Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal ver­hoog be­lang in IHL

Beeld - - Veilings -

Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal, die B­rit­se ei­en­doms­be­leg­gings­trust (reit) met ’n fo­kus op in­kom­ste, het ’n aan­bod aan In­ter­na­ti­o­nal Ho­tel Pro­per­ties (IHL) ge­doen om sy aan­deel­hou­ding in dié ho­tel­groep van 17,24% tot 50% op te stoot.

IHL is op die Eu­ro MTF-mark van die Lux­em­burg­se Beurs (LuxSE) en op die JSE se Al­tX ge­no­teer.

“Dit is ’n op­por­tu­nis­tie­se ver­kry­ging wat Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal se ei­e­naar­skap van ’n ho­tel­por­te­feul­je van goeie ge­hal­te met ’n hoë in­kom­ste-op­brengs aan­sien­lik sal ver­hoog, as­ook die groep se bloot­stel­ling aan die sterk ho­tel­mark in B­rit­tan­je,” sê Mi­ke Wat­ters, uit­voe­ren­de hoof van Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal.

Re­de­fi­ne be­oog om sy aan­deel­hou­ding in IHL te ver­hoog deur 18 343 166 IHL-aan­de­le by min­der­heids­aan­deel­hou­ers te ver­kry in­ge­vol­ge ’n re­ë­ling­ske­ma.

Dit be­hels die uit­rei­king van 2,5 Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal-aan­de­le vir el­ke aan­deel van IHL wat ge­hou word.

Wan­neer die ske­ma in wer­king ge­stel word, sal die no­te­ring van IHL se aan­de­le op die JSE en die LuxSE be­ëin­dig word.

Ná die tran­sak­sie sal ho­tel­le on­ge­veer 19% van Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal se bru­to ba­tes uit­maak. In Fe­bru­a­rie van­jaar was dit 16%.

Daar word ver­wag dat die in­te­gra­sie van die ho­tel­ba­tes in Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal se be­staan­de ho­tel­por­te­feul­je be­dui­den­de be­spa­rings tot ge­volg sal hê.

Die IHL-por­te­feul­je het ne­ge goei­e­ge­hal­teB­rit­se ho­tel­le met ’n waar­de van £104 mil­joen. Vier van die ho­tel­le, wat 27,7% van die por­te­feul­je uit­maak, word op lang­ter­myn­kon­trak­te aan Tra­velod­ge ver­huur.

Die oor­bly­wen­de vyf ho­tel­le met ’n waar­de van £75,4 mil­joen gaan deur Re­de­fi­ne In­ter­na­ti­o­nal se as­so­si­aat, Re­de­fi­neBDL Ho­tel Group, be­stuur word.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.