Vas­te ei­en­dom vs. aan­de­le La­er ren­te­koer­se kan be­leg­gers weer na dié ba­te­klas laat kyk

Beeld - - Sake - S­CHALK LOUW

Vas­te ei­en­dom bly, weens die kos­te daar­aan ver­bon­de, bui­te die be­reik van tal­le men­se. Selfs die­ge­ne wat dit kan be­kos­tig, kan hui­we­rig wees om daar­in te be­lê.

Ei­en­doms­aan­de­le bied ’n an­der moont­lik­heid.

Met ’n op­brengs van 14% per jaar oor die af­ge­lo­pe vyf jaar is dit Suid-A­fri­ka se top­pres­te­ren­de ba­te­klas (on­der die ba­te­klas­se plaas­li­ke aan­de­le, ef­fek­te, ei­en­doms­aan­de­le en kon­tant).

Ek sê eg­ter nie dat ei­en­doms­aan­de­le oor die vol­gen­de vyf jaar die­self­de groei gaan be­haal nie. Dit was in­der­daad teen ein­de Ju­nie die ba­te­klas wat tot dus­ver van­jaar die swak­ste ge­vaar het.

Die ding wat be­leg­gers eg­ter

al­tyd na dié ba­te­klas lok, is die in­kom­ste wat ei­en­doms­aan­de­le bied, ver­al vir die­ge­ne wat ’n by­ko­men­de in­kom­ste uit hul be­leg­gings no­dig het.

Wat pre­sies is ei­en­doms­aan­de­le dus en wat is die voor­de­le daar­van om daar­in te be­lê?

Dit is ’n por­te­feul­je wat uit ’n aan­tal (ge­no­teer­de en on­ge­no­teer­de) ei­en­dom­me be­staan.

Die voor­de­le van ’n be­leg­ging in dié aan­de­le sluit die vol­gen­de in:

■ Mak­lik om te ver­han­del: In teen­stel­ling met vas­te ei­en­dom is die mees­te ei­en­doms­aan­de­le wat op die JSE ge­no­teer is, hoogs ver­han­del­baar. As be­leg­ger be­hoort jy jou aan­de­le bin­ne ’n dag of twee te kan ver­koop. Jy hoef nie te wag vir jou ei­en­dom om oor­ge­dra of ge­re­gis­treer te word soos in die ge­val van vas­te ei­en­dom nie. Jou geld sal bin­ne ’n dag of twee in jou bank­re­ke­ning wees.

■ La­er kos­te: Jy be­taal nie a­gen­te­kom­mis­sie, re­gis­tra­sie­gel­de of pro­ku­reurs­gel­de soos met vas­te ei­en­dom nie. Jy sal wel ma­ke­laars­gel­de, mark­be­las­ting en BTW moet be­taal, maar dié kos­te is aan­sien­lik la­er.

■ Min­der in­stand­hou­ding: Jy hoef neem in­fla­sie af en ons e­ko­no­mie is steeds on­der groot druk.

Die moont­lik­heid van ren­te­koers­ver­la­gings is dus groot – iets wat die waar­de van ei­en­doms­aan­de­le be­slis gaan raak.

Net soos vas­te ei­en­dom is ei­en­doms­aan­de­le ook be­son­der sen­si­tief vir ren­te­koers­be­we­gings om­dat dit die ren­te wat be­leg­gers op hul ka­pi­taal in die geld­mark ver­dien, be­ïn­vloed.

Na­ma­te geld­mark­koer­se min­der aan­trek­lik word, sal be­leg­gers ge­woon­lik be­gin soek na ’n ho­ër in­kom­ste en sal tal­le van hul­le be­reid wees om die iet­wat gro­ter ri­si­ko wat aan ei­en­dom ver­bon­de is, te aan­vaar.

Na ge­lang ei­en­doms­aan­de­le ge­koop word, sal pry­se styg ter­wyl ver­dien­ste ge­woon­lik sal daal.

Met ’n ge­mid­del­de his­to­rie­se di­vi­dend­op­brengs van 6,2% ver­dien be­leg­gers nie juis min­der as wat hul­le in die geld­mark sou ver­dien nie (mits ei­en­doms­aan­de­le dié uit­be­ta­lings kan hand­haaf).

Hoe­wel ei­en­dom meer ri­si­ko dra ver­ge­le­ke met geld­mark­be­leg­gings, het dit die voor­deel van moont­li­ke ka­pi­taal­groei op lang ter­myn.

Ont­hou dat hoe­wel die in­kom­ste wat aan ei­en­doms­aan­de­le ver­bon­de is, in die di­vi­dend-in­kom­ste­deel van koe­ran­te, tyd­skrif­te en web­wer­we ver­skyn, dit in werk­lik­heid ren­te-in­kom­ste is en dat be­leg­gers daar­op be­las word.

Die voor­spel­de di­vi­dend-op­brengs vir geld­mark­koer­se en die prys/net­to ba­te­waar­de van Gro­wt­hpoint, Re­de­fi­ne en For­tress B toon dat hul­le tans goeie koop­ge­leent­he­de in­hou.

Al­le aan­dui­dings is dat die ren­te­koers­om­ge­wing be­slis in die ko­men­de maan­de ten guns­te van dié aan­de­le gaan draai.

■ S­chalk Louw is ’n por­te­feul­je­be­stuur­der by PSG We­alth. Hier­die ar­ti­kel is ’n uit­trek­sel uit ’n ar­ti­kel in die 27 Ju­lie­uit­ga­we van Fin­week wat van 21 Ju­lie af op die rak­ke is.

Ook in hier­die uit­ga­we:

■ Werk só min­der vir die be­las­ting­gaar­der

■ Hoe be­leg­gers keer­ver­lie­se moet ge­bruik

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.