le e­lek­tri­si­teit wat nie tot be­soe­de­ling, siek­te en kli­maats­ver­an­de­ring by­dra nie én wat nie die staats­kas en be­las­ting­be­ta­lers knak nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.