Exx­a­ro kry nu­we groen hoof­kan­toor

Beeld - - Veilings -

Gro­wt­hpoint Pro­per­ties het met die voor­be­rei­dings­werk be­gin vir die ge­di­ver­si­fi­seer­de hulp­bron­maat­skap­py Exx­a­ro se nu­we groen kor­po­ra­tie­we hoof­kan­toor van R600 mil­joen in Cen­tu­ri­on.

Dié ont­wik­ke­ling is die t­wee­de fa­se van Gro­wt­hpoint se her­ont­wik­ke­ling van die per­seel in We­st­straat, oor­kant die Gautrein­sta­sie in Cen­tu­ri­on.

Exx­a­ro se nu­we hoof­kan­toor gaan sy hui­di­ge kan­to­re in P­re­to­ria en Jo­han­nes­burg kon­so­li­deer in ’n lig­ging wat mak­lik toe­gank­lik is. Die groep gaan die to­ta­le bru­to ver­hu­rings­ruim­te van die ge­bou van 18 500 m² op ’n lang huur­kon­trak op­neem. Die ge­bou gaan al 1 400 per­so­neel­le­de van Exx­a­ro huis­ves.

Ru­dolf Pie­naar, Gro­wt­hpoint se di­rek­teur vir kan­toor­ei­en­dom, sê die nu­we hoof­kan­toor is pas­ge­maak om in die spe­si­fie­ke be­hoef­tes van Exx­a­ro te voor­sien. In oor­een­stem­ming met Gro­wt­hpoint se vol­hou­baar­heid­stra­te­gie is die ge­bou ont­werp om ’n vier­ster­groen­gra­de­ring van die SuidA­fri­kaan­se Raad vir Groen­bou (GBCSA) te ver­werf.

Mxo­li­si M­go­jo, uit­voe­ren­de hoof van Exx­a­ro, sê die nu­we lig­ging en styl van die ge­bou stem oor­een met die maat­skap­py se stra­te­gie vir in­no­va­sie en die in­ag­ne­ming om sy kool­stof­voet­spoor te verlaag.

Die ont­werp­span het saam met die ont­wik­ke­ling se groen­bou­kun­di­ges ge­werk om ver­skeie vol­hou­ba­re i­ni­si­a­tie­we in die ge­bou te in­kor­po­reer. Dit sluit in ge­so­neer­de be­lig­ting, e­ner­gie­doel­tref­fen­de ge­bou­e­diens­te en stel­sels, wa­ter­doel­tref­fen­de toe­be­ho­re, die op­vang van re­ën­wa­ter vir ge­bruik in toi­let­te en land­skap­be­sproei­ing.

Ter on­der­steu­ning van die ge­bou se ver­laag­de kool­stof­voet­spoor, is daar sy toe­gang tot al­ter­na­tie­we ver­voer­stel­sels. Dit is op die drem­pel van die Gautrein­sta­sie in Cen­tu­ri­on en in die hart van ’n o­pen­ba­re ver­voer­no­dus. Dit is ook na­by aan ver­skeie klein­han­del-, bank-, ge­sond­hei­den me­die­se ge­rie­we. Die ei­en­dom bied par­keer­plek vir brand­stof­doel­tref­fen­de voer­tuie, on­der meer hi­brie­de voer­tuie, e­lek­trie­se mo­tors en brom­po­nies, as­ook staan­plek­ke vir fiet­se.

“Die ont­wik­ke­ling vir Exx­a­ro weer­spie­ël die be­gin van ste­de­li­ke her­vor­ming aan die rand van die kom­mer­si­ë­le ge­bied in Cen­tu­ri­on, op pad na die Gautrein­sta­sie,” sê Ni­co de Ja­ger, Gro­wt­hpoint se streeks­ba­te­be­stuur­der vir kan­to­re.

In sa­me­wer­king met die Tshwa­ne-stads­raad, knap Gro­wt­hpoint nou die paaie in die ge­bied op, wat on­der meer ’n nu­we reg­ter­baan van Ger­hard­straat na We­st­laan in­sluit. “Ook gaan ver­keers­te­kens om die ge­bou ver­fyn word en gaan ’n voet­gan­gers­pad teen­aan die ont­wik­ke­ling se straat­grens ge­skep word.”

Kon­struk­sie gaan in Sep­tem­ber be­gin en die ge­bou sal na ver­wag­ting vroeg in 2019 ge­reed wees vir ok­ku­pa­sie.

‘‘

Dit weer­spie­ël die be­gin van ste­de­li­ke her­vor­ming in Cen­tu­ri­on.

’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van die nu­we groen hoof­kan­toor wat Gro­wt­hpoint vir Exx­a­ro in Cen­tu­ri­on ont­wik­kel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.