S­ke­mas word be­ter be­stuur as daar goeie kom­mu­ni­ka­sie tus­sen die trus­tees en die an­der ei­e­naars is.

Beeld - - Huisgids -

jaarvergadering ver­kies is, wat hul­le aan die ei­e­naars voor­stel en wat ook die pro­jek­te uit­een­sit wat vir die ko­men­de jaar be­plan word,” sê hy.

“Ont­wik­ke­lingsnuus kan in die loop van die jaar ge­stuur word en ei­e­naars be­hoort in­ge­lig te word om­trent wan­neer en waar die trus­tee­ver­ga­de­rings ge­hou word.

“Hul­le be­hoort te weet dat hul­le daar­op ge­reg­tig is om hier­die vergadering by te woon en die ge­leent­heid sal hê om te praat as hul­le e­ni­ge kwes­sies of pro­ble­me het wat hul­le wil op­per.

“Dit is ook nut­tig as die ske­ma sy eie web­werf het waar­op die be­stuurs- en ge­drags­re­ëls kan ver­skyn en ver­dui­de­lik word, saam met ge­reel­de ‘nuus’ of nuus­brie­we, en die kon­tak­be­son­der­he­de van die trus­tees en die be­stuurs­a­gent.

“Dees­dae het baie deel­ti­tel­ske­mas ook hul eie W­hat­sApp- of Fa­ce­book-groe­pe waar ei­e­naars in­lig­ting kan deel. Daar is ook

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.