Trus­tees moet ‘sig­baar’ wees

Beeld - - Huisgids - Li­net­te Re­tief

Goeie trus­tees is die sleu­tel tot die doel­tref­fen­de be­stuur van deel­ti­tel­ske­mas, maar baie ei­e­naars in hier­die s­ke­mas weet nie werk­lik wat trus­tees doen, hoe om met hul­le te kom­mu­ni­keer of selfs wie hul­le is nie.

“Dit is jam­mer dat baie men­se wat deel­ti­tel­ei­en­dom­me koop nie baie be­lang­stel in die be­stuur van die s­ke­mas, ten­sy din­ge ver­keerd loop of wan­neer hul­le ge­vra word om ’n spe­si­a­le hef­fing te be­taal nie,” sê Andrew S­cha­e­fer, be­stu­ren­de di­rek­teur van die ei­en­dom­be­stuurs­maat­skap­py Tra­fal­gar Pro­per­ty Group.

“Ons be­stuur hon­der­de deel­ti­tel­ske­mas en ons er­va­ring is dat dit dik­wels moei­lik is om ei­e­naars so ver te kry om selfs ’n jaarvergadering van hul be­heer­lig­gaam by te woon en aan die ver­kie­sing van die trus­tees deel te neem.”

Dit is dus skaars ver­ras­send, sê hy, dat ei­e­naars in baie ge­val­le nie eens weet wat trus­tees ver­on­der­stel is om te doen oor­een­koms­tig die deel­ti­tel­be­stuurs­re­ëls nie, of dat hul­le hul man­daat kor­rek uit­voer nie.

“Aan die an­der kant vind ons dat trus­tees eint­lik heel te­vre­de is met hier­die a­no­ni­mi­teit, want hul­le het nie die tyd of die in­kli­na­sie om te be­trok­ke te raak by die daag­lik­se be­stuur of die fi­nan­sies van die ske­ma nie – en hul­le wil nie hê an­der ei­e­naars moet hul­le ‘las­tig val’ met vrae of ver­soe­ke nie.

“Hul­le wil ’n sterk be­stuurs­a­gent aan­stel, die mi­ni­mum ge­tal ver­ga­de­rings hou en die for­ma­li­tei­te so vin­nig moont­lik af­han­del, ver­al as hul­le sa­ke- of pro­fes­si­o­ne­le men­se is wie se werk baie tyd in be­slag neem.”

S­cha­e­fer wys daar­op dat s­ke­mas on­ge­twy­feld be­ter be­stuur word as daar goeie kom­mu­ni­ka­sie tus­sen die trus­tees en die an- der ei­e­naars is.

“Daar is baie min­der po­ten­si­aal vir pro­ble­me wat nie aan­ge­pak word nie, of vir mis­ver­stan­de en dis­pu­te wan­neer die trus­tees geld vir nood­saak­li­ke pro­jek­te moet in­sa­mel of die ge­drags­re­ëls toe­ge­pas moet word.”

Teen hier­die ag­ter­grond is daar ’n paar i­ni­si­a­tie­we wat S­cha­e­fer aan die hand doen om be­ter ver­hou­din­ge tus­sen die trus­tees en an­der ei­e­naars te kweek en in stand te hou.

“Die eer­ste stap is ’n me­mo wat uit­ge­stuur word on­mid­del­lik na­dat die trus­tees by die ’n aan­tal apps wat doel­tref­fen­der kom­mu­ni­ka­sie oor in­stand­hou­ding en an­der kwes­sies aan trus­tees en/of die be­stuurs­a­gent kan ver­ge­mak­lik en toe­gang tot voor­keur diens­ver­skaf­fers kan bied.

E­wen­eens nut­tig, sê S­cha­e­fer, is “ont­moet-en-groet”-ver­ga­de­rings met ’n doel, soos die uit­rei­king van nu­we af­stand­be­heer­ko­des.

Dit is ’n goeie ma­nier waar­op ei­e­naars me­kaar as­ook die trus­tees kan leer ken.

Dit hoef nie in­ge­wik­keld te wees nie – mis­kien net ’n brin­gen-braai of iets soort­ge­lyks.

“Les bes dink ons dit is ’n goeie i­dee om al­le ei­e­naars na­by die ein­de van ’n boek­jaar daar­aan te her­in­ner dat dit hul­le ver­ant­woor­de­lik­heid is om trus­tees te kies wat hul­le glo in hul be­lang sal op­tree.

“Hul­le moet ook aan­ge­moe­dig word om die vol­gen­de jaarvergadering by te woon om dit te doen, of om dit mis­kien selfs te oor­weeg om self ’n trus­tee te word.

“Deel­ti­tel­ske­mas is ge­meen­skap­pe en hoe meer le­de van die ge­meen­skap be­trok­ke is om hul wel­stand te be­vor­der, hoe be­ter vir al­mal,” is sy slot­som.

Vir meer in­lig­ting kon­tak Andrew S­cha­e­fer by 011 214 5228 of 083 399 9907 of be­soek www.tra­fal­gar.co.za.

Sa­ter­dag 22 Ju­lie 2017

Fo­to: iSTOCK

Ont­moet­en­groet­ver­ga­de­rings in die vorm van ’n bring­en­braai kan doel­tref­fend, een­vou­dig en ge­sel­lig wees.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.