O­lyf­plaas in Wor­ces­ter te kry

Kot­hui­se le­wer ek­stra huur­in­kom­ste

Beeld - - Veilings -

’NUit­ste­ken­de be­leg­gings­ge­leent­heid in die vorm van ’n o­lyf­plaas in Wor­ces­ter in die Wes-Kaap word per stil­le ten­der deur Raw­son Aucti­ons We­stern Ca­pe ver­koop.

Die O­li­vae O­li­ve E­sta­te is ’n ge­ves­tig­de o­lyf­plaas met ’n o­lyf­fa­briek, ’n werks­win­kel, ’n re­stau­rant, ’n kroeg, ’n ont­haal­a­rea, i­de­aal vir trou­es en ’n klip­ker­kie. Daar is ook ’n hoof­huis en vyf kot­hui­se, wat tans ver­huur word.

Die re­ser­we­prys is R26 mil­joen.

Die plaas wat goed in stand ge­hou is, strek oor on­ge­veer

240 ha, met 90 ha-o­lyf­boor­de on­der drup­be­sproei­ing. ’n Ver­de­re 20 ha is voor­be­rei vir die aan­plan­ting van nog o­lyf­boor­de.

Die res van die plaas be­staan uit die ge­boue, drie dam­me en twee boor­ga­te.

Die plaas pro­du­seer hoof­saak­lik ta­felo­ly­we. Vol­gens Raw­son is die o­lyf­bo­me by­na al­mal vol­groeid en le­wer dit 250 000 kg se o­ly­we.

Die o­lyf­fa­briek en werks­win­kel van so­wat 800 m² is toe­ge­rus met ’n ber­gings­tenk vir die o­ly­we en ’n ver­wer­king- en ver­pak­kings­aan­leg. Die fa­briek kan so­wat 800 ton se o­ly­we per jaar ver­werk en berg.

Die ont­haal­ge­bied sluit in ’n kroeg, ’n re­stau­rant en ’n groot ver­trek wat op die tuin uit­kyk. Dit kan tot 150 men­se ak­kom­mo­deer. Die re­stau­rant is tans ge­sluit na­dat die huur­kon­trak ver­val het.

Daar is ver­der ’n hoof­huis met ses slaap­ka­mers, drie bad­ka­mers, ’n TV-ka­mer, ’n oop­plan­si­ten -eet­ka­mer, ’n kom­buis met ’n spens, ’n op­was­ka­mer en dub­bel­mo­tor­huis.

Die vyf kot­hui­se be­staan uit twee kot­hui­se met twee slaap­ka­mers wat elk vir R4 500 per maand ver­huur, een met drie slaap­ka­mers wat vir R8 500 per maand ver­huur, nog een met twee slaap­ka­mers wat vir R5 000 per maand ver­huur en een met een slaap­ka­mer wat vir R2 000 ver­huur.

Die ei­en­dom is in ’n skil­der­ag­ti­ge om­ge­wing met o­lyf­boor­de so­ver as wat ’n mens kan sien en ’n ma­je­stu­eu­se berg­reeks in die ag­ter­grond, sê Ta­nya Jo­va­no­vski, fran­chi­se­hou­er van Raw­son Aucti­ons We­stern Ca­pe. Sy sê ’n bo­nus is die kot­hui­se wat maan­de­liks ’n by­ko­men­de huur­in­kom­ste van R24 500 le­wer.

Die ei­en­dom word per stil­le ten­der ver­koop, met an­der woor­de ge­skre­we aan­bie­dings in ge­slo­te koe­ver­te. Aan­bie­dings kan

‘‘

Die ei­en­dom is in ’n skil­der­ag­ti­ge ge­bied ge­leë met o­lyf­boor­de so­ver as wat ’n mens kan sien en ma­je­stu­eu­se ber­ge in die ag­ter­grond.

tot 26 Ju­lie om 12:00 by die Raw­son Pro­per­ty Group se hoof­kan­toor in Ron­de­bosch in­ge­dien word.

Geen re­gis­tra­sie­be­drag is be­taal­baar om te bie nie. ’n De­po­si­to van 5% van die koop­prys, as­ook 10% kom­mis­sie plus BTW moet eg­ter aan Raw­son Aucti­ons be­taal word met die aan­vaar­ding van die ko­per se aan­bod.

Re­gis­tra­sie is ver­plig­tend, en bie­ërs moet ge­ser­ti­fi­seer­de af­skrif­te van hul i­den­ti­teits­do­ku­ment en be­wys van ver­blyf ver­skaf.

Vir meer in­lig­ting of om die ei­en­dom te be­sig­tig, ska­kel Keith E­vans by 082 749 9284 of Ta­nya Jo­va­no­vski by 021 837 1700.

Dié ge­ves­tig­de o­lyf­plaas in Wor­ces­ter in die Wes­Kaap word per stil­le ten­der ver­koop.

Die ont­haal­ge­bied op die o­lyf­plaas sluit ’n kroeg en re­stau­rant in.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.