Staat­skaping ‘eers ná hof se be­sluit on­der­soek’ – Zu­ma

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Die be­we­rin­ge van staat­skaping sal eers be­hoor­lik on­der­soek word na­dat sy aan­soek by die hoog­ge­regs­hof om ’n her­sie­ning van adv. T­hu­li Ma­don­se­la se ver­slag daar­oor af­ge­han­del is, sê p­res. Ja­cob Zu­ma.

Zu­ma het skrif­te­lik ge­ant­woord op ’n par­le­men­tê­re vraag van die Co­pe-LP Dei­d­re Car­ter.

Car­ter wou weet wat­ter s­tap­pe hy as staats­hoof be­plan ten op­sig­te van Ma­don­se­la, die vo­ri­ge o­pen­ba­re be­sker­mer (OB), se ver­slag en die ver­slae van die Suid-A­fri­kaan­se Raad van Ker­ke, ’n groep a­ka­de­mi­ci en die uit­ge­lek­te #Gut­paLe­aks-e-pos­bood­skap­pe.

Zu­ma het ge­sê die OB-ver­slag be­vat net “on­be­vre­di­gen­de waar­ne­mings, met geen be­vin­din­ge teen e­ni­ge per­soon nie”.

Ma­don­se­la vra in die ver­slag dat die be­we­rin­ge ver­der on­der­soek word.

“’n Be­hoor­li­ke on­der­soek na hier­die be­we­rin­ge sal ge­doen word so­dra die hof die be­twis­te kwes­sies (laat in Ok­to­ber) uit­ge­klaar het,” het Zu­ma ge­sê.

Hy het vroe­ër aan­ge­kon­dig dat hy die OB se aan­be­ve­lings – ver­al die een dat hoof­reg­ter Mo­goeng Mo­goeng en nie hy nie, ’n reg­ter moet aan­stel om ’n reg­ter­li­ke kom­mis­sie van on­der­soek na staat­skaping te lei – wil laat her­sien. Hy meen dit maak in­breuk op sy mag­te as pre­si­dent.

Zu­ma het ge­sê die men­se met in­lig­ting oor staat­skaping moet dit by die wets­toe­pas­sings­a­gent­skap­pe aan­meld vir on­der­soek.

Wil­lie Ma­disha, nog ’n Co­peLP, wou by Zu­ma weet of hy aan­soek ge­doen het om bur­ger­skap van die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te vir hom en sy fa­mi­lie en of hy e­ni­ge ei­en­dom daar ge­koop of laat koop het.

Zu­ma het na sy vroe­ë­re ver­kla­ring hier­oor aan die Sun­day

Ti­mes ver­wys waar­in hy dit ont­ken het.

In­tus­sen het Ba­le­ka M­be­te, spea­ker van die Na­si­o­na­le Vergadering, gis­ter ge­sê sy wil haar be­sluit oor of par­le­ments­le­de op 8 Augustus in die ope of in die ge­heim gaan stem vir die mo­sie van wan­troue in Zu­ma, eers “nou­keu­rig oor­weeg”.

Sy het ge­ant­woord op ’n skrif­te­li­ke ver­soek Maan­dag van die DA om haar be­sluit teen gis­ter be­kend te maak. Sy het ge­sê sy sal dit so gou moont­lik voor 8 Augustus doen.

“Ter­wyl die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof be­vind het dat die spea­ker die dis­kre­sie het om ’n stem­pro­se­du­re ty­dens ’n mo­sie van wan­troue te be­paal, moet ver­skeie fak­to­re en om­stan­dig­he­de in daar­die be­sluit in ag neem word wat in­sluit dat dit ra­si­o­neel en nie ar­bi­trêr moet wees nie.”

Ju­li­us Ma­le­ma, lei­er van die EFF, het gis­ter aan News24 ge­sê sy par­ty het reeds hof­do­ku­men­te voor­be­rei om on­mid­del­lik ’n in­ter­dik teen haar te kry as M­be­te sou wei­er om ’n ge­hei­me stem­me­ry toe te laat.

Ma­le­ma het aan EWN ge­sê 60 ANC-LP’s sal teen Zu­ma stem as die stem­ming ge­heim is. Net 50 is no­dig om saam met die op­po­si­sie te stem om Zu­ma uit die kus­sings te lig.

“Sy moet ra­si­o­ne­le re­des ver­skaf. As sy dit nie doen nie, sal ons haar hof toe neem. Ons weet sy is on­re­de­lik.”

Hul­le ver­wag dat M­be­te gaan wag tot die aand voor die de­bat oor die mo­sie.

Die UDM het die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof vroe­ër ge­vra om ’n be­vel dat die stem­me­ry oor ’n mo­sie van wan­troue in Zu­ma in die ge­heim ge­hou word om ver­al ANC-LP’s wat dit wil steun, te be­skerm.

Een van dié ANC-LP’s is dr. Mak­ho­si K­ho­za, wat op Man­de­la­dag o­pen­lik ’n be­roep op Zu­ma ge­doen het om te be­dank. Sy het vroe­ër ook ver­soek dat ANCLP’s op 8 Augustus met hul ge­we­te stem.

Die ANC in K­waZu­lu-Na­tal wil K­ho­za vol­gen­de week voor ’n tug­ver­hoor laat ver­skyn oor haar uit­la­tings.

K­ho­za het gis­ter aan Huf­fPost SA ge­sê dat hul­le wil haar eer­der aan­kla om te ver­se­ker dat Zu­ma die mo­sie van wan­troue oor­leef.

’n On­der­soek na hier­die be­we­rin­ge sal ge­doen word so­dra die hof die be­twis­te kwes­sies (laat in Ok­to­ber) uit­ge­klaar het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.