Mer­kel moet dalk van reg­ter­hand ont­slae raak

Beeld - - Nuus - – Reu­ters

Dr. An­ge­la Mer­kel, Duit­se bond­skan­se­lier, gaan moont­lik ge­dwing word om van haar reg­ter­hand ont­slae te raak as sy wil bly re­geer.

Wolf­gang S­chäu­ble, haar ge­troue mi­nis­ter van fi­nan­sies, het haar al ge­help om tal­le kri­sis­se af te weer en het selfs ’n aan­slag op sy le­we oor­kom. Maar die po­li­tie­ke pro­ses kan ná 24 Sep­tem­ber se ver­kie­sing sy kop eis.

Mer­kel se kon­ser­wa­tie­wes be­hoort die al­ge­me­ne ver­kie­sing op daar­die dag te wen, maar die kans is groot dat sy weer nie ’n vol­strek­te meer­der­heid kan ver­se­ker nie. Dit be­te­ken sy sal moet voort­gaan met haar al­li­an­sie met die mid­del­link­se So­si­aal-De­mo­kra­tie­se Par­ty (SDP).

Laas­ge­noem­de se lei­ers het reeds aan­ge­dui S­chäu­ble moet waai in­dien Mer­kel wil hê die ko­a­li­sie moet voort­leef. Die SDP wil ’n eie kan­di­daat in dié be­lang­ri­ke amp hê.

S­chäu­ble ver­teen­woor­dig die fis­ka­le dis­si­pli­ne en fi­nan­si­ë­le sta­bi­li­teit waar­van Duit­sers hou. Maar vol­gens die SDP gaan hy te ver.

Vol­gens hul­le kan S­chäu­ble se vol­har­ding dat Duits­land en an­der EU-lan­de moet hou by Eu­ro­pa se be­gro­tings­re­ëls moont­lik ’n stok in p­res. Em­ma­nu­el Ma­cron van Frank­ryk se wie­le steek.

Duits­land se in­kom­ste­stroom uit be­las­ting vloei baie sterk, maar dit is nie die­self­de in sy buur­land nie.

Ma­cron het plooi­baar­heid van die EU se streng maat­re­ëls no­dig om sy e­ko­no­mie te her­bou.

As Ma­cron nie slaag nie, vrees die SDP, sal hy dalk uit­ge­werk word en dit kan be­te­ken die EU kan in­een­stort. Of die ver­reg­se Ma­ri­ne le Pen kan dan oor­neem.

Sig­mar Ga­briel, mi­nis­ter van bui­te­land­se sa­ke, het reeds aan Mer­kel ge­vra wat vol­gens haar die groot­ste prys vir Duits­land sal wees om te be­taal: ’n ef­fens gro­ter be­gro­tings­te­kort in Frank­ryk of Le Pen as pre­si­dent oor vyf jaar.

S­chäu­ble is self weer on­der druk van kie­sers om nie die fi­nan­si­ë­le maat­re­ëls wat hul leef­styl ver­se­ker te ver­slap nie. Vol­gens S­chäu­ble moet re­ge­rings eer­stens hul skuld ver­min­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.