Sis­hen pro­du­seer nou 38% meer ys­ter­erts

Beeld - - Sakenuus Sakejse - Nel­lie Brand­Jon­ker

Die pro­duk­sie van ys­ter­erts by die Sis­hen­myn na­by Kat­hu in die Noord-Kaap het in die kwar­taal tot ein­de Ju­nie met 38% tot

7,9 mil­joen ton ge­styg ver­ge­le­ke met die oor­een­stem­men­de kwar­taal in die vo­ri­ge jaar.

Kum­ba Iron Ore sê in ’n han­dels­ver­kla­ring al­ge­heel het sy pro­duk­sie in die t­wee­de kwar­taal van sy boek­jaar met 28% tot so­wat 11,4 mil­joen ton ge­styg, waar­toe die skerp sty­ging by Sis­hen die groot­ste by­drae ge­le­wer het. Dit is toe­ge­skryf aan ho­ër pro­duk­ti­wi­teit by die myn.

Pro­duk­sie by die Ko­lo­me­la­myn by Post­mas­burg in die Noor­dKaap het met 11% tot 3,5 mil­joen ton ge­styg.

Kum­ba se al­ge­he­le uit­voer van ys­ter­erts het met 8% tot 9,4 mil­joen ton ge­styg.

In die bin­ne­land het ver­ko­pe met 1% tot 925 000 ton ge­daal.

Dit is om­dat sy T­ha­ba­zim­bi­myn in Lim­po­po niks bin­ne­lands ver­koop het nie ver­ge­le­ke met die oor­een­stem­men­de kwar­taal in die vo­ri­ge jaar toe hy

237 000 ton ver­koop het.

In die kwar­taal on­der oor­sig het al­le bin­ne­land­se ver­ko­pe van Sis­hen ge­kom.

Die pro­duk­sie in die t­wee­de kwar­taal was 9% meer as in die eer­ste kwar­taal van sy boek­jaar.

Sis­hen het in die kwar­taal 3% meer as in die eer­ste kwar­taal ge­pro­du­seer. Die Ko­lo­me­la­myn se pro­duk­sie was 26% ho­ër as in die eer­ste kwar­taal.

Al­ge­he­le ver­ko­pe was 5% la­er as in die eer­ste kwar­taal. Dit is groot­liks om­dat 6% min­der uit­ge­voer is as in die eer­ste kwar­taal. Plaas­li­ke ver­ko­pe het met 11% van die eer­ste kwar­taal af ge­styg.

Sis­hen se sterk en kon­se­kwen­te ver­to­ning en voort­ge­set­te ver­be­te­ring se­dert die her­struk­tu­re­ring in 2016 het daar­toe ge­lei dat hy sy pro­duk­sie­ver­wag­tin­ge op­waarts aan­ge­pas het, sê Kum­ba in die han­dels­ver­kla­ring.

Die her­struk­tu­re­ring by Sis­hen wat in die boek­jaar tot ein­de De­sem­ber 2016 af­ge­han­del is, het tot die ver­lies van 2 500 heel­tyd­se wer­kers en kon­trak­teurs ge­lei.

Die maat­skap­py ver­wag nou Sis­hen gaan in die boek­jaar tus­sen 28 mil­joen en 29 mil­joen ton ys­ter­erts pro­du­seer. Dit is 1 mil­joen ton meer as wat vroe­ër ver­wag is.

Ko­lo­me­la is ook goed op dreef om sy ver­wag­te pro­duk­sie vir die boek­jaar van 13 mil­joen tot 14 mil­joen ton te be­reik. Sy voor­raad ys­ter­erts was 4,4 mil­joen ton aan die ein­de van die kwar­taal ver­ge­le­ke met 3,5 mil­joen ton aan die jaar­ein­de.

Ver­ko­pe is ver­traag weens die on­guns­ti­ge weer in die ha­we van Sal­dan­ha.

Fo­to: VER­SKAF

Die uit­voer van ys­ter­erts van Sal­dan­ha­baai is in die t­wee­de kwar­taal ver­traag weens swak weers­toe­stan­de.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.