Dood van sy segs­man groot ver­lies – Cy­ril

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Bood­skap­pe van me­de­lye het gis­ter van oor die po­li­tie­ke spek­trum heen in­ge­stroom vir Ron­nie Ma­moe­pa, adj.pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa se woord­voer­der wat Sa­ter­dag­aand ná ’n kort siek­te oor­le­de is.

Pres. Ja­cob Zu­ma en Ra­map­ho­sa het aan­ge­kon­dig dat Ma­moe­pa (56) Sa­ter­dag om­streeks 23:15 in die U­ni­tas-hos­pi­taal in Cen­tu­ri­on dood is.

Ra­map­ho­sa het dit as ’n groot per­soon­li­ke ver­lies be­skryf.

Lui­dens die pre­si­den­sie se ver­kla­ring sal die be­son­der­he­de van die be­graf­nis­re­ë­lings bin­ne­kort be­kend ge­maak word.

Ma­moe­pa was een van die langs­die­nen­de woord­voer­ders in die staats­diens.

Hy was voor 1994 ’n po­li­tie­ke ge­van­ge­ne op Rob­ben­ei­land en was voor­heen lid van die Gau­teng­se wet­ge­wer.

Se­dert 1994 was hy woord­voer­der vir ver­skil­len­de staats­de­par­te­men­te en vir die ANC.

Zi­zi Kod­wa, ANC-woord­voer­der, het Ma­moe­pa gis­ter na­mens die re­ge­ren­de par­ty be­skryf as “mi­li­tant, lo­jaal en ’n toe­ge­wy­de diens­kneg van ons men­se wat al sy hoë pos­te in die jeug­be­we­ging, die men­se se par­le­ment en die re­ge­ring ver­dien het”.

Vol­gens Kod­wa was Ma­moe­pa

“’n kri­tie­ke kom­po­nent van ’n merk­waar­di­ge korps po­li­tie­ke kom­mu­ni­keer­ders wat die werk van die ANC se de­par­te­ment van in­lig­ting en pu­bli­si­teit ver­sterk het na­dat die ANC ont­perk is”.

“Hier­die ka­me­ra­de was uit­ne­men­de kom­mu­ni­keer­ders wat die be­lang­rik­heid van die ver­band tus­sen i­de­o­lo­gie­se werk en die de­mo­kra­tie­se kon­so­li­da­sie­pro­jek ver­staan het. Hul­le het ge­praat van ’n ANC wat ’n men­se­be­we­ging was wat vir e­wig die as­pi­ra­sie van die mas­sas sou ver­teen­woor­dig.

“Deur hul werk het hul­le ons na­si­o­na­le be­wus­syn ge­vorm en SuidA­fri­ka­ners ver­e­nig ag­ter ’n ge­meen­skap­li­ke vi­sie om ’n ver­e­nig­de, nie­ras­si­ge, nie­sek­sis­tie­se, de­mo­kra­tie­se en voor­spoe­di­ge sa­me­le­wing te bou.”

Vol­gens Kod­wa was Ma­moe­pa ook ’n lief­de­vol­le man vir sy vrou, Aud­rey, en ’n trot­se pa vir sy kin­ders.

Na­le­di Pan­dor, mi­nis­ter van we­ten­skap en teg­no­lo­gie saam met wie Ma­moe­pa ge­werk het toe Pan­dor nog mi­nis­ter van bin­ne­land­se sa­ke was, het ge­sê sy ont­hou Ma­moe­pa as ’n be­kwa­me en pro­fes­si­o­ne­le kom­mu­ni­ka­sie­hoof.

“Sy ver­ha­le oor die le­we as ak­ti­vis en sy er­va­ring as ’n ka­der in die tronk het ons ure lank be­to­wer,” het Pan­dor ge­sê.

Mo­si­u­oa Le­ko­ta, Co­pe­pre­si­dent, het gis­ter ge­sê hy het Ma­moe­pa se­dert die era van die U­ni­ted De­mo­cra­tic Front ge­ken.

“Ons het Ron­nie op Rob­ben­ei­land as ’n jong ster ge­ken. Hy was ’n slim en ge­dis­si­pli­neer­de jong man wat al­tyd gre­tig was om te leer en het baie jong men­se ge­ïn­spi­reer.

“Hy was al­tyd toe­ge­wyd en was ’n hard­wer­ken­de ka­me­raad met ’n pas­sie om die ont­wik­ke­lin­ge in ons st­rug­gle en die bood­skap­pe van die lei­ers oor wat­ter ak­sie wan­neer ge­neem moet word, met die na­sie te kom­mu­ni­keer.”

Re­fi­loe Nt’sek­he, DA-woord­voer­der, het gis­ter na­mens die par­ty ge­sê Ma­moe­pa het as ’n po­li­tie­ke ge­van­ge­ne ’n groot by­drae ge­le­wer tot die be­vry­ding van Suid-A­fri­ka en die ge­boor­te van die land se de­mo­kra­sie.

“Ons bly ook dank­baar vir sy pry­sens­waar­di­ge werk as ’n staats­amp­te­naar.

“Hy was die ver­per­soon­li­king van voor­tref­lik­heid.”

Ron­nie Ma­moe­pa

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.