Di­rek­teu­re

Beeld - - Middelblad -

Die In­s­ti­tuut vir Di­rek­teu­re van Sui­der­A­fri­ka het dit ver­wel­kom dat die re­ge­ring teen Maart 2018 ’n raam­werk vir die aan­stel­ling van di­rek­teu­re by staats­on­der­ne­mings in­ge­stel wil hê.

Par­mi Na­te­san van die in­s­ti­tuut se sen­trum vir kor­po­ra­tie­we be­heer sê hul­le sal hul kun­dig­heid op die ge­bied van di­rek­teur­aan­stel­lings aan die re­ge­ring be­skik­baar stel.

Die in­s­ti­tuut was reeds met die de­par­te­ment van staats­diens en ad­mi­nis­tra­sie in ver­bin­ding hier­oor en het ver­skeie aan­be­ve­lings ge­doen, sê Na­te­san.

Die sa­me­stel­ling van ’n di­rek­sie is vol­gens die in­s­ti­tuut straks die groot­ste en­ke­le fak­tor wat ’n im­pak op die toe­koms­ti­ge suk­ses van ’n or­ga­ni­sa­sie het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.