S­kool­spe­lers veel swaar­der as in 1989

Beeld - - Nuus -

Prof. Hans de Rid­der, di­rek­teur van die S­kool vir Bi­o­ki­ne­ti­ka, Re­kre­a­sie en S­port­we­ten­skap by die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit (NWU) en ’n an­tro­po­me­tris, het in 1989 vir sy dok­tors­graad na­vor­sing ge­doen oor die groot­te en lig­gaams­bou van Cravenweek-spe­lers.

Hy het nou daar­die na­vor­sing ver­ge­lyk met he­den­daag­se sko­le­rug­by­hel­de, wat ba­sie­se an­tro­po­me­trie­se in­lig­ting (mas­sa en leng­te), as­ook die spe­lers se vet­per­sen­ta­sies en so­ma­to­ti­pes in­sluit.

Op die Cravenweek vir ho­ër­sko­le in 1989 is 369 spe­lers van 3 tot 7 Ju­lie ge­meet waar­van 199 voor­spe­lers was en 170 ag­ter­spe­lers.

Die na­vor­sing was die eer­ste in sy soort ter wê­reld op so ’n groot groep e­li­te-sko­le­rug­by­spe­lers.

Die spe­lers het uit 19 ver­skil­len­de span­ne ge­kom. Die span­ne wat die vier boon­ste plek­ke be­haal het, is ook al­mal ge­meet.

“Wat leer die af­ge­lo­pe drie de­ka­des ons van die e­vo­lu­sie wat plaas­ge­vind het ten op­sig­te van die an­tro­po­me­trie van rug­by­spe­lers op sko­le­vlak?” vra De Rid­der. Sy be­vin­dings is:

Die ge­mid­del­de lig­gaams­mas­sa van die spe­lers van 1989 was 80,6 kg, met die voor­spe­lers wat ge­mid­deld 87,3 kg ge­weeg het en die ag­ter­spe­lers ge­mid­deld 72,9 kg.

Die swaar­ste spe­ler was ’n stut met ’n mas­sa van 125,5 kg en die lig­ste was ’n skrum­ska­kel van 56,5 kg.

Die po­si­sie met die swaar­ste spe­lers was stut­te met ’n ge­mid­del­de van 96,4 kg. Die po­si­sie met die lig­ste spe­lers was die skrum­ska­kels, wat ge­mid­deld 67,8 kg ge­weeg het.

Ver­ge­le­ke met die 1989-Cravenweek-spe­lers was die 2016-spe­lers op ge­mid­deld 92 kg aan­sien­lik swaar­der.

Die 2016-voor­spe­lers het 103,2 kg ge­weeg teen­oor die 87,3 kg van 1989 se voor­spe­lers.

Die 2016-ag­ter­spe­lers se ge­mid­del­de mas­sa was 80,7 kg teen­oor die 1989-ag­ter­spe­lers se 72,9 kg.

Wat lig­gaams­leng­te be­tref, was die to­ta­le groep van 1989 se Cravenweek-ho­ër­skool­spe­lers ge­mid­deld 180,1 cm lank.

Die voor­spe­lers was ge­mid­deld 183,3 cm lank en die ag­ter­spe­lers 176,2 cm. Die kort­ste spe­ler was ’n skrum­ska­kel van 162,0 cm.

Die slot­te was ge­mid­deld die lang­ste groep spe­lers (191,6 cm) en die skrum­ska­kels die kort­ste (ge­mid­deld 171,0 cm).

Die lang­ste spe­ler was ’n slot van lan­ger as 2 m (2,02 m) met ’n lig­gaams­mas­sa van 104 kg.

Ver­ge­le­ke met die lang­ste slot wat van­jaar aan die Cravenweek deel­neem, is daar leng­te­ge­wys geen ver­skil nie.

Dié spe­ler is 2,01 m lank, maar weeg 26 kg meer (130 kg) as die swaar­ste slot op die 1989-Cravenweek.

In 1989 het die slot­te ge­mid­deld die groot­ste han­de (21,1 cm) en voe­te (28,9 cm) ge­had, as­ook die lang­ste be­ne en arms. Hul­le het ook die breed­ste skou­ers ge­had.

In­te­res­sant ge­noeg, sê De Rid­der, het die stut­te wy­er heu­pe en gro­ter bors­kas­te as die slot­te ge­had.

Die groep Cra­ven­week­ho­ër­skool­spe­lers van 1989 het ’n ge­mid­del­de per­sen­ta­sie lig­gaams­vet van 16,4% ge­had, met die voor­spe­lers wat 18,4% vet ge­had het en die ag­ter­spe­lers 14,1%.

Die vleu­els het die min­ste vet ge­had, met ’n ge­mid­del­de van 13,5%, ter­wyl die stut­te ge­mid­deld 24,1% vet ge­had het.

Die spe­ler met die min­ste lig­gaams­vet was ’n skrum­ska­kel, wat maar 8% vet ge­had het, en die mees­te was ’n stut met 32,4% vet.

“Hoe­wel lig­gaams­bou nie die e­nig­ste fak­tor is wat suk­ses in s­port be­paal nie, is die bou en groot­te van sport­man­ne en -vroue in baie sport­soor­te van deur­slag­ge­wen­de be­lang.

“Voorts sal as­pek­te soos e­ko­no­mie­se, po­li­tie­se en die so­si­a­le dry­wers van suk­ses in s­port daar­toe by­dra dat die ‘reg­te’, of i­de­a­le ti­pe, lig­gaams­bou ge­kies sal word,” sê De Rid­der.

In sport­soor­te soos rug­by, bas­ket­bal, vlug­bal, ten­nis, swem en snel­bou­lers in krie­ket is die toe­na­me in dié sport­men­se se lig­gaams­mas­sa en lig­gaams­leng­te be­te­ke­nis­vol gro­ter as dié van die al­ge­me­ne be­vol­king waar­uit hier­die s­port­lui kom.

“Om­dat rug­by groot ei­se stel aan die fi­sie­ke voor­koms van mo­der­ne deel­ne­mers, het dit daar­toe ge­lei dat af­rig­ters toe­ne­mend voor­keur gee aan spe­lers wat lan­ger en swaar­der is.

“’n Groot lig­gaams­bou in kom­bi­na­sie met ’n toe­na­me in spoed en krag het ui­ter­aard die po­ten­si­aal om ’n groot toe­na­me te hê in die voor­koms van be­se­rings. Dit kan ’n groot im­pak hê op s­port in die toe­koms en die sport­man­ne en -vroue gaan die ne­ga­tie­we ef­fek­te daar­van la­ter in hul le­we er­vaar,” waar­sku De Rid­der.

Die Oos­te­li­ke Pro­vin­sie se man­ne hou span­praat­jie voor hul wed­stryd teen die Blou Bul­le.

Dit kos baie han­de en sel­fo­ne om vir al die man­ne van G­rens ’n fo­to saam met Al­lis­ter Coet­zee, S­pring­bok­af­rig­ter, ge­neem te kry.

En die bal is tus­sen die pa­le deur – tot som­mi­ge on­der­steu­ners se vreug­de en an­der se ver­driet.

Ne­la­nie le Roux (16) van Pot­chef­stroom het saam met To­bie du P­reez en haar sus­ter, Yoné, ge­kom om haar hart­klop­Ru­ben van die Val­ke op die Cravenweek te on­der­steun.

Ne­vil­le F­leurs – dui­de­lik een van die Oos­te­li­ke Pro­vin­sie se groot­ste on­der­steu­ners – gee raad van die kant­lyn af.

Ru­ben Kot­ze van die Blou Bul­le maak lit­te los voor die wed­stryd teen die Oos­te­li­ke Pro­vin­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.