Ar­nold Co­les­ke in sy be­ë­dig­de ver­kla­ring

Beeld - - Nuus -

De Vil­liers het “on­ge­luk­kig” toe­gang ge­had tot el­ke do­ku­ment, die e­lek­tro­nie­se stel­sels, e­pos en da­ta van A­fri­kaans is Groot. Dit sluit vol­gens Co­les­ke nie net die sa­ke­mo­del in nie, maar ook sa­ke­i­dees van kon­ser­te, flieks, op­na­mes en el­ke as­pek van die kern­saak waar­uit A­fri­kaans is Groot be­staan.

’n S­koot­re­ke­naar is aan De Vil­liers ver­skaf waar­op el­ke soort do­ku­ment ge­stoor is wat aan A­fri­kaans is Groot be­hoort, sê Co­les­ke.

Die i­dee vir A­fri­kaans is Groot het meer as tien jaar ge­le­de, on­ge­veer in 2006, be­gin, met die doel om ’n CD en DVD saam te stel met ’n keur­spel van ver­skeie kuns­te­naars, sê Co­les­ke. Die A­fri­kaans is Groot­kon­sert was ’n na­tuur­li­ke uit­vloei­sel hier­van, sê Co­les­ke (www.fa­ce­book.com/ A­fri­kaan­sisGroot/).

Kuns­te­naars soos

Rob­bie Wes­sels, Ju­a­ni­ta du P­les­sis, Bok van B­lerk, Theuns Jor­daan en ve­le an­der ge­wil­de kuns­te­naars het vol­gens Co­les­ke kon­trak­te met A­fri­kaans is Groot ge­sluit op die grond­slag dat kon­trak­te jaar­liks her­nu word.

Dié kon­trak­te is vol­gens Co­les­ke ’n in­te­gra­le deel van die be­sig­heid en be­hoor­li­ke sa­ke­ad­mi­nis­tra­sie, ­mo­del en die uit­voe­ring van A­fri­kaans is Groot as ’n “be­dryf en be­sig­heid”.

Co­les­ke voer aan ho­ë­pro­fiel­a­gen­te, met spe­si­a­le ver­wy­sing na die Lo­cal E­vents­maat­skap­py, wat Ri­a­na Nel se a­gent is, as­ook Ko­na Bro­wn, wat El­vis Blue se a­gent is, het hom laat in Ju­nie 2017 ge­kon­tak.

Vol­gens Co­les­ke het Vor­ster en die an­der re­spon­den­te in die hof­aan­soek die kuns­te­naars kon­trak­te vir nu­we kon­ser­te aan­ge­bied, maar nié on­der A­fri­kaans is Groot se naam nie.

“Ons was ver­skrik, ver­ras en ver­al be­kom­merd, om die min­ste te sê,” lui Co­les­ke se ver­kla­ring.

Hy sê wat nou dui­de­lik ge­word het, is dat Jo­han Vor­ster Songs (JVS) en De Vil­liers be­sluit het om ’n me­de­din­gen­de kon­sert te hou ge­grond op die­self­de mo­del en i­ni­si­a­tief as die Co­les­kes s’n.

JVS en De Vil­liers het be­sluit om die­self­de sa­ke­mo­del te du­pli­seer on­der ’n nu­we naam, ’n i­dee “wat hul­le van ons ge­steel het en wat ont­staan het ter­wyl hul­le deel was van A­fri­kaans is Groot”, lui Co­les­ke se ver­kla­ring.

Dit is dui­de­lik dat hul­le ’n na­si­o­na­le kon­ser­ti­dee het met die naam Al­tyd in A­fri­kaans.

Co­les­ke voer ver­der aan dit was ’n plan wat JVS ge­maak het voor­dat hy die Co­les­kes ver­laat het.

Fo­to: LIZA VAN DEVENTER

Ar­nold Co­les­ke

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.