ATKV her­stel ver­deeld­heid en bou A­fri­kaans ver­der

Beeld - - Kommentaar -

Op­win­den­de tye lê voor vir die ATKV. Waar­om? Deur die A­fri­kaans Plus-i­ni­si­a­tief be­tree die ATKV ’n nu­we era waar­in A­fri­kaans nog ver­der uit­ge­bou word deur die be­vor­de­ring daar­van in ’n meer­ta­lig­heids­kon­teks.

Dit doen hy reeds met oor­ga­we, in­te­gri­teit, waag­moed en hoop. Met die gro­ter klem op ven­noot­skap­pe met in­heem­se taal­ge­meen­skap­pe word ’n nu­we di­men­sie by­ge­voeg wat die A­fri­kaans­ta­li­ge ge­meen­skap se beeld na bui­te po­si­tief help bou.

Van kri­tie­ke be­lang is die grond­wet­li­ke en Chris­te­li­ke grond­slag van die vi­sie en mis­sie van die or­ga­ni­sa­sie.

Dit spreek van ’n o­preg­te en eer­li­ke ver­bin­te­nis tot ons na­si­o­na­le Grond­wet en Chris­ten­skap. Van dog­ma, val­se pre­di­king of self­op­ge­leg­de i­so­la­sie is daar geen spra­ke nie.

Hoop, in­te­gri­teit, diens­baar­heid, na­sie­bou, he­ling, me­de­mens­lik­heid en naas­te­lief­de vorm die rug­graat en is die ver­naam­ste dryf­ve­re van die ATKV se waar­de­stel­sel.

Wat ’n na­vol­gings­waar­di­ge voor­beeld stel die ATKV nie vir al­le A­fri­kaans­spre­ken­des nie. Om nie eens te praat van die po­si­tie­we in­ge­steld­heid wat dit uit­lok deur mid­del van die wye ver­skei­den­heid van kul­tu­re­le, taal­ver­wan­te, on­der­wys en so­si­o­maat­skap­li­ke ak­ti­wi­tei­te nie.

Fi­lip­pen­se 2:14-15 leer ons die vol­gen­de: “Doen al­les son­der mur­mu­re­ring en te­ë­spraak so­dat jul­le on­be­ris­pe­lik en op­reg kan wees, kin­ders van God son­der ge­brek te mid­de van ’n krom en ver­draai­de ge­slag on­der wie jul­le skyn soos lig­te in die wê­reld.”

Is dit nie pre­sies wat die ATKV in die prak­tyk in daad, in woord uit­leef nie?

E­ni­ge po­ging deur die ATKV om A­fri­kaans doel­ge­rig bin­ne die be­staan­de grond­wet­li­ke raam­werk te be­vor­der, vra nie net vir gees­drif­ti­ge on­der­steu­ning nie, maar meer nog vir in­diep­te- in­tel­lek­tu­e­le in­sig, kre­a­tie­we den­ke en ’n lo­ja­le ver­bin­te­nis tot die waar­des in ons Grond­wet.

En dit is om die ver­deeld­heid van die ver­le­de te heel. Om ’n ver­e­nig­de en de­mo­kra­tie­se SuidA­fri­ka te bou ge­grond op de­mo­kra­tie­se waar­des, maat­skap­li­ke ge­reg­tig­heid en men­se­reg­te.

Na my me­ning lê moe­der­taal die grond­slag om die po­ten­si­aal van men­se te ont­sluit. Vir die re­ge­ring van die dag blyk En­gels die voor­keur­taal te wees en dit is ook die keu­se van die staats- en e­ko­no­mie­se be­stel.

In die so­si­o­kul­tu­re­le be­stel woel en wer­skaf al wat in­heem­se taal is, in­slui­tend A­fri­kaans, soos nog nooit van­te­vo­re nie. Dit is in dié ver­band waar­mee die ATKV ’n be­moei­e­nis het en waar dit ook ’n lei­den­de rol speel om we­der­syd­se be­grip, re­spek en wel­wil­lend­heid tus­sen in­heems­ta­li­ge en A­fri­kaan­se ge­meen­skap­pe te help skep.

A­fri­kaans word al­les­be­hal­we op­ge­of­fer, maar as in­stru­ment ge­bruik om ver­hou­din­ge te ves­tig en ge­sind­he­de en per­sep­sies te ver­an­der. Brug­bou in ak­sie om ’n nu­we ver­e­nig­de en skep­pen­de Suid-A­fri­ka te help mee­bring!

’n Ge­skel, ge­skreeu, ver­dag­ma­ke­ry, op­per­vlak­ki­ge re­de­ne­ring en e­ti­ket­te­ring van dit waar­mee die ATKV mee be­sig is, voeg dus geen waar­de toe nie.

■ Chris­to van der R­hee­de is die uit­voe­ren­de ad­junk­hoof van A­gri SA. Hy skryf in sy per­soon­li­ke hoe­da­nig­heid. Die ru­briek is ver­kort. Die vol­le­di­ge weer­ga­we is op www.net­werk24.com. Lees ook Dei­dré le Ha­nie en F­lip Buys se me­nings in By op bl. 19.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.