Fitch het min hoop vir Gi­ga­ba se plan

Beeld - - Middelblad - Fran­cois Wil­li­ams

Die kre­diet­gra­de­rings­a­gent­skap Fitch Ra­tings byt nie aan SuidA­fri­ka se nu­we 14-punt-plan om die e­ko­no­mie aan die gang te kry nie.

Fitch sê dis on­waar­skyn­lik dat die “in­klu­sie­we groei-ak­sie­plan” (I­gap) e­ko­no­mie­se groei we­sen­lik sal aan­wak­ker, want die mees­te van die maat­re­ëls in die plan is al voor­heen aan­ge­kon­dig.

Wat wel be­lang­rik is, is die be­plan­de ver­an­de­ring aan die be­stuur­stan­daar­de vir staats­on­der­ne­mings, maar Fitch sê die ver­naam­ste strui­kel­blok om staats­on­der­ne­mings se pres­ta­sie te ver­be­ter is steeds die toe­pas­sing van ge­wo­ne be­stuur­stan­daar­de in daag­lik­se be­dry­wig­he­de.

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, het die 14-punt-plan ver­le­de week be­kend ge­maak in re­ak­sie op die nuus dat SuidA­fri­ka in ’n teg­nie­se re­ses­sie is weens die 0,7%-in­krim­ping in die bru­to bin­ne­land­se pro­duk (BBP) in die eer­ste kwar­taal van­jaar ná die in­krim­ping van 0,3% in die vier­de kwar­taal ver­le­de jaar.

Die mees­te van die i­ni­si­a­tie­we in die plan fo­kus op die be­stuur van staats­on­der­ne­mings om die druk op staats­fi­nan­sies te ver­lig, om swart e­ko­no­mie­se be­mag­ti­ging te be­vor­der en on­ge­lyk­heid uit te wis. Fitch meen dié kwes­sies sal net ’n on­reg­streek­se uit­wer­king op groei­voor­uit­sig­te hê.

Tal­le van die maat­re­ëls is die­self­de as wat p­res. Ja­cob Zu­ma in 2015 se staats­re­de in sy ne­ge­punt­plan aan­ge­kon­dig het of is deel van reeds be­staan­de pro­ses­se, soos om vol­hou­ba­re loon­oor­een­koms­te in die staats­diens te sluit.

Fitch is wel po­si­tief daar­oor dat die nu­we plan vas­te sper­tye aan tal­le van die maat­re­ëls kop­pel. Van die sper­tye is streng en sal straks nie ge­haal word nie, maar voeg drin­gend­heid by die be­leid­ma­kings­pro­ses.

Goeie be­stuur van staats­on­der­ne­mings is re­le­vant vir so­wel groei as staats­fi­nan­sies, want dié on­der­ne­ming se ge­waar­borg­de skuld maak 7% van die BBP uit. Hul nie-ge­waar­borg­de skuld maak 10,5% van die BBP uit.

Fitch waar­sku dat die maat­re­ëls hoogs ge­po­li­ti­seerd is om­dat al­les nog nie goed­ge­keur is nie en die toe­pas­sing daar­van nie as van­self­spre­kend aan­vaar kan word nie.

’n Groot re­de vir staats­on­der­ne­mings se swak pres­ta­sie is boon­op hul on­ver­moë om be­staan­de re­ëls toe te pas.

Hoe­wel die plan hom ver­bind tot die goed­koop­ste krag­plan vir die land, wys Fitch daar­op dat die re­ge­ring se bood­skap­pe oor die duur kern­krag­plan ge­du­rig ver­an­der, en daar sal waar­skyn­lik nie dui­de­lik daar­oor wees nie voor die ANC-kon­fe­ren­sie in De­sem­ber wan­neer ’n nu­we ANC-pre­si­dent ge­kies word.

Die e­ko­no­mie­se steun­pak­ket wat die te­sou­rie on­der­soek, kan be­plan­de be­ste­ding her­pri­o­ri­ti­seer, maar kan die ri­si­ko van oor­be­ste­ding ver­hoog as be­snoei­ings om ho­ër be­ste­ding el­ders uit te ba­lan­seer nie uit­werk soos be­plan nie.

Fitch het sy groei­voor­uit­skat­ting vir Suid-A­fri­ka vir 2017 in Ju­nie van 1,2% tot 0,6% verlaag en sy 2018-voor­uit­skat­ting van 2,1% tot 1,6% verlaag weens die in­krim­ping in die eer­ste kwar­taal en die po­li­tie­ke on­se­ker­heid wat maat­skap­pye on­wil­lig maak om te be­lê.

Ma­lu­si Gi­ga­ba, mi­nis­ter van fi­nan­sies, se 14­punt­plan vir die SuidA­fri­kaan­se e­ko­no­mie boe­sem min ver­troue in en die gra­de­rings­a­gent­skap Fitch Ra­tings sê van die pun­te is al voor­heen aan­ge­kon­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.