Myn­derd skets oor­gang by NWU

Beeld - - Nuus - Su­san Cil­liers

Die nu­we era van een­heids­be­stuur by die Noord­wes-U­ni­ver­si­teit (NWU) wat op 1 Ju­lie be­gin het, word tref­fend uit­ge­beeld in ’n skil­de­ry deur Myn­derd Vos­loo.

Dié in­ter­na­si­o­naal ge­re­ken­de spot­prent­kuns­te­naar van Hon­de­klip­baai in die Noord-Kaap het ’n spe­si­a­le band met die NWU. Hy het in 1979 sy graad in die kuns­te aan die des­tyd­se Pot­chef­stroom­se U­ni­ver­si­teit vir Chris­te­li­ke Ho­ër On­der­wys ver­werf.

Dié kam­pus, dees­dae be­kend as die NWU-Puk­ke, is nou een van drie NWU-kam­pus­se. Die an­der twee is in on­der­skei­de­lik in Ma­hi­keng en Van­der­bijl­park.

Met die in­wer­king­tre­ding van die NWU se meer ge­sen­tra­li­seer­de be­stuurs­mo­del op 1 Ju­lie het die NWU-Puk­ke se be­stuur­struk­tuur met on­der meer ’n eie rek­tor ver­val.

Prof. Fi­ka Jan­se van Rens­burg, wat tot 30 Ju­nie nog rek­tor was, sê dit is met dié oor­gang in ge­dag­te dat Vos­loo op­drag ge­kry het om ’n skil­de­ry te maak wat uit­beeld hoe die Pot­chef­stroom-kam­pus se vo­ri­ge be­stuur­struk­tuur die “af­los­stok­kie” aan die nu­we u­ni­ver­si­teits­be­stuur oor­han­dig.

Op die skil­de­ry word ’n at­le­tiek­wed­loop uit­ge­beeld waar ’n lag­gen­de Jan­se van Rens­burg die lint breek met die af­los­stok­kie in sy hand.

Die le­de van die laas­te be­stuur­ko­mi­tee hard­loop in die pyl­vak, ter­wyl on­der­steu­nen­de per­so­neel­le­de toe­kyk.

Op die ag­ter­grond staan die be­ken­de To­ti­us-beeld – ef­fens aan­ge­pas so­dat To­ti­us die span vaar­wel waai.

“Ek het dwars­deur my ter­myn ge­werk met die me­ta­foor van ’n af­los­wed­loop en dat ons die af­los­stok­kie (’n sim­bool vir die kern­on­der­ne­ming van die u­ni­ver­si­teit) aan die nu­we sa­me­stel­ling van die u­ni­ver­si­teits­be­stuur moet oor­gee,” sê Jan­se van Rens­burg.

Hy is nou een van vyf ad­junk­vi­se­kan­se­liers by die NWU en steeds aan die s­tuur van die be­dryfs­be­stuur van die Pot­chef­stroom-kam­pus.

Die skil­de­ry sal voor­lo­pig in sy kan­toor hang.

Vin­cent Eas­tes, Jan­se van Rens­burg se kan­toor- en pro­jek­be­stuur­der, sê hy het Vos­loo ge­vra om die skil­de­ry te maak met die af­los­wed­loop as te­ma.

“Myn­derd het ook ’n paar van sy eie i­dees in­ge­werk. Ons het die per­soon­li­ke ka­rak­ter­trek­ke van die be­stuur­span in­ge­werk.”

Vos­loo sê hy het by­voor­beeld prof. Ma­nie S­pa­mer met ’n rug­by­bal ge­te­ken om­dat hy die des­tyd­se Wes-Trans­vaal-rug­by­span af­ge­rig het.

“Ek het ’n ken­te­ken op Des Ayob (hoof van die kam­pus­be­sker­mings­diens­te) se hemp ge­skil­der om sy rol uit te beeld.”

Vos­loo sê hy het voor­af ’n fo­to van el­ke lid van die be­stuur­span ge­kry.

Hy het as spot­prent­te­ke­naar ook vir koe­ran­te soos die P­re­to­ria News en Beeld ge­werk.

“Ek doen se­dert 1986 vry­skut­werk en ver­skeie groot Suid-A­fri­kaan­se en oor­se­se maat­skap­pye is my kli­ën­te.”

Fo­to: MYN­DERD VOS­LOO

Die skil­de­ry deur Myn­derd Vos­loo waar­op die oor­gang na ’n nu­we be­stuur­struk­tuur by die Noord­wes­U­ni­ver­si­teit as ’n af­los­wed­loop uit­ge­beeld word.

Myn­derd Vos­loo

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.