Maak al­le par­tye se geld­sa­ke deur­sig­tig, vra ANC

Beeld - - Nuus - L­le­wel­lyn P­rin­ce

Per­sep­sies ont­wik­kel dat a­no­nie­me, pri­va­te sken­kings aan po­li­tie­ke par­tye de­mo­kra­tie­se pro­ses­se on­der­myn en o­pen­ba­re be­leids­po­si­sies so ten guns­te van pri­va­te be­lan­ge ge­ma­ni­pu­leer word.

Dié stel­ling word ge­maak in die do­ku­ment wat die ANC on­langs in­ge­dien het by die par­le­ment se ad hoc-ko­mi­tee wat die fi­nan­sie­ring van po­li­tie­ke par­tye moet her­sien.

Die par­le­ment het in Ju­nie die ad hoc-ko­mi­tee goed­ge­keur na­dat Jack­son Mt­hem­bu, ANC-hoof­sweep, ’n mo­sie hier­oor in­ge­dien het.

Die veel­par­ty­ko­mi­tee moet ’n mo­del vir die o­pen­ba­re en pri­va­te fi­nan­sie­ring van po­li­tie­ke par­tye oor­weeg. Hy het 11 LP’s as le­de: ses van die ANC, twee van die DA, een van die EFF en twee van an­der par­tye.

Die ko­mi­tee doen op 30 No­vem­ber aan die Na­si­o­na­le Ver­ga­de­ring ver­slag.

Par­tye word in­ge­vol­ge die Wet op die O­pen­ba­re Fi­nan­sie­ring van Ver­teen­woor­di­gen­de Po­li­tie­ke Par­tye op ’n jaar­lik­se grond­slag ge­fi­nan­sier. In die boek­jaar 2017-’18 is net min­der as R150 mil­joen pro­por­si­o­neel aan par­tye toe­ge­ken.

Mt­hem­bu het vroe­ër ge­vra dat die o­pen­ba­re fi­nan­sie­ring ver­hoog en die i­den­ti­teit van sken­kers be­kend ge­maak word.

Dr. Z­we­li Mk­hi­ze, die ANC se te­sou­rier-ge­ne­raal, het gis­ter in ’n ver­kla­ring ge­sê die ANC vra in sy voor­leg­ging vir die re­gu­le­ring van ver­al pri­va­te fi­nan­sie­ring van par­tye, fi­nan­si­ë­le deur­sig­tig­heid en o­pen­ba­re fi­nan­sie­ring vir ak­ti­wi­tei­te wat de­mo­kra­sie be­vor­der en on­der­steun.

Die ge­heim­sin­nig­heid oor par­ty-fi­nan­sie­ring die laas­te tyd blaas per­sep­sies aan dat die a­no­nie­me sken­kings van “ge­mas­ker­de bron­ne” de­mo­kra­tie­se pro­ses­se on­der­myn en lei tot ’n ma­ni­pu­la­sie van o­pen­ba­re be­leids­po­si­sies ten guns­te van pri­va­te be­lan­ge.

Deur­sig­tig­heid is vol­gens Mk­hi­ze no­dig om o­pen­ba­re ver­troue in die de­mo­kra­tie­se stel­sel te ver­ste­wig. Par­tye moet op ’n e­tie­se, wet­ti­ge ma­nier fi­nan­si­eel vol­hou­baar bly.

Par­tye se geld­sa­ke moet oop wees vir o­pen­ba­re on­der­soek en die wens­lik­heid van sken­kings van on­der meer bui­te­land­se be­lan­ge en maat­skap­pye wat be­dui­den­de sa­ke met die staat het, moet bespreek word.

Die par­ty het ’n be­roep op die ad hoc-ko­mi­tee ge­doen om sy voor­ge­stel­de her­vor­mings te oor­weeg om die de­mo­kra­sie te ver­sterk, kor­rup­sie te be­stry en om deur­sig­tig­heid en aan­spreek­lik te bou in die fi­nan­sie­ring van par­tye, in oor­een­stem­ming met die ANC se ver­klaar­de ver­plig­tin­ge teen­oor om­sig­ti­ge fi­nan­si­ë­le be­stuur.

Dr. Z­we­li Mk­hi­ze

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.